Voor een sterke maag

Toen de VS er in 1979 in slaagden om de Sovjets hun troepen naar Afghanistan te doen sturen creëerden ze met hulp van hun vrienden in Saoedi-Arabië de politieke islam. Die was tot dan in de Arabische en islamitische wereld vrij marginaal gebleven maar kreeg toen een enorme stimulans.

Zbigniew Brzezinski

Ettelijke duizenden goedgelovige moslims werden als kanonnenvoeder naar Afghanistan gestuurd. En in Pakistan organiseerde men de staatsgreep van generaal Zia ul Haq die er eveneens de politieke islam introduceerde. Op grootschalige wijze zelfs en zodanig dat dit gif nu ook dit land dreigt kapot te maken.

Het was het werk van de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter en vooral zijn Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski. De man gaf later in een interview in 1999 met het Franse weekblad Le Nouvel Observateur de manipulaties rond Afghanistan ruiterlijk toe maar lachte hautain de bedreiging weg die deze extreme vorm van islam toch wel is.

Sindsdien zijn onthoofdingen, terreuraanslagen en andere vorm van religieus getinte criminaliteit in de islamitische wereld schering en inslag. Met de financiële steun van naar olie en gas stinkende Saoedische en Qatarese geldsjeiks heeft dit gif zich ondertussen verder verspreid.

Arabische Lente

Dit met de bijna openlijke goedkeuring van de VS en de EU en op vraag van Israël. Waarna men in Washington en Brussel dan maar de beide ogen dichtknijpt. Van het Arabische ongenoegen over hun leefniveau – de zogenaamde Arabische Lente – heeft deze onheilige alliantie gebruik gemaakt om die ideologie ook in landen als Tunesië vaste voet aan de grond te doen krijgen.

Het is een gruwelijk diplomatiek spel welke ook de steun heeft van onze media en een aantal ngo’s genre Human Rights Watch en Pax Christi die dit soort jihadisten zoals in Libië en nu in Syrië vrijheidsstrijders noemen.

Voor wie een heel sterke maag heeft, twee video’s van onthoofdingen. Ditmaal dus geen haatpredikant die oproept tot onthoofdingen maar hun volgingen aan het werk. De ene video opgenomen in Tunesië was te zien op de Egyptische televisie.

Abdel Rahman Ayachi

De tweede zou zich hebben afgespeeld in de Syrische stad Hama. Gehele zekerheid is er daar niet over maar het verhaal over sectaire onthoofdingen in Syrië gaat al meer dan een jaar rond. En de Brusselse terrorist Abdel Rahman Ayachi die onthoofdingen via zijn website propageerde (zie het hier geplaatste verhaal Onthoofdingen van 26 juni) is nu normaal nog in Syrië aan het vechten.

Of hoe met de steun van de VS, EU, een aantal ngo’s en onze media dat gif gans het Midden-Oosten kapot aan het maken is. Het is het kapen van een godsdienst door een ideologie die erger is dan het nazisme. En uiteindelijk zijn het de mensen in het Midden-Oosten die er het slachtoffer van zijn. In Washington en Brussel wrijft men zich gewoon in de handen.

Hierbij die twee linken: http://www.liveleak.com/view?i=5f5_1319997065 (over Syrië)

http://www.bestgore.com/beheading/man-beheading-tunisia-muslim-convert-christian/

Maar dus nogmaals: Opgepast, want dit is waanzin en diegenen die dit filmden en organiseerden horen echt niet thuis in deze wereld. Dit is het via het televisiescherm op de meest gruwelijke wijze zaaien van terreur. En echt alleen te bekijken door mensen met een meer dan sterke maag.

Willy Van Damme

Advertenties

18 thoughts on “Voor een sterke maag

 1. Geachte heer Van Damme, op dit overigens goede artikel met een uitstekende analyse van de door het westen georganiseerde en gefinancierde opkomst van de radicale Islam (wat overigens niet de eerste keer is, maar een soort revanchisme na de nederlaag in de middeleeuwen), toch een belangrijke correctie.
  Het was niet de VS die er in slaagde Russische troepen naar Afghanistan te sturen, maar dat was op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige Afghaanse regering. Dat weet ik uit de eerste hand, van een vriend van mij, die in de toenmalige regering zat. Het was toen namelijk een communistische regering, waar de SU groot belang bij had dat deze niet omver geworpen zou worden. De gevolgen hiervan zijn inmiddels bekend.
  Overigens heeft de VS hier wel dankbaar misbruik van gemaakt.
  Gerrit
  Antwoord:
  Daar is toendertijd een heel zware discussie over geweest, o.m. als gevolg van de boyucot van de Olympische Spelen in Moskou.
  In het interview met Zbigniev Brzezinski geeft die nu ruiterlijk toe dat ze de toestand via naar ginds gestuurde agenten van de CIA daar zo hadden georchestreerd dat – zoals hij zegde – de Sovjetunie niet anders kon dan het land binnenvallen. Hij wou zo voor hen een soort van Vietnam regelen, pure weerwraak dus. Het zijn zijn eigen woorden en dat interview werd hier al besproken.
  Het is steeds ook de officiële versie van de Sovjetunie geweest en zoals achteraf nu blijkt ook de juiste.
  Het is de voorafgaande instabiliteit die door de CIA was veroorzaakt en die uiteindelijk leidde tot die komst van die Sovjettroepen. Met de vreselijke gevolgen die we nu allemaal kennen. De echte schuldigen voor wat wij toen meemaakten en waarvan wij nog steeds de gevolgen dragen zijn dan ook Jimmy Carter en op de tweede plaats Zbigniew Brzezinski, de Kissinger van de Democraten.
  Willy Van Damme

  • Het is heel goed mogelijk dat de pro-Afghaanse regering een beroep op Moskou heeft gedaan om troepen sturen, maar mijnheer van Damme is toch echt correct. Je moet alleen het hele interview van Zbigniew Brzezinski kennen om te weten wat de heer van Damme precies bedoeld. Brzezinski praat in dat interview namelijk ook over een ‘geschiedvervalsing’, u weet wel, de overwinnaar schrijft de geschiedenis?

   Officieel staat er in de geschiedenis vermeldt dat de Amerikanen de Mujahedien een halfjaar NA de opstand met wapens zijn gaan steunen, in werkelijkheid was dat een halfjaar VOOR de opstand. Dit was de opzet van Brzezinski, om de Russen naar Afghanistan te lokken en hen daar hun Vietnam te laten ondergaan, De uitkomst weten wij. De val van de USSR gaf de neo-cons daarna de mogelijkheid naar een algehele wereldhegemonie te streven, wat zijn beslag kreeg in een neo-con denktank genaamd “Project for the New American Century” of kortweg PNAC genoemd. Uit één van die rapporten “Rebuilding America’s Defenses”, kwam later de uitspraak boven water dat; “De weg hiernaar een lange zou
   zijn, behoudens zich er een “catalyzing and catastrophic event” zou voordoen “like A New Pearl Harbor”. En deze “New Pearl Harbor” wordt in veel kringen gezien als 9/11.
   Katalyserend was 9/11 zeker, zeker toen Wesley Clark op het Pentagon werd aangehouden door een collega die zei; “Wij gaan Irak aanvallen”, “Waarom?”, “Ik weet het niet”, “Maar moet je deze lijst zien? Wij moeten in 5 jaar tijd 7 landen binnenvallen
   Irak, Libië, Syrië, Libanon, Iran, Noord-Korea en Sudan.”

   Naar mijn idee klopt dat lijstje aardig, met de gebeurtenissen die zich heden ten dage aan het voltrekken zijn, maar ik kan mij vergissen natuurlijk.
   Joop de Jong
   Nderland
   Antwoord:
   Bedankt voor je verduidelijkingen. Het incident met Wesley clark ken ik niet maar ik vermoed dat hij niet werd aangehouden maar tegengehouden. Het is een bijna zekerheid dat er rond die aanval een toneel wzerd opgevoerd dat inderdaad best vergelijkbaar is met pearl Harbour. Ook daar wist de VS vooraf hoe, wanneer en waar Japan ging toeslagen. En om het allemaal geloofwaardig te maken werden er dan wat Amerikaanse schepen en een pak militarien door president Roosevelt opgeofferd.
   En het lijstje lijkt mij zeker te kloppen. Maar de VS is als Icarus, te veel hoogmoed.
   Willy Van Damme

   • Correctie;
    “pro-Afghaanse” moet natuurlijk pro-Russisch Afghaanse regering zijn.
    Joop de Jong
    Antwoord: Juist. alhoewel pro-Sovjet nog beter ware geweest.
    Willy Van Damme

   • Natuurlijk voelde de Sovjet Unie zich gedwongen in te grijpen. Het blijft alleen de vraag of ze dat ook gedaan zouden hebben zonder het verzoek tot militaire hulp. De SU had met veel militair geweld de Taliban van de wereld kunnen blazen. Dat kunnen de VS nu ook. Als ze het zouden willen. Maar een langdurige oorlog met veiligstellen van de westerse belangen heeft grotere prioriteit.
    Het punt was dat de SU van binnenuit al voor een groot deel was uitgehold. Dat was al bezig voor de moord op Stalin. Ik heb een foto waarop de verrader Chroetchev samen met Stalin op het bordes te zien is. De SU kon de oorlog niet winnen omdat ze verraden waren.
    Interessant is de komende weken (maanden) wat de SU doet in Syrië. Als ze dat toestaan sluit het korte-lange-aftands-atoom-raketten-schild (lang woord zeg) zich volledig om de SU en zou het westen een eventuele oorlog met de SU kunnen beginnen en mogelijk ook winnen.
    Antwoord:
    Afghanistan behoorde tijdens de koude oorlog tot de invloedssfeer van de Sovjetunie en ook wel India. De VS en Pakistan poogden dit te veroveren en wat de Sovjetunie deed was dan ook simpelweg reageren op de aanvallen van de VS. Wat de Sovjetunie toen stelde en wat door Brzezinski als correct werd bestempeld. In wezen was de actie van Moskou dan ook defensief. Het was het beschermen van haar invloedssfeer.
    Dat de Sovjetunie al onder Stalin uitgehold raakte zal wel. Daar was ook een reden voor: De inval van Duitsland in 1941. Verder was het staatskapitalistisch model van de Sovjetunie minder productief dan het deels privaat kapitalisme van het westen. Verder bezat het westen veel meer hulpbronnen zoals grondstoffen als de Sovjetunie. Bovendien voerde de VS in de jaren tachtig een olieoorlog tegen de Sovjetunie. Met de hulp van o.m. de oliesjeiks van het Arabisch schiereiland werd de prijs van de ruwe olie toen ultralaag gehouden (zie La face cachée du pétrole van Eric Laurent, uitgegeven bij Plon in Parijs in 2006). Dat veroorzaakte niet alleen een ramp in Irak, waar de VS aan Saddam Hoessein hadden gevraagd om oorlog tegen Iran te voeren, maar ook in de Sovjetunie dat zijn inkomsten toen vooral uit olie haalde. Wat er allemaal voor zorgde dat de Sovjetunie in 1990 failliet was en zich als het ware gewillig door de VS liet verorberen. Wat dan zorgde voor de grootste plunder uit de periode na Wereldoorlog II.
    Wat betreft Syrië blijft zo te zien de patsstelling bestaan. Het westen voert op dit ogenblik een regelrechte oorlog tegen het liberalisme, het niet-seculiere, in het Midden-Oosten, tegen het onafhankelijkheidsstreven daar en tegen de invloed van de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
    Willy Van Damme

 2. Beste Willy,

  het filmpje met de hoge generaal en oud presidents-kandidaat Wesley Clark is inderdaad een intrigerend filmpje: het kan bijna als bewijs worden gezien van het feit dat ‘Ze’ 911 expres hebben laten gebeuren. Want reeds enige dagen na 911 waren er duidelijke plannen om Irak binnen te vallen, en nog enkele weken later waren er al plannen om de halve Arabische wereld kapot te gaan maken ( ‘to take out…’) . En dat is wat er nu gebeurt. Of moet ik zeggen: dat is wat ze nu doen…..?
  Hier is het filmpje (slechts 2,5 minuut) : http://tiny.cc/uy49bw

  Ik begrijp niet goed waarom Clark hier de zaak een beetje verraadt, of het moet als misleiding bedoeld zijn. Hij verklaart de agressie namelijk uit de behoefte aan controle over de olie ( Wat ook al een belangrijke theorie van Brzezinki is: the Grand Chessboard, 1998) .
  Maar o.a. in Syrië is weinig olie. ( De 7 landen zijn al hierboven genoemd, maar Noord Korea moet zijn: Somalië)

  Volgens mij is het niet de olie (dure olie in Irak!), maar zit Israël achter deze grote campagne om moslimlanden kapot te maken. Ik hecht geloof aan de vitaliteit en blijvende geldigheid van het Yinon Plan: http://tinyurl.com/3wm9f6w

  Met warme groeten aan Dendermonde ! Jan Verheul

  Hier het Brzezinski interview, voor als U het niet meer bij de hand hebt: http://www.takeoverworld.info/brzezinski_interview_short.html
  en een video daarover: http://www.youtube.com/watch?v=VnV_pNe_BB0&feature=related
  ( We zien even een jonge Brzezinski in Afghanistan).
  Antwoord:
  Bedankt voor die extra informatie. Als ik mij goed herinner was Wesley Clark woedend omdat hij politiek in Washington bijna geheel naast de prijzen greep. Ik vermoed dat daar de reden voor zijn loslippigheid te vinden is. Hij zal er achteraf wel een flinke uitbrander voor hebben gekregen, en je hoort opvallend ook niet meer van de man.
  De kwestie Syrië gaat over Israël en olie. Israël wil zijn mogelijke vijanden zo kapot mogelijk en de VS wil via Syrië aan de Iraanse olie- en gasvoorraden geraken. Erg simpel maar in onze media hebben ze dat nu al 16 maanden lang nog steeds niet door. Het zijn daar dan ook genieën.
  Ook Alan Greenspan, toen de onbekwame voorzitter van de Federal Reserve, wees in zijn gepubliceerde memoires naar olie en Israël als reden voor de invasie door de VS van Irak.
  Veel in de houding van Israël, en zijn westerse vazalstaten, heeft te maken met de Israëlische nederlaag van 2006 in Libanon tegen Hezbollah.
  Toen is ongetwijfeld het idee gerijpt om komaf te maken met Bashar al Assad.
  Men dacht dat die man gewoon alleen maar wat zat te blaffen en dus ongevaarlijk was. Tot de mannen van Sjiek Nasrallah van Hezbollah toonden dat ze ook echt konden bijten. En dat deed pijn. Vandaar. Toen zijn ze die salafisten (zie Fatah al Islam) gaan gebruiken om de boel kapot te maken. Juist zoals ze diezelfde salafisten in 1980 als kanonnenvlees gebruikten om Afghanistan kapot te slaan.
  Bedankt voor de link naar Brzezinski. Ik had hier ooit al een fotokopie van dat interview geplaatst. Ik wist niet dat het zo op het internet stond. Het is een belangrijk document dat men aan de universiteitsstudenten richting internationale politiek verplicht zou moeten meegeven. Zoals ook de verhalen met Clark en Yinon heel groot belang hebben. Bedankt.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy, ik denk dat we voor 95% op 1lijn zitten. De stukjes die je plaatst zijn allemaal goed onderbouwd. Opmerkingen over sommige opvattingen worden via internet vaak snel opgevat als ernstige kritiek. Maar niets is minder waar. Jij woont in België en ik in de UK, dus we kunnen niet makkelijk even bomen onder het genot van een kop koffie of een biertje.
   Wat betreft de economie onder de SU, het volgende. De regering slaagde er in met behulp van de meerderheid van het volk, het land in slechts 40 jaar tijd van een achterlijke economie naar een hoogwaardige technologische economie te brengen, die op een gegeven moment zelf de VS voorbij was gestreefd.
   Zoals je weet is er vanaf de eerste opstand, en zeker na het slagen van de revolutie, door het westen georganiseerde sabotage geweest, wat ging van voorraden niet onder de bevolking te brengen tot vernietigingen.
   Lenin, maar ook Stalin hebben zich hier nooit voldoende tegen kunnen wapenen. Beiden zijn dan ook vergiftigd. Toen Chroetchev aan de macht kwam werd dit duidelijk. De ‘misdaden’ van Stalin (die heus gen lieverdje was), bleken grotendeels leugens (toen de archieven open gingen), maar werden gebruik om de Perestrojka door te voren, wat in werkelijk een openlijk verraad was en geleid heeft tot wat het nu is met miljoenen doden tot gevolg.

   Verder wil ik hier geen waardeoordeel geven over de toenmalige maatschappijvorm, ik geef alleen maar de geschiedenis weer. (in mijn opinie)
   Gerrit
   Antwoord:
   Over die 5% valt dan wel tussen pot en pint te praten. Ze komen tegenwoordig voor die pint al van Nederland dus een vermomde Brit kan ook altijd. Gastvrijheid is een van mijn slogans.
   Uiteraard werd er vanaf het begin een oorlog gevoerd tegen de prille Sovjetunie. Dat was ook logisch. En over die opbouw, dat klopt. Alleen was dat, zoals trouwens in het westen en onder het privaat kapitalisme, op menselijk vlak niet fraai. De regeringen van de VS roeiden de inlandse bevolking grotendeels uit en Stalin was hondsbrutaal bij zijn industrialisering.
   En bij het analyseren van de geschiedenis moet men niet vertrekken van waardeoordelen maar van de feiten en daar een logische verklaring voor pogen te zoeken. Wat niet wil zeggen dat ik – en ook jij – geen morele visie hebben op de wereld en soms hierover heel boos kunnen worden.
   Willy Van Damme

 3. Dag Willy,
  ( ik zal het kort houden)
  Ik ben van mening dat Greenspan precies gedaan heeft wat zijn bazen van hem verlangden. Kijk maar naar het resultaat: de macht van de banken is nu veel groter dan vòòr de crisis. Zeker nu in Europa, met het nieuwste ‘succes’: nu hebben de banken vrij spel en controle over de regeringen. Voor ‘het volks-belang’ is Greenspan mislukt, maar dat telt niet: de bankiers zijn zijn baas. U kent vast ook wel de quote van prof. Carroll Quigley: ‘Het is de bedoeling van de Banken om uiteindelijk de wereld te beheersen’. En Quigley was een absolute insider, dus hij kende de waarheid. http://tiny.cc/7i9i9

  Groet, Jan Verheul.

  PS: ergens las ik dat een van de voorgangers van Greenspan ( niet Völcker) zei: ” als er een crisis komt moet je het geld goedkoper maken, maar als het maar een beetje beter gaat moet je het geld ( de rente) weer duurder maken”. Greenspan heeft het geld 15 jaar lang erg goedkoop gemaakt, en daarmee elke natuurlijke kleine crisis/correctie uitgesteld en de bubble enorme afmetingen gegeven. Hij deed bewust precies het foute. Om de klap extra groot te maken. Maar als je crises ‘voorkomt’ en als de pers geen kennis van zaken heeft of min of meer medeplichtig is (*) dan kun je de wereld-economie kapot maken zonder dat er een haan naar kraait.

  (*) Uit een onderzoek blijkt dat bijna alle monetair economen ‘onder controle’ van de FED zijn: http://tinyurl.com/kvyhv3
  Jan Verheul
  Nederland
  Antwoord:
  Had Alan Greenspan niet naar de pijpen van de Amerikaanse financiële wereld gedanst dan was hij op dag 1 al ontslagen. Zij wilden een man die hen extra miljarden dollar ging bezorgen, geen man die de economie op degelijke wijze ging leiden. Het was voor hen puur korte termijn.
  De uitspraak van die Quigley ken ik niet, maar de bankiers hadden al veel eerder de macht gegrepen. Nu is die greep wel wat aan het lossen. De druk is te groot aan het worden en hun positie amper houdbaar.
  Velen horen trouwens levenslang in de cel en zijn hoogstens zakkenvullers en knoeiers. Neem Marianni die omdat hij een vriendje van Sarkozy was dan maar Dexia mocht leiden, en daarna, na al dat geritsel, naar huis mag met een extra 600.000 euro. Geld van de belastingsbetaler voor wie zij alleen maar de grootste minachting hebben.
  En wat betreft de pers en de economie is hier al voldoende duidelijk gesteld wat knoeiers er in de media rondlopen. Toen Greenspan nog heerste werd hij in de kranten gewoon aanbeden. Het was ziekelijk. En de journalist die er een kritische blik wou op werpen werd desnoods op straat gezet.
  Willy Van Damme

 4. Dag Willy,

  ik schrijf hier maar alsof het geen papier kost hè… ( niemand is verplicht om dit te lezen gelukkig. )
  Carroll Quigley was een fameuze professor, die nog genoemd werd door Bill Clinton toen Clinton presidentskandidaad werd.
  Quigley geloofde wel in de voordelen van een Wereld Regering. Er waren er wel meer, zoals ook Bertrand Russell bijvoorbeeld. Zelf zie ik ook wel de voordelen: geen oorlog meer, mogelijk een meer rechtvaardige wereld etc.
  Maar sinds ik begrepen heb dat het vooral een joodse aangelegenheid dreigt te worden ( het ios zelfs een religieuze opdracht van de joden om Heersers over de Wereld te worden: ) , en sinds ik las bij Israel Shahak dat de joden ons allen niet als mens beschouwen, en sinds ik weet hoe het er toe ging in Polen en Ukraïne toen de joden daar de facto de scepter zwaaiden ( tussen 1500 en 1800: het Arendar systeem: de Adel en Clergy bezit het land en leaset alles uit aan joodse middenstanders, zelfs de rechtspraak ! Lees: http://tiny.cc/alet4 of mijn blog hierover: http://xevolutie.blogspot.nl/2011/01/115-de-holocaust-en-de-moord-op-8.html ) Sinds die tijd ben ik juist bang voor die New World Order.
  Quigley keek echt in de keuken bij de machthebbers, en schreef openlijk over hun poging om via de banken de hele wereld in hun macht te nemen. Hij vond dat dit niet geheim hoefde te blijven. Het gevolg: van zijn magnum opus ‘Tragedy and Hope’ verdwenen zo goed als alle exemplaren, en ook de cliché s waren plots verdwenen. Dàn heb je iets geschreven dat de kern raakt, lijk mij, als ze zo ver gaan om die ideeën te doen verwijnen.
  Dank zij de digitale wereld is alles nu toch beschikbaar.

  Quigley brengt veel informatie boven tafel die wel degelijk van belang is ( zoals de Round Table etc.) om de wereld te begrijpen, maar die begrijpelijkerwijze niet de media en het universiteits-onderwijs haalt.
  Enige sites: http://www.carrollquigley.net/ en ook http://www.tboyle.net/Catholicism/Carroll_Quigley.html en ook http://www.robodoon.com/carol_quigley.htm

  Groet, Jan Verheul
  Antwoord:
  Bedankt voor die bijkomedne informatie. En dat kost inderdaad geen gram papier en dus ook geen boom.
  Willy Van Damme

 5. Beste Jan. Niet om je aan te vallen hoor, want we zijn het grotendeels eens, maar je trekt m.i. de verkeerde conlusie. Als we verplicht worden brood te eten is dat niet het werk van de broden, maar van de bakkers. Je hebt het steeds over dat de banken de wereld willen overheersen, maar het is de 1% als de Rothschilds en zo, die dat wil. Banken kunnen morgen opgedoekt worden als ze een beter middel hebben. Zo ook met Israel. We moeten duidelijk onderscheid maken tussen het land Israel en de (zelfde) personen die dat land en de inwoners als wapen gebruiken. Het zijn niet de Joden die per definitie slecht zijn. Iedereen wordt door de 1% misbruikt. Ook jij en ik, al verzetten we ons hier tegen door zelf na te denken.
  Maar waarschijnlijk bedoelen we hetzelfde en lees ik het gewoon verkeerd.

  En, trouwens, bedankt voor het plaatsen van het artikel Evolutie op je weblog. Een eye-opener. Ik heb je weblog bij mijn favorieten gezet.

  Groeten, Gerrit
  Antwoord:
  ik weet niet of dit echt 1% is en niet eerder 0,1%. 1 op honderd is voor mij nog veel. 1% lijkt mij eerder een zoveelste slogan.
  Willy Van Damme

 6. Ik heb dezelfde overtuiging als U, Gerrit.
  Banken zijn een vehikel, een hulpmiddel om de controle over de wereld te nemen. Het gaat om de mensen àchter die banken.
  Ik denk dat bankiers als Ruding , Buiter en Wijffels te goeder trouw zijn. ( Maar misschien zijn ze wel laf, òf naïver dan je zou verwachten.)
  Maar ik denk dat Wellink wèl weet hoe de hazen lopen, en welk spel er gespeeld wordt. Of hij zal het vermoeden.

  De mensen van de FED, van Treasury ( financien), van de SEC, de ratingbureau’s : deze Amerikanen konden samen de wereldwijde crisis mogelijk maken. En dat hebben ze ook actief gedaan. Maar door wie werden zij allen aangestuurd?

  Het zijn de heel machtigen en heel rijken ( en Big Corp.) die de grootste banken aansturen, denk ik. Ze gebruiken de macht van de banken ( over de regeringen) om de economie en de wereld-geschiedenis te sturen. Zo denk ik dat het gaat. En zo zegt Quigley dat het zal gaan.

  Ik lees maar 1 of 2 boeken per jaar, helaas, maar het boek Web of Debt van Ellen Brown heb ik goed bestudeerd. Ze verhaalt daarin over de strijd om de macht over de Centrale Bank.
  Met list en bedrog is dat bij de bankiers terecht gekomen. Vooral JP Morgan speelde daarin een grote rol.
  Over Morgan – Rothschild lezen we het volgende.
  Ellen Brown:
  Although the Rothschilds were technically rivals of the Peabody/
  Morgan firm, rumor had it that they had formed a secret alliance.
  Nathan Rothschild was not well liked, in part because of religious
  prejudice. Morgan biographer George Wheeler wrote in 1973, “Part
  of the reality of the day was an ugly resurgence of anti-Semitism. . . .
  Someone was needed as a cover.” August Belmont (born Schoenberg)
  had played that role for Rothschild during the Civil War; but when
  the Belmont/Rothschild connection became common knowledge, the
  ploy no longer worked. Wheeler wrote, “Who better than J. Pierpont
  Morgan, a solid, Protestant exemplar of capitalism able to trace his
  family back to pre-Revolutionary times?

  En er zijn meer bronnen die wijzen naar de Rothschilds ( Andrew Hitchcock).

  Het is goed mogelijk dat zij degenen zijn die de grote lijnen nog steeds uitzetten, en dat bijvoorbeeld de Rockefellers ook groot zijn met veel hulp van Rothschild geld. ( M a. w. dat de Rockefellers ook de Rothschild agenda uitvoeren)
  (Weet U nog dat enkele jaren geleden bleek dat zowel Peter Mandelsson als David Osborne op vakantie gingen bij een Rothschild, in Griekenland ? Ze hebben altijd beide politieke stromingen gesteund.)

  Het zou dus nog wel kunnen dat die 1% op zijn beurt ook weer door die 0,1 % wordt aangestuurd, of misschien wel door die ene familie Rothschild.
  Ik vind het fascinerend om naar het antwoord op die vraag te zoeken.

  Nee, joden zijn niet per definitie slecht, maar velen van hen hebben er geen moeite mee om een dubbele moraal te handhaven. En dat vind ik laakbaar.
  En omdat ze beide kanten van de zaak kunnen zien, zouden we wel wat meer dissidente joden mogen verwachten. Dat verwijt wil ik toch maken.

  Omdat de meest invloedrijken ter wereld heel vaak joods zijn is het meer dan nodig en heel gerechtvaardigd om juist hen goed te controleren, en te kijken of er een groepsbelang-agenda wordt uitgevoers die de niet groeps-leden (de rest van de wereld) schaadt.
  Waren de IJslanders de meest invloedrijken, dan zouden we precies hetzelfde moeten doen met de IJslanders.

  Heel fijn dat U mijn blog zo waardeert. Dank U.

  Met vr. groet, Jan Verheul.
  Nederland
  Antwoord:
  Een stevig epistel als antwoord. In de VS heeft Goldman Sachs steeds beide presidentskandidaten gesteund. Een kwestie van altijd aan de goede kant te staan.
  Dat soort bankiers zoals Wellink & Co zijn gewoon poppetjes die mogen meedraaien. Eens ze onvoldoende draaien of er iemand anders in de smaak valt worden die richting vuilbak gegooid. Maar wel met een mooie villa en buitenverblijf inbegrepen.
  Zij weten wel perfect hoe het werkt maar hoeden zich ervoor om de dissident te spelen. En ze weten waarom. Het is in de journaistiek niet anders. Wie zijn kop opsteekt riskeert als het gemaaide gras die te verliezen.
  Zo simpel is dat.
  Verder zijn er massa’s joden die tegen Israël zijn. Shlomo Sand, Norman Finkelstein en Noam Chomsky zijn maar enkele van de duizenden voorbeelden. Daarom ook dat het zo fout is joden de schuld voor Israël te geven. Het is als zou men de moslims verantwoordelijk stellen voor de gruwel van die salafisten. Zoals Chomsky Israël haat, zo ook haat de gewone moslim die salafisten.
  Verder zijn banken maar een aspect van de macht zoals wij die hier in het westen kennen.
  Willy Van Damme

  • In de VS wordt de baas van de FED ( Bernanke/Greenspan) door de president benoemd. Maar in de VS kun je geen president worden als Wall Street jou niet kan controleren. Zoals in de zeer goede documentaire van Charles Ferguson wordt gezegd: “It’s a Wall Street Government”. Hier de documentaire: http://www.informationclearinghouse.info/article30635.htm ( NB: op 24 min. probeert een oprechte Brooksley Born de derivatives te controleren, maar krijgt de wind van voren van FED, Treasury en SEC: allen door joodse mannen geleid. The rest is history.)
   ( De docu gaat wel heel snel, zelfs voor iemand die over de meeste zaken die er in voorkomen, al veel gelezen heeft. Maar ze legt de waarheid wel bloot. )

   Wellink was baas van de Nederlandse ( centrale) Bank, en die wordt door de minister van Financien benoemd, als ik het goed heb. Ik denk dat onze minister nog wel onafhanklelijk is. Maar Wellink was ook 6 jaar voorzitter van de BIS, en dan ben je werkelijk de rechterhand, de uitvoerder van wat ‘Rothschild’ (of wie dan ook de Grote Macht achter de banken is). Zie: http://www.bis.org/press/p041108.htm

   Willy, U zegt dat een bankier een poppetje is dat kan worden ontslagen. En U zegt dat een journalist een poppetje is dat zich moet voegen, en anders wordt hij ontslagen.
   Ik ben het met U eens.
   Maar dan moeten we wel zoeken naar die machtigen die deze mensen kunnen onslaan.
   Wie zijn ze …. ? En belangrijker: hebben ze een gemeenschappelijke agenda…..?
   En nog veel belangrijker: indien ze een gemeenschappelijke agenda hebben, wat is die agenda? Is die ‘het algemeen nut’ ?

   Ik heb een goede briefwisseling gelezen op een joodse site, tussen een joodse man en een niet-joodse, conservatieve journalist, John Derbyshire. Het was naar aanleiding van de boeken van Kevin MacDonald, een psycholoog die drie interessante boeken over het jodendom heeft geschreven.
   In een van de artikelen zegt Derbyshire dat les nr. 1 voor elk beginnend journalist in de VS is: ‘Don’t fuck with the jews.” http://tiny.cc/1i7w3 Hier het eerste deel: http://tinyurl.com/6x2qb4v
   Dat wijst er op dat zij De Machtigen zijn in de VS.
   Dat zij bepalen wat er gebeurt, want de Media zijn machtiger dan politici.( In een democratie.)

   Ik gebruik het woord ‘joden’ zoals wij tot nu toe het woord ‘Duitsers’ gebruiken als het over WO2 gaat: ze behoren tot een ‘verzameling’ van mensen waarvan een subgroep een grote impact heeft gehad.

   Met vr. groet, Jan Verheul.
   Antwoord:
   Op zeker ogenblik maakte ik tijdens een discussie op de website van de Tijd de opmerking dat de zionistische lobby in de VS zeer machtig is. Een erg ordinaire veel geuite stelling. Dat werd er afgegooid en ik nadien geweigerd voor elk verdere posting. Dit zoals men mij mailde wegens antisemitisme.
   Het probleem is dat zionisten steeds spreken over het joodse project Israël. Als jij als buitenstaander dan zegt dat de joden wegens Israël een stelletje racisten zijn dan krijg je van hun alle mogelijk drek over je heen want dan ben je een antisemiet. Wat niet eens klopt daar joden niet perse Semieten zijn. Dus als je in de door hun heel bewust opgezette val trapt dan zit je zo op hun schandpaal en gooien kranten als De Tijd met alle mogelijke drek naar je. Kijk naar Gunther Grass.
   Hun propaganda is zo verfijnd dat velen in die val trappen. Het toont nog maar eens wat een stelletje doortrapte smeerlappen die zionisten zijn. Enig moreel besef is hun vreemd. Hun bloedhonden houden deze website trouwens heel nauwgezet in de gaten.
   Willy Van Damme

   • Ik begrijp je Willy, ik ben ook al meerdere malen geband.
    Er is een prachtig filmpje van een oud minister van Israel, Shulamit Aloni, die heel openhartig toegeeft dat het woord ‘antisemiet!’ meestal gebruikkt wordt om critici ( die gelijk hebben) de mond te snoeren. Video: ‘It’s a trick, we always use it’ http://tinyurl.com/5uhpv7c Het is toch dankzij mensen als Aloni, dat je onmogelijk antisemiet kunt zijn, lijkt mij…
    Jan Verheul
    Antwoord:
    Het bannen van dissidente meningen noemt men vermoedelijk dan vrijheid van meningsuiting, vrijheid en democratie. Of toch zoiets. Het leuke is natuurlijk dat ook joden voor antisemiet worden uitgescholden. Zo zie je maar. Het erge is natuurlijk dat men hen desnoods ook broodrooft. Zou dat dan antisemitisme zijn?
    Willy Van Damme

 7. Wat Willy ook constateert: ”Het zou dus nog wel kunnen dat die 1% op zijn beurt ook weer door die 0,1 % wordt aangestuurd, of misschien wel door die ene familie Rothschild.”, ik denk dat dit een juiste veronderstelling is.
  Gerrit
  Antwoord:
  Je niet te zeer fixeren op een naam. Er zijn er ongetwijfeld meerdere. Feit is dat zij op handige wijze ons steeds weer belazeren en niemand hen iets in de weg legt.
  Willy Van Damme

 8. Interessante discussie en mijnheer Greenspan geeft het antwoord zelf!

  http://www.davidicke.com/headlines/68728-do-zionists-control-wall-street-the-shocking-facts-

  Onderstaande link staat ook vol met wetenswaardigheden.

  http://www.jewsagainstzionism.com/zionism/history.cfm
  Joop de Jong
  Nederland
  Antwoord:
  De VPRO heeft vandaag een reportage op TV over Goldman Sachs. Samen met JP Morgan de aanstekers van de eurocrisis.
  In zionistische kringen hoor je regelmatig het geklaag over discriminatie tegen joden in Europa en elders. Wie zoals deze beelden goed aantonen de feiten wat kent ziet echter juist het tegenovergestelde. Toppolitici als Uri Rosenthal, Job Cohen, Nicolas Sarkozy, Ed en David Milliband, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Gerald Kaufman, enz… zijn allen joods.
  Ik heb daar geen enkel probleem mee, maar dat men dan niet komt zeuren over discriminatie tegen joden.
  De kritiek zit hem hier ook niet in hun religie maar in hun beleid. En daar zien wij dat onze westerse regeringen allen de slaaf zijn van Israël.
  Toen Israël bij de bestorming van Gaza vele honderden Palestijnen vermoordde, waaronder een 300 kinderen, en scholen, hospitalen en voedselopslagplaatsen bombardeerde dan gingen al de Europese regeringsleiders nadien in Israël hun steun betuigen aan dat stelletje kindermoordenaars.
  DAT is de ware aard van onze toppolitici.
  In die zin maakt het zelfs niets uit of minister zus of zo joods, moslim, ongelovig of katholiek is. Wat telt zijn hun daden. En voor hun steun aan Israël zouden zij allen in Den Haag voor het Internationaal Strafhof moeten verschijnen. Met als eis een levenslange celstraf.
  En dat de bankwereld uit de handen van het zionisme eet is natuurlijk geweten.
  Wel heb ik het natuurlijk heel moeilijk met een David Duke. Maar blijkbaar is hij een ander man geworden.
  Willy Van Damme

  • Willy,
   ik neem aan dat je het moeilijk vond dat David Duke banden had met de Klu Klux Klan.
   Maar het fijne daarvan is mij ook niet bekend.
   Nù is David Duke in elk geval voortreffelijk !
   Geweldig goede video die Joop daar noemt . In 12 minuten speech van Duke begrijp je dat de Zionisten in feite reeds de wereld beheersen.
   Jan Verheul
   Antwoord:
   Hij was inderdaad de man van de KKK en in erg vies gezelschap. Maar op een korte scene met dat ene boek over ‘jews’ had ik geen enkel probleem. Blijkbaar heeft hij ‘het licht’ gezien. Maar hij vertelde wel niets nieuws hoor.
   Willy Van Damme

   • Helaas bestaan er ook nog ouderwetse antisemieten die hun jodenhaat tegenwoordig wijselijk verbergen achter ‘anti-zionisme’. Als je begrijpt wat ik bedoel Willy.
    Hotel Terminus
    Nederland
    Antwoord:
    Begrijp ik niet geheel.
    Er is nu eenmaal een fundamenteel verschil tussen anti-semitisme en anti-zionisme. Zionisme is een politieke stellingname waar je voor of tegen kan zijn. Semietisme gaat over een specifieke bevolkingsgroep. Nu zijn joden geen semieten maar leden van een geloofsgemeenschap. met andere woorden: Semieten kunnen jood zijn maar hoeven dat niet te zijn, en joden kunnen ook caucasiërs zijn, blanken dus. Wel is het Hebreeuws een Semietische taal. Arabieren behoren tot de Semietische bevolkingsgroep.

    Wat tot gevolg heeft dat men Geert Wilders antisemietisme kan verwijten. Maar dat zal hij wel niet zien zitten vrees ik.
    Anti-semietische uitlatingen worden hier zoals andere beledigingen niet geduld.
    Ik ging ook eens kijken op je blog en wou je vragen een kleine wijziging aan te brengen bij dat stuk over mijn interview met Arnold Karskens. Dat gesprek heeft niets te maken met de Mediawerkgroep Syrië en was geheel mijn initiatief. Zij hebben het nadien wel met mijn toestemming overgenomen.
    Ik heb op je blog ook een zeer verschrikkelijke foto ontdekt van een bende joodse Israëli, vroege twintigers, die gezamenlijk een oude Palestijnse dame hondsbrutaal zaten uit te lachen terwijl zij haar zaak eenzaam poogde te verdedigen. Die foto toont op haar eentje waar het er ginds over gaat. Walgelijk en een zeer mooie foto, maar wel pijnlijk.
    Willy Van Damme

 9. Hier een video van Thierry Meyssan (Voltairenet) die voor de ruïnes staat van wat eens was het hoofdkantoor van de Syrische particuliere nieuwszender Al-Ikhbariy, waarvan zeven medewerkers werden vermoord door opstandige Syrische burgers, dat is nieuwspraak (George Orwell’s 1984) voor NATO doodeskaders.

  http://www.voltairenet.org/Video-Thierry-Meyssan-on-the
  Joop de Jong
  Nederland
  Antwoord:
  Een natuurlijk schokkend verhaal. En dat onze media hier zwijgen toont perfect hun medeplichtigheid aan bij deze misdaad. Maar dit zagen we ook al toen de Navo in Belgrado de Servische RTV bombardeerde. Je hoorde toen als nu Reporters sans Frontières niet veel protesteren. Evenmin als andere internationale of nationale organisaties van journalisten.
  En als dit verhaal van Meyssan over die raid klopt dan toont dat inderdaad aan dat je hier met zeer gespecialiseerde commando’s te maken hebt. SAS of Navy Seals? Rare ‘vrijheidsstrijders’ zou ik zeggen.
  Bedankt alleszins voor al die extra info. Zo leren we ook nog eens iets.
  Oh ja, Marcus Agius, de voorzitter van Barclays Plc die vandaag wegens een gigantische fraude ontslag nam, is gehuwd met een telg van de familie Rotchilds.
  Willy Van Damme

 10. “Oh ja, Marcus Agius, de voorzitter van Barclays Plc die vandaag wegens een gigantische fraude ontslag nam, is gehuwd met een telg van de familie Rotchilds.”

  Rare naam eigenlijk, doet een beetje Romeins aan. Maar ja, waarschijnlijk zal het U niet verbazen dat in de bankwereld interhuwelijken de normaalste zaak is. Naar wat ik vernomen heb wordt het totale Rothschild kapitaal op 300 triljoen geschat. Ik moet U alleen de valuta schuldig blijven want dat werd er niet bij vermeld.

  Er gaat een verhaal, dat ene Nathan? Rothschild tijdens de slag om Waterloo, die door Wellington gewonnen werd, maar waarvan het bericht in Londen verminkt over kwam, een gigantische hoeveelheid geld op de beurs had geïncasseerd en gezegd zou hebben;

  “Het maakt mij niet uit wie er hier op de troon zit, als hij maar weet dat Engeland van mij is”.
  Joop de Jong
  Nederland
  Antwoord:
  Het verhaal dat die familie aan Waterloo een fortuin verdiende is gekend. En we mogen zeker niet vergeten dat zij, in de persoon van Walter Baron Rotschild, het waren in 1917 die de Britse premier Lloyd George en minister voor Buitenlandse Zaken Arthur Balfour overhaalden om Palestina cadeau te doen aan de zionisten. Het is de basis voor de huidige miserie in de regio.
  Willy Van damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s