Gevangenis – Naar Grondwettelijk Hof?

Vorige vrijdag zijn dan in Brussel de debatten voor de Raad van State gehouden over het RUP nodig voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis. De hier voorliggende vraag is die voor de vernietiging van dit RUP voor de afbakening van het Dendermondse kleinstedelijk gebied.

Vraag tot vernietiging

Het is de vraag van het lokale actiecomité en wordt ook gesteund door de auditeur van de Raad van State die in zijn nieuw advies zijn eerdere stellingname in essentie herhaalde. De bekendmaking van het milieueffectenrapport dat aan de opmaak van dit RUP voorafging gebeurde via websites en niet meer zoals voor april 2008 via de publicatie in een of andere krant of weekblad.  

Wat bij de discussie rond de schorsing gezien werd als een onrechtmatige beperking van de inspraak van de burger bij het uitstippelen van het milieubeleid. Reden waarom de Raad van State dit RUP schorste.

Actiecomité tegen de gevangenis

Vanuit het actiecomité wil men over het decreet van het Vlaams parlement een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof stellen.

Ditmaal echter was er ook de bijkomende vraag van het actiecomité voor het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Vorige maand immers keurde het Vlaams parlement een decreet goed welke dit ministerieel besluit rond die milieueffectenrapportage van 18 april 2008 valideerde.

Schending der grondwet?

Waardoor dit argument rond het MER dat de Raad van State hier gebruikte geen rechtsgrond meer heeft. Het actiecomité stelt nu dat dit een schending is van het gelijkheidsbeginsel en dus de grondwet.

Zij stellen immers dat een dergelijke decretale maatregel alleen maar voor dit soort MER/RUP telt en niet voor andere gevallen waar ook burgers bij betrokken zijn. Waardoor zij dus ongelijkheid zien. Deze vraag aan het Grondwettelijk Hof kan voor een jaar vertraging zorgen.

Wat nu?

De vraag is dan ook wat de Raad van State ditmaal gaat doen. Ze kan hierbij zowat alle kanten uit. Zo is er de mogelijkheid dat ze het beroep verwerpt en het RUP toch goedkeurt. Iets wat eerder verrassend toch ook gebeurde in het dossier van de industriezone Hoogveld I.

 Gevangenisgebouw Dendermonde

Nog maar eens een jaar vertraging dreigt voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis.

Ze kan haar schorsingsbesluit ook gewoon hernemen en dan hoeft de provincieraad, dankzij dit valideringsdecreet, het RUP gewoon maar opnieuw goed te keuren om het na een dan tweede publicatie in het Staatsblad terug rechtsgeldigheid te geven. Waartegen men dan met nieuwe argumenten nog maar eens in beroep naar de Raad van State kan trekken.

Een andere mogelijkheid is dat de Raad van State de debatten laat hernemen en aan de auditeur vraagt om ook de andere argumenten van het actiecomité te bekijken. Die werden immers in de debatten tot nu maar gedeeltelijk besproken.

Fortuin

Belangrijk hierbij is echter dat tijdens de debatten van vrijdag de auditeur zich mondeling achter het standpunt van het actiecomité schaarde en een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof dus gewenst achtte. En hoogstwaarschijnlijk zal de Raad van State dit advies volgen. 

Normaal wordt een arrest of tussenarrest verwacht tegen midden juli. Tegen een eventueel arrest van het Grondwettelijk Hof is geen beroep mogelijk. Met al deze juridische procedures moet dit gevecht voor de rechtbanken al een waar fortuin hebben gekost, zowel voor de gewone burger als zeker ook voor de leden van het actiecomité. 

En ondertussen loopt het ganse justitiële beleid zo mank als maar kan zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

2 thoughts on “Gevangenis – Naar Grondwettelijk Hof?

 1. Dat spelletje blijft gewoon duren… Ronduit schandalig! Begrijpt de Open VLD dan niet dat Vermeir er blijft voor zorgen dat ze kunnen en zullen worden afgerekend op de komende gemeenteraadsverkiezingen? Heeft hij plots geen politieke ambitie meer en kan hij rustig zijn gang gaan… Enkele meelopers die zich achter Vermeir scharen zorgen ervoor dat er steeds meer vertraging komt in dat dossier. Erg voor de werkgelegenheid en vele andere dingen! Maar daar heeft Vermeir geen probleem mee waarschijnlijk… Zijn aanhangers steunen hem wellicht voldoende, daarbij zijn zitpenningen als raadslid en je hebt een extraatje door het verdeigen van – enkel en alleen – eigen belang!
  De Open VLD moet hem alvast op de lijst zetten. De twintig meelopen gaan alvast op hem stemmen!
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Tijdens een hoogopgelopen discussie met enkele leden van Open VLD ontkenden die dat de Open VLD hier obstructie pleegt. Voor hen is er geen enkel probleem en was mijn recent opiniestuk een pak grove leugens. Zo zie je maar. En nu nog ontkennen dat de zon schijnt.
  Willy Van Damme

 2. Op de (bovenste) foto staat een ex-CD&V-er die zowat zes jaar terug Vermeir nog kon verscheuren… Zo zie je maar… ‘het kan verkeren’ als je eigen belangen worden verdedigd…
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Het kan inderdaad verkeren.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s