Brengt decreet oplossing voor gevangenis?

Op 3 mei 2012 keurde het Vlaams parlement met een grote meerderheid een decreet goed die het arrest van de Raad van State over de schorsing van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis neutraliseert.

Een weekblad

Op 12 augustus 2011 schorste de Raad van State immers dit RUP met als enig argument dat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettig is. Dit bepaalde dat de kennisgeving aan het publiek van een milieueffectenrapport nodig bij de opmaak van een RUP alleen nog via het internet hoeft te gebeuren.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Het Vlaams parlement keurde een uitweg voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis goed.

Die kennisgeving dient om burgers inspraak te geven bij de opmaak van het MER. Voorheen moest dit gebeuren via de publicatie in een krant, gemeentelijk berichtenblad of een weekblad.

Libelle of een nog minder gelezen tijdschrift was wettelijk dus voldoende. Dat die kennisgeving alleen nog via het internet zou gebeuren was voor de Raad van State anno 2011 een schending van de inspraakrechten der burgers bij het milieubeleid.

Niet gezien

Dat het MER in Het Laatste Nieuws toen was besproken was voor het actiecomité geen punt. “Ik wist dat niet”, was de verdediging van actievoerder en gemeenteraadslid Geert Vermeir (Open VLD).

Dat men een artikel in Het Laatste Nieuws over die zaak niet eens opmerkte lijkt echter amper geloofwaardig. Geert Vermeir is een liberaal politicus en Het Laatste Nieuws is niet alleen de meest gelezen krant maar nog steeds de liberale spreekbuis bij uitstek. En die actiegroep omvat een 20 actieve leden.

Geert Vermeir

Geert Vermeir en zijn actiecomité zeggen dat ze artikel in Het Laatste Nieuws over het MER niet hadden opgemerkt. Zij haalden het tot heden steeds bij de Raad van State.

Filip De Preter, een der advocaten van het actiecomité tegen de gevangenis, stelt het in Knack van 23 mei zo: “Via geruchten vernamen wij in augustus dat er iets was gebeurd, en toen was het in principe te laat om te reageren.”

Rechtsonzekerheid

Die late reactie was hun bewijs dat volgens hen de rechten waren geschonden. En dat argument werd bij haar arrest door de Raad van State ook aanvaard. Probleem echter is dat door dit arrest alle sinds 18 april 2008 opgemaakte RUP’s en MER’s als onwettig konden gezien worden.

Het betekende totale rechtsonzekerheid op het vlak van onze ruimtelijke ordening. Wie een milieuvergunning of bouwvergunning in een dergelijk ‘onwettig’ RUP kreeg dreigde juridisch in zware moeilijkheden te raken. Een ramp dus.

Het Vlaamse parlement heeft dat in een zogenaamd validatiedecreet nu vorige maand rechtgezet. De vermeende onwettigheid welke op die RUP’s en MER’s kleefde werd op die wijze ongedaan gemaakt.

Bouw kan starten

Bart Martens (sp.a), voorzitter van de commissie voor ruimtelijke ordening in het Vlaams parlement: “Het betekent volgens mij dat men met de bouw van die gevangenis nu kan starten. De rechtsgrond waarop dat schorsingsarrest is gebaseerd is nu immers weg. Feitelijk is een gewone herbevestiging door de provincieraad van dat RUP voldoende. Keurden we dit decreet niet goed dan zat ons ruimtelijk beleid in serieuze problemen.”

De zaak zit nu rond een eventuele vernietiging ter discussie voor de Raad van State. Herhaalt de Raad van State haar eerste arrest dan kan de bouw van de gevangenis merkwaardig genoeg dus zo starten. Vermoed wordt dat het nieuwe arrest de komende maanden zal vallen.

Bart Martens

Voor Vlaams parlementariër en senator Bart Martens kan men nu al beginnen met de bouw van de gevangenis.

“Haalt ze bij haar tweede arrest nieuwe argumenten aan dan blijft de zaak wel vastzitten”, oppert Martens nog. Ook kan men tegen dat validatiedecreet naar het Grondwettelijk Hof stappen. Maar dit heeft vorige dergelijke decreten nooit vernietigd.

Vermoedelijk zal men dus nog eventjes wachten voor men in Dendermonde de eerste steen van de nieuwe gevangenis legt. Het wordt nu eerst uitkijken naar het vernietigingsarrest van de Raad van State welke deze zomer verwacht wordt. Niets belet de tegenstanders trouwens om na een nieuwe provinciale goedkeuring opnieuw naar de Raad van State te stappen. Maar ditmaal dan met nieuwe argumenten.

Geen opmerking

Heel merkwaardig is wel dat de Raad van State geen enkele opmerking maakte toen ze haar advies gaf over dat betwiste uitvoeringsbesluit van 18 april 2008 van de Vlaamse regering.

Dat is echter de afdeling wetszaken en het arrest tegen de gevangenis komt van de afdeling bestuurszaken. Of hoe uiteindelijk niemand nog zekerheid heeft wanneer een zaak voor die Raad van State komt.

Waarbij de rechters van de Raad van State, toch in veel gevallen ons hoogste rechtscollege waartegen ook geen beroep mogelijk is,  probleemloos elkaar tegenspreken. Of hoe die rechters hun eigen positie als topmagistraat zelf ondergraven.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s