Provincieraad keurt RUP N41 definitief goed

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft gisteren met een grote meerderheid van 57 voor en vier tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de doortrekking van de N41 goedgekeurd.

Amper tegenstemmen

De vier tegenstemmen kwamen van de vertegenwoordigers van Groen. Het Vlaams belang onthield zich samen dan met de Lebbeekse Goedele De Cock (sp.a), dochter van schepen Dirk De Cock, terwijl al de andere provincieraadsleden het goedkeurden. Het is een erg belangrijke stap op weg naar de realisatie van de verdere doortrekking van de N41 van Lebbeke naar Aalst.

Protesteerders tegen N41 in provinciegebouw

Enkele tegenstanders kwamen hun ongenoegen over die plannen rond de 41 tonen.

De doortrekking van de N41 is een al oude eis van Dendermonde en in wezen ook van de arrondissementen Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas waar alle politieke partijen, gemeentebesturen en sociale partners zich achter dit plan stelden.

Tussenkomsten waren er o.m. van het Dendermondse raadslid Ivan Verleyen (sp.a) die een volgens sommigen bijna emotioneel pleidooi hield voor de doortrekking. Wat sommige raadsleden op applaus onthaalden.

Vlaams Belang

Ook Goedele De Cock hield een lang goed voorbereid discours maar dan tegen de N41. Zij onthield zich echter wel bij de stemming. De onthouding van het Vlaams Belang is merkwaardig daar zij voorheen altijd voorstemden en ook toespraken in die zin hielden, o.a. van Dendermondenaar Stefaan Van Gucht.

Stefaan Van Gucht

Stefaan Van Gucht (VB) onthield zich ditmaal bij de stemming. Naar hij stelde op vraag van de afdeling in Lebbeke.

Stefaan Van Gucht: “Er was bij ons vooraf overleg met de lokale partijafdelingen en onze mensen in Lebbeke vonden dat we dit niet konden goedkeuren. Daarom dan die onthouding alhoewel ik graag wel een toespraak pro had gehouden.”

Tijdens de zitting waren ook een 10-tal tegenstanders aanwezig die tijdens de bespreking van dit dossier van de raadsvoorzitter de toestemming kregen om hun spandoek te ontvouwen.

Raad van State?

Deze provinciale goedkeuring moet nu nog ondertekend worden door Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philip Muyters (N-VA) waarna dit ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Pas dan krijgt dit RUP kracht van wet en kan men verder werken.

Vermoedelijk zal dit ergens eind de komende vakantie een feit zijn. Waarna eventuele opposanten tegen dit besluit bij de Raad van State beroep kunnen aantekenen met zowel de vraag tot schorsing als tot vernietiging van het RUP.

Philippe Muyters

Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) dient het RUP N41 nu nog te ondertekenen.

En dit beroep lijkt wel een bijna zekerheid. Zowel het Lebbeekse gemeentebestuur als de actiecomités rond Raldes, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, hebben dat al aangekondigd. Mogelijks volgt ook de Boerenbond dit voorbeeld.

Deze keurde via de streekpacten in Aalst en Dendermonde wel de doortrekking van de N41 goed maar heeft nu plots argumenten gevonden om tegen te zijn. Hetzelfde trouwens voor Agalev/Groen die zich in het verleden ook uitsprak voor de doortrekking.

Vermoedelijk midden volgend jaar zal men dan weten of de Raad van State dit RUP al of niet schorst. Schorst ze niet dan zullen de werken vrij snel starten.

Niet voor 2014

Wat nu nog dient te gebeuren zijn een aantal onteigeningen, het opmaken van een ontwerp, de aanvraag van de bouwvergunning en de aanbesteding. Uiteraard kan men ook tegen de bouwvergunning in beroep gaan. Dit dient dan te gebeuren bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een zeer traag werkend orgaan.

N41 in Hamme

De doortrekking van de N 41, hier in Hamme, zal bijna zeker niet voor 2014 gebeuren.

Een start in 2013 lijkt dan ook voorbarig want zeker die onteigeningen vergen wat tijd. Vermoedelijk zullen de werken dus niet voor 2014 beginnen. Intussen zouden de werken aan de Boudewijnlaan en het kruispunt met de Gentsesteenweg in Aalst al goed moeten gevorderd zijn.

Volgens de timing van het Agentschap Wegen en Verkeer gaat die heraanleg in 2013 van start. Een vaste timing hiervoor was de absolute voorwaarde van Aalst om zich met die doortrekking akkoord te verklaren.

De ontsluiting van dit kruispunt en de Boudewijnlaan zouden dan ook wel eens eerder een feit kunnen zijn dan de doortrekking zelf. Dit is ook voor Aalst nodig wil het zijn Siesegemkouter tot een grote bedrijfszone ontwikkelen.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s