Juridisch steekspel rond gevangenis

Nu vrijdag hebben voor de Raad van State de debatten plaats rond de vraag tot vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Een RUP dat essentieel is voor de bouw van de nieuwe gevangenis.

Voorheen al schorste de Raad van State dit RUP daar volgens haar de rechten van de burger op het vlak van de inspraak rond het milieubeleid waren geschonden. De kennisgeving aan het publiek van het milieueffectenrapport verbonden met dat RUP gebeurt immers sinds 18 april 2008 alleen nog via een website en niet meer via de publicatie in een krant of weekblad.

Bij de debatten in beroep zijn de drie partijen, het actiecomité tegen de gevangenis, de verschillende overheden en de auditeur bij de Raad van State – in feite een soort openbaar ministerie – op hetzelfde standpunt gebleven.

Wel is nu ook het hier eerder besproken artikel uit het Laatste Nieuws waarin het MER werd bekendgemaakt door de overheden aan het dossier toegevoegd. Het betekent dat normaal gezien er nog deze zomer een uitspraak zou kunnen zijn.

Blijft de Raad van State op haar standpunt en vernietigt ze het RUP dan hoeft men sinds kort het RUP alleen maar opnieuw door de provincieraad definitief te laten goedkeuren. Dit dankzij het zogenaamde validatiedecreet dat vorige maand door het Vlaams parlement werd goedgekeurd en dat recent nu ook in het Belgisch Staatsblad verscheen.

In dat geval zou het dossier zeer snel kunnen gedeblokkeerd kunnen worden. Wat echter niet uitsluit dat het actiecomité ook hiertegen maar dan met andere argumenten in beroep naar de Raad van State kan trekken.

Maar het actiecomité heeft nog voor de debatten vrijdag gevoerd worden een nieuwe zet gedaan die in het slechtste geval ook nu weer voor heel veel vertraging kan zorgen.

Zo vraagt zij aan de Raad van State om over dat validatiedecreet van het Vlaams parlement een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Volgens haar is hier immers sprake van een ongelijke behandeling van burgers daar men hier in dit dossier, of in gelijkaardige gevallen, het RUP niet meer moet hernemen maar het alleen maar opnieuw moet laten goedkeuren. Een voorkeursbehandeling stellen de actievoerders.

De vraag is dan ook of de Raad van State die vraag gaat inwilligen. Doet ze dit dan schatten sommigen de vertraging in het beste geval op een jaar. Dit lijkt dan ook op een klassiek vertragingsmanoeuvre, een dure advocatentruc. 

Het kan ook betekenen dat de Raad van State de debatten heropent en aan de auditeur de vraag stelt om ook de andere argumenten van het actiecomité grondig te bekijken. Nu gebeurde dat maar in beperkte mate.

Vernietigt het Grondwettelijk Hof het decreet dan dient men de opmaak van het RUP te herbeginnen vanaf de kennisgeving van het MER aan het publiek. Opnieuw maanden vertraging. De provincie kan dan wel die kennisgeving doen via de gedrukte media maar dan dreigt men in conflict te komen met het regeringsbesluit van 2008.

Waarna het actiecomité dan met dit argument kan komen afdraven om de zaak te laten schorsen en vernietigen. Het juridisch steekspel rond deze gevangenis wordt dus nog ingewikkelder. En voor iedereen ook een pak duurder.

Dit verhaal moet aan juridische procedures al een fortuin gekost hebben. Goed voor de advocaten natuurlijk. Barslecht voor de burger die bovendien met een niet-werkend gerechtelijk apparaat achterblijft.

Willy Van Damme

Advertenties

2 thoughts on “Juridisch steekspel rond gevangenis

 1. Het gerechtelijk apparaat werkt wel degelijk. Ze hebben in dit dossier al heel wat beslissingen genomen. En laat ons duidelijk wezen, de overheid heeft telkens zijn ongelijk moeten aanzien.
  De advocatentruc… tja, iedereen kan/mag in dit land gelukkig zijn rechten uitputten. Ook de overheid is in deze niet truc-loos bezig. Dat validatiedecreet…. je kan er toch maar weer je vragen bij stellen.
  Trouwens Willy je analyse voor de openliggende mogelijkheden van de actiegroep is prima.
  Dat we uiteindelijk samen het gelach betalen… Ik ga eerst nog eens genieten van het gebied zoals het nu is.
  D Harlie
  Antwoord:
  Dat het gerechtelijk apparaat degelijk werkt? Er zullen er weinig zijn die dat geloven.
  Uiteraard zullen bijna alle vermeende witteboordcriminelen tevreden zijn met de huidige gang van zaken.
  Ons gerechtelijk apparaat heeft alle kenmerken van dat van een bananenrepubliek.
  En sinds ik die discussies rond de gevangenis volg is mijn respect voor de Raad van State ook weg. En nu met Fouad Belkacem is dat nog erger.
  De rechtstaat België staat op het niveau van dat in Groot-Brittannië en de VS: niveau – 20.
  Willy Van Damme

  • En aan wie hebben we dat te danken….Aan een hoop dik betaalde politici die de regelneverij heeft verheven tot wat het nu is. Ze kunnen zelf niet meer uit aan al hun inventieve ideeën die ze tussen pot en pint in regelgeving hebben gegoten.
   Met als gevolg dat zij, die zich specialiseren in het formele gedeelte van een rechtzaak, niet meer moeten kijken naar de inhoud.
   Dus niet het rechtsapparaat is de schuldige! Wel zij die er de regels voor hebben vastgelegd en zelf de boel onbestuurbaar hebben gemaakt. Veelal door uitzonderingen, achterpoortjes en dergelijke ‘bewust’ in te bouwen voor de vrienden. En die vrienden zijn meestal niet Jan Modaal.
   In plaats van overal hun beklag te doen zouden ze beter hun zelf gecreeërde mesthoop eens opruimen.
   D. Harlie
   Antwoord:
   De vele regeltjes zijn zoals je zegt inderdaad een probleem. Zo simpel is dat echter niet. Veel regels komen na allerlei ‘incidenten’ waarbij de media en daarop de bevolking maatregelen eist die dergelijke incidenten in de toekomst moeten vermijden. De schuld gemakshalve zomaar bij ‘smerige politici’ steken klopt helemaal niet. Het is ingewikkelder, complexer.
   Hier is het echter een kwestie van interpetatie van bestaande wetgeving die moeilijk serieus kan genoemd worden.
   Als magistraten eerst zeggen dat er geen problem is met een ministerieel besluit en jaren later andere magistraten van diezelfde Raad van State daar wel problemen mee hebben, dan is er naar mijn smaak een probleem met die magistratuur.
   Ik las in Knack wel dat de voorzitter van de Raad van State daar een uitleg voor had maar, heerlijk gezegd, die voldeet mij helemaal niet. Of de ene gooiden er met hun klak naar of die anderen. Zeker een van de twee was fout.
   Beeld je in dat je conform de wet een woning had gezet waartegen je buur naar de Raad van State stapt. Als die dan besluit dat je woning onwettig is en dient afgebroken daar de al jaren oude wet die je correct toepastte fout is, dan zal jij zeker weten woedend worden op die Raad van State.
   Dat is exact wat hier gebeurt.
   Daarom noem ik dit hier een schande en creëert de Raad van State op ruimtelijk vlak algehele rechtsonzekerheid. En daar heb jij ook geen enkel belang bij. Rechtszekerheid is nu eenmaal een der voornaamste fundamenten waarop deze maatschappij steunt. Die is ondergraven en dat kan niet. In geen enkel geval.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s