De stationsbuurt: Een idee op lange termijn

Gisterenavond werd in het Dendermondse stadhuis het lang verwachte masterplan voor de lokale stationsbuurt aan het publiek getoond. Het is een vrij ingrijpend project waar toch ook nog de nadruk op het stedelijk groen blijft liggen. Geen betonboeren dus.

Meer reizigerscomfort

De bedoeling is natuurlijk het comfort voor de treinreizigers en gebruikers van het openbaar busvervoer te verbeteren. Cruciaal is ook de verkeersstromen in goede banen te leiden en filevorming zoveel mogelijk te verhinderen.

“Fietsers, voetgangers, busverkeer en auto’s dienen in de toekomst zoveel mogelijk uit elkaar gehouden te worden”, aldus Veronique Wouters, Urban Design Manager Euro Immo Star, een dochteronderneming van de NMBS Holding.

Computersimulatie stationsbuurt Dendermonde

Rode bol: passerrel, gele bol: standplaats De Lijn, blauwe bol: fietsstalling en nieuw stationsgebouw, paarse bol: fietsstalling Sint-Gillis-Dendermonde, groene bol: oud stationsgebouw met geklasseerde stationschefswoning, roze bol: kantoren en witte bol: woongelegenheden. Er blijven dus wel 9 sporen bestaan. Het grijze lint onderaan is de Vondelbeek. Bemerk ook de ingang van de parkeergarage rechts van het rond punt bovenaan.

Groot mobiliteitsprobleem is natuurlijk de rotonde tussen de spoorwegviaduct en de Brusselsestraat. Op de spits is het hier steeds aanschuiven en dat wil men in de toekomst zoveel mogelijk vermijden.

Declassering

Daarom dat men onder het huidige William Bruynincxpark aan het station een ondergrondse garage wil bouwen, goed voor iets meer dan 800 wagens. Dit zou men in twee bouwlagen realiseren met een in- en uitrit aan de Leopold II laan, vlak voor de rotonde.

Het nu voorlopig gedeclasseerde park zou geen probleem zijn: “Bij het Vlaams gewest verzekerde men ons dat die definitieve declassering normaal geen probleem zou vormen. Ook de ondergrond is voor ons geen obstakel”, aldus Veronique Wouters.

Computersimulatie Spoorwegstation Dendermonde

Links de twee verdiepingen bestemd als fietsstalling. Rechts het eigenlijke stationsgebouw. Het begin van de passerrel is ook merkbaar. Bovenaan links voorziet men hier een café.

Voor Christianne Van Ryckegem,  Districtsdirecteur Noord-West van de NMBS Holding, is volgens de huidige schattingen een goeie 800 parkeergelegenheden meer dan voldoende om geen wildparkeren in de buurt te veroorzaken.

Parkeerplaatsen

Christianne Van Ryckegem: “Wij hebben aan het station nu in totaal 621 parkeerplaatsen en dus lijkt ons dat geplande aantal voldoende. Uit onze studies blijkt ook dat vooral het fietsverkeer naar onze stations snel toeneemt. Zeker als wij kunnen zorgen voor een  mooie, nette, ruime en veilige bergplaats stijgt dit fietsgebruik nog sneller. En juist daarop mikken wij.”

Zo komt links in het nieuwe stationsgebouw een twee verdiepen tellende fietsstalling en voorziet men een ruime fietsparking aan de kant van Sint-Gillis. De fiets komt dus wat centraler te staan in de nieuwe stationsomgeving.

Wat in dit masterplan ook sterk opvalt is de nadruk die men op het groen legt. Zo verdwijnen aan de kant van Sint-Gillis in de vorming een aantal sporen. Daar komt dan groen en mogelijks enkele kleinere gebouwen.

Computersimulatie Spoorwegstation Dendermonde

Met de verhoogde perrons, roltrappen en liften zat dit spoorwegstation eindelijk ook voluit kunnen gebruikt worden door mindervaliden en jonge gezinnen met een  buggy.

Ook de huidige autoparking van de NMBS daar wordt vervangen door groenbeplanting. Met als gevolg dat de Vondelbeek er niet meer tussen beton zal lopen maar tussen de natuur. Met over de Vondelbeek twee bruggen.

Een pluspunt voor Sint-Gillis waar als gevolg van een historische ontwikkeling in de vorige twee eeuwen er amper groenvoorzieningen zijn. Het zal de Vondelbeek bovendien beter tot zijn recht laten komen zoals nu al langsheen de Kalendijk.

Een transparant station

Wat betreft dus het William Bruynincxpark zal dit na de aanleg van de autoparking deels hersteld worden. Wel zal het park wat verplaatst worden richting het station, naar de huidige kleinere parkeerplaats. Het maakt het mogelijk om de speelruimte voor de kinderen en de jeugd uit deze buurt te behouden.

Opvallend is ook de tabula rasa van het huidige stationsgebouw. Dit gaat geheel tegen de vlakte, met in de plaats een voor een groot deel uit glas en metaal bestaande modern lijkende constructie. Een idee van de eigen architecten van de NMBS Holding.

Centraal daarbij is natuurlijk de eveneens deels uit glas en metaal bestaande passerrel. Deze krijgt voor elk perron een lift en een roltrap. Wat het reizigerscomfort sterk zal doen toenemen.

IMG_1659

Christianne van Ryckegem, eerste vrouwelijke directeur bij de NMBS, is zeer tevreden over de samenwerking met het stadsbestuur en de ambtenaren.

Discussie is er wel nog tussen de stad en de NMBS over het gebruik ervan. Als de stad hier financieel bijdraagt dan zal die continu openblijven, anders dreigt die na middernacht gesloten te worden. “We moeten dit nog verder uitpraten”, aldus burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Geen winkels

Wat betreft kantoorruimtes worden die vooral aan de rand van het huidige William Bruynincxpark voorzien en aan de huidige kleinere stationsparking. Christianne van Ryckegem: “We denken hier vooral aan bedrijven die zich vanuit Brussel willen herlokaliseren.” Logisch want hier gaat bedrijfsruimte komen die ook goedkoper zal zijn dan die in Brussel. Een stad die per spoor vlakbij ligt, op amper 25 minuten.

Christianne Van Ryckegem: “Dendermonde behoort in het land tot een der 25 grootste stations en is voor ons dus een A-locatie waar we nu al willen in investeren. Zeker ook met het gewestelijk expresnetwerk naar Brussel is dit belangrijk.”

Wat duidelijk is is dat er hier geen plaats zal zijn voor winkels als kledingzaken of elektroshops. “In het station zelf denken we aan een drietal franchises voor onder meer een snackbar en een krantenwinkel. Een strijkatelier of iets in die aard zou ook mogelijk zijn”, aldus nog Christianne Van Ryckegem.

IMG_5309

Veronique Wouters van de NMBS Holding stelt dat de vervoerstypes als de bus en de auto hier beter uit elkaar moeten gehouden worden

Piet Buyse was hierbij trouwens nog maar eens erg formeel: “Hier komen geen winkels.”. Wie hier dus droomt van een mini-Uplace kan het vergeten. En de winkeliers in het centrum kunnen gerust zijn, ze krijgen er geen rivalen.

Goede samenwerking

En voor Piet Buyse is dit project zeer belangrijk voor de stad: “Dit komt er niet morgen maar we zetten nu de eerste belangrijke stappen en gaan verder aan die kar duwen. Happen we nu niet toe dan zal de NMBS zijn geld wel elders investeren. Plaatsen genoeg.”

Bij de NMBS lijkt men trouwens best tevreden over de samenwerking met zowel de stadsambtenaren als het bestuur. “Die relatie is erg goed. Is er een probleem dan zal men dat altijd snel oplossen”, aldus nog een hierover erg gelukkige Christianne Van Ryckegem.

En steden die er politiek hier bij dit soort projecten niet uit geraken, vallen dan wel eens uit de boot, zoals onlangs bleek met een Vlaamse stad waar de interne verdeeldheid binnen het bestuur te groot was en er daardoor geen eenduidige visie kwam.

Wat men gisteren  presenteerde was nog maar een masterplan, het oplijsten van een aantal ideeën en wensen. Dit dient nu nog verder uitgewerkt tot een officieel akkoord om daarna tot een voorontwerp en later ontwerp te komen. Ook dient men vooraf nog een ruimtelijk uitvoeringsplan met daarbij een milieueffectenrapport te maken.

Met daarna dan de aanvraag van een bouw- en milieuvergunning. Wat betekent dat mogelijke dwarsliggers – en het spoor draait op dwarsliggers – nog veel gelegenheid hebben om de zaak te saboteren met eventueel zelfs een beroep bij de Raad van State.

45 miljoen euro

Men schat dan ook voor 2018 niet te kunnen beginnen, dus niet de komende maar de daaropvolgende legislatuur. Maar het na 2012 aantredende bestuur moet alles wel klaar stomen, finaliseren. Bovendien schat men dat de werken zeven tot tien jaar zullen duren. Tot eventueel 2028 dus. We hebben hier dan ook met een plan voor de lange termijn.

Piet Buyse(l), Christianne Van Ryckegem, Bart Van Malderen, Leen Dierick en Marius Meremans

Stadsbestuur en NMBS presenteerden dinsdag fier hun masterplan voor de stationsomgeving zowel aan de pers als aan de gemeenteraadsleden.

Op dit ogenblik schat men de kosten op een stevige 45 miljoen euro. Daarvan hoest volgens de ramingen de NMBS Holding 25 miljoen op, dochterbedrijf Infrabel 14,5 miljoen, de stad 4,5 miljoen en De Lijn dan 1 miljoen.

Veel van dat geld zal vermoedelijk komen van de verkoop van gronden voor de bouw van die kantoren en woongelegenheden. Zo gaat de NMBS Holding die parkeergarage bouwen maar die grond is nu wel eigendom van de stad.

Raadscommissie

Na de persconferentie bij de algemene raadscommissie was er zo te zien weinig bezwaar te horen. De opmerkingen gingen volgens aanwezigen vooral over de parkeergelegenheid. Ook protesteerde raadslid Stefaan Van Gucht over het feit dat eerst de pers werd ingelicht.

Logisch want je geeft geen persconferentie na 23 uur en je nodigt de raadsleden niet uit voor een vergadering die om 18 uur begint. Ook stelde hij dat de pers meer informatie kreeg. Maar dat lijkt raar als je die persconferentie op een paar minuten na niet eens hebt bijgewoond.

Uiteraard is wat men nu presenteerde maar een masterplan en kan er dus nog heel veel veranderen. Dat was hier trouwens al het geval. Zo koppelde men ditmaal de herinrichting van de stationsbuurt aan de renovatie van het stationsgebouw zelf. Wat vroeger twee aparte zaken waren.

Maar het zal dus nog lang wachten zijn voor we dit in de realiteit gaan zien. Nu moeten we ons voorlopig daarom nog behelpen met wat computersimulaties. Pas met het RUP zal er meer duidelijkheid komen. Niet eerder. En een RUP opmaken duurt toch twee jaar zodat dit pas rond 2015 zal af zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

3 thoughts on “De stationsbuurt: Een idee op lange termijn

 1. Ziet er leuk uit. Enkel spijtig dat ze de mooie ‘groene’ toegang vanuit Sint-Gillis naar Dendermonde verknallen door nieuwbouw langheen de viaduct. Maar de parking zal moeten betaald worden zeker… De uitgang van die parking ervan roept toch veel vragen op.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Ik wou het zo snel mogelijk online hier. Ik weet dat vele Dendermondenaars mijn site volgen en iedereen aan het wachten was.
  Voor mij ziet dit er beter uit dan ik vewachtte. De NMBS wil – loigischerwijze – geld verdienen aan zijn gronden om zo het openbaar vervoer te sponsoren. Maar men had evengoed achteraan in Sint-Gillis een enorme blok kunnen neerpoten. Neen, er komt integendeel een groene oase.
  Wel is er de vraag of er aan die kant toch ook geen parkeerplaatsen moeten blijven. We wachten dus af.
  Willy Van Damme

 2. Heel jammer dat het oude station verdwijnt. Dat gebouw heeft immers veel architecturale kwaliteiten. Verder kunnen de beschreven gebreken opgelost worden, zonder sloop.
  De architecten hebben er zich weer (te) gemakkelijk van afgemaakt, en het stadsbestuur heeft weer een prestigeproject. Verder is het afwachten wat het uiteindelijk resultaat zal zijn. Er is altijd een verschil tussen een presentatie en de werkelijkheid. Waarbij het uiteindelijk resultaat meestal tegenvalt. De perronoverkapping dient precies ook te sneuvelen. Jammer voor de geklonken constructies. weer een stukje historie verdwijnt. Heel jammer.
  Mark Goossens
  Antwoord:
  Het gebouw staat niet op de lijst van de te beschermen gebouwen en was voor zover ik weet ook niet opgenomen op de lijst van de waardevolle. En ja, over zoiets heeft ieder een (even waardevolle) mening. Zie maar naar de discussies over de nieuwe bibliotheek of de palmboom (Coconut) op de Dendermondse Grote Markt of over de huidige kerstbomen in Hasselt en Brussel.
  Ook over de schilderijen van Vincent van Gogh of Pablo Picasso waren er toen ze nog leefden velen die vonden dat ze waardeloos waren. En de enen zullen schilder Tuymans fantastisch vinden en de anderen vinden het dan weer gewoon hype, niets meer.
  Willy Van Damme

 3. Ik merk dat aan de kant Sint Gillis’ en groot grijs vlak te zien is aan de vondelbeek. Wordt dat oude ,eilandje’ een vijver?????
  Ronald Van Geertruyen
  Antwoord:
  Die plannen zijn voorstellen, een soort van ruwe schets waarmee men de reacties bij lokale bevolking wil uittesten. Het is feitelijk de eerste publieke fase van het grote plan.
  Nu al bleek er in de vorige gemeenteraad wat discussies te zijn rond dat aspect van de zaak. Het idee is rond de Vondelbeek daar een soort klein parkje te maken en op die wijze Sint-Gillis wat meer openbaar groen te geven. Iets wat er nu ontbreekt.
  Er verdwijnen daar normaal ook enkele sporen.
  Voor enkele critici is het verdwijnen van parkeerplaatsen daar niet goed.
  De kans is dus reëel dat dit aspect van de zaak nog aangepast zal worden. Wanneer is nog onduidelijk.
  Het is nu wachten op de ondertekening door minister Geert Bourgeois van het declaseringsbesluit betreffende het park aan het station. Als minister verantwoordelijk voor het Erfgoed is dat zijn taak. Dit blijft echter lang aanslepen en zonder kan het dossier niet verder. Verwacht wordt dat die ondertekening volgende maand zal gebeuren.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s