Machteloos

Machteloos is nog de beste omschrijving voor de positie van Israël en haar westerse vazalstaten, de VS en de landen van de EU, versus Iran. Zelden heeft men zoveel middelen ingezet om een land op de knieën te krijgen, en zelden heeft men in de geschiedenis van het westerse imperialisme zo een falen gezien.

Iraanse olie

Washington en de EU hebben zowat alle krachten verzameld en alle maatregelen genomen, behalve dan die van een regelrechte oorlog, om het land van de ayatollahs te heroveren. Geen druppel olie zouden ze meer kunnen uitvoeren. De burgers zouden sterven van de honger en ontbering en het land zou economisch in elkaar stuiken. Zoals men dat ooit met Irak deed.

En kijk. Dinsdag verklaarde Rostam Ghasemi, de Iraanse minister voor Oliezaken, doodleuk aan de media dat Iran tot heden nog geen vermindering van de export van haar olie had opgemerkt. Ook elders was dit geluid al voorheen te horen. Met verhalen over januari als de maand met de hoogste olieverkoop ooit.

Iraanse olieverkoop - Financial Times - 18 april 2012

En de winnaar van de westerse olieboycot tegen Iran is… Iran. De Iraanse inkomsten komende van de uitvoer van olie. * = schattingen.

Uit cijfers van het Britse Centre for Global Energy Studies blijkt nu dat Iran ook dit jaar ergens tussen de 56 en 69 miljard dollar aan haar olie zal verdienen, wat na de jaren 2008 en 2011 het hoogste cijfer ooit zal zijn. Zelfs indien de sancties erg hard zouden bijten dan nog zitten de Ayatollahs steeds op rozen en niet op de doornen.

Het is een verhaal dat voorheen ook bij speculant en oliegroothandelaar Vitol te horen was. Ook zij zagen Iran als overwinnaar uit dit verhaal komen, niet Israël en haar vazallen. Een pijnlijke constatering voor Barack Obama, Nicolas Sarkozy en Angela Merkel die nochtans zo hun best doen om Israël te plezieren.

Stevige groei

Typerend in de berichtgeving over Iran is dat onze media het nooit hebben over de economische basiscijfers van het land maar steeds in algemene termen schrijven over de Iraanse economie die volgens onze pers dan heel veel last heeft van die sancties.

Kwestie van in de media een klimaat te scheppen dat men Iran klein krijgt. Dat victorie een zekerheid is. Zoals men tot voor kort ook over Afghanistan schreef dat de overwinning juist om de hoek lag.

Iran last? Volgens de officiële cijfers groeide de klassieke economie in het laatste kwartaal van dit jaar met 6,1% en de oliegerelateerde met 5,8%. Cijfers waarvan het bovengenoemde trio oorlogsstokers alleen maar kan dromen.

Maar het is voor de westerse strategen nog heel veel erger. Als gevolg van hun boycotactie tegen Iran en het oorlogsvoeren in Soedan, Syrië en Libië – waarvoor ook zij tekenen – is de prijs van de energie voor de burger onbetaalbaar aan het worden. En ook de bedrijven ondervinden zwaar last.

Christine Lagarde, de Franse bazin van het Internationaal Monetair Fonds, noemde het stijgen van de olieprijs op dit ogenblik zelfs het grootste gevaar voor de westerse en wereldeconomie. Geheel terecht trouwens.

Strategische oliereserves

Men poogt nu vanuit de Europese Commissie en de regeringen van de VS en Europa met alle mogelijke middelen de economie aan te zwengelen. Tot heden tevergeefs. En dan dreigt de te dure olie die groei helemaal onmogelijk te maken.

Bovendien vormt die zeer hoge olieprijs een bedreiging voor de herverkiezingskansen tot president van Barack Obama. Het is al maanden aan het uitgroeien tot het thema bij uitstek van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het gaat zelfs zover dat men de strategische oliereserves van de VS en de EU op de markt wil gooien om die prijs te doen zakken. Een lapmiddel dat alleen op korte termijn soelaas brengt want die strategische reserves zijn maar goed voor enkele maanden olieverbruik. En de boycot tegen Iran zou jaren moeten duren om eventueel succes te hebben.

Saoedi-Arabië

En dan zijn er de vrienden in Saoedi-Arabië die stellen massa’s extra olie op de markt te gooien om het wegvallen van Iran te compenseren. Veel geblaat en weinig wol. Tot heden hebben hun verklaringen de olieprijs alleen maar doen stijgen.

Experts zeggen trouwens dat de Saoedische sjeiks dit maar enkele maanden zouden kunnen volhouden. De enige te trekken conclusie is dan ook dat Iran met rede het westen hier gewoon zit uit te lachen. Het verklaart de bravoure van de regering in Teheran.

Wat Obama en Co doen is gewoon in hun eigen voeten schieten en zodanig dat het heel veel pijn doet. Stel je voor dat Obama niet herverkozen raakt wegens de te dure olie. Je kan hem zo al tot hier horen vloeken. Wie heeft dan pijn? Ayatollah Khamenei of Obama?

Bovendien zit het westen met haar oliestrategie en haar economisch wanbeleid niet alleen aan de grond, op het diplomatieke front is het al evenzeer kommer en kwel. Zo kan men de Iraanse olie nooit geheel uit de markt halen. Het zou de economie van nogal wat landen waaronder Japan, Turkije en Zuid-Korea zo in elkaar doen stuiken.

Diplomatieke koehandel

De VS moeten dan ook op kousenvoeten optreden om hun ‘bondgenoten’ nog niet meer voor het hoofd te stoten. En je kan er gif op nemen dat Japan in ruil voor wat toeschietelijkheid hier in andere domeinen van de VS toegevingen zal eisen en ook krijgen. Dat is nu eenmaal een vast onderdeel van de diplomatie. Het is een koehandel.

Maar de VS en de EU zijn in verhouding met andere landen economisch zo zwak geworden dat ze hun wil niet overal meer kunnen opdringen. Zo is de Braziliaanse economie al groter dan de Britse en heel snel groeiend. En kortelings overklast ze ook de Franse.

En dan is er Indië dat vlakaf neen zegde tegen de dictaten van dat Israëlische vriendenclubje. Men zal er vermoedelijk wel niet vergeten zijn welke vuile rol de VS speelde bij die zeer moorddadige terreuraanslagen op o.m. het hotel Taj Mahal in Mumbai. (*)

Russische spoorwegen

En ook in Rusland en China botst men op een keiharde muur van verzet. Nog deze week sloten de Navo en Rusland in Brussel een akkoord over de repatriëring via de Russische spoorwegen van Navo-soldaten uit Afghanistan van Navo-soldaten.

De Navo is er begonnen aan haar vlucht uit het moeras en via Pakistan kan dit niet meer. De Pakistani zijn de VS zo kotsbeu dat ze hun grenzen met Afghanistan hebben gesloten voor de troepen van de Navo. Alleen de Taliban & Co mogen nog door.

Wat betekent dat de gigantische ravitaillering van zowel het leger van de Navo als van hun hulpjes in dat Afghaanse leger via Rusland of de lucht moet gebeuren. Logistiek en financieel een enorme ramp.

En op een ogenblik dat men Rusland broodnodig heeft om te kunnen vluchten uit die zelf gegraven put moet men datzelfde Rusland dan ook niet gaan afdreigen. En gezien de westerse perscampagne tegen Vladimir Poetin doet men dat wel maar heel ver kan men hierin niet gaan. Poetin is de sterkste Russische leider sinds Jozef Stalin. En dat laat zich internationaal voelen.

Dwarsliggend China

Hetzelfde verhaal met China dat onontbeerlijk is voor het draaiende houden van de wereldeconomie. Het land is in eeuwen niet meer zo machtig geweest. En dus moet men er geen nieuwe opiumoorlogen meer tegen gaan voeren.

En zoals de Conservatieve politicus Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hong Kong, het recent uitdrukte zou een economische crisis in China veruit het slechtste zijn dat de wereld kan overkomen.

En alhoewel de VS en ook de EU allerlei opposanten en separatistische groepen als die rond de Dalai Lama steunen kan men ook hier terug niet te ver gaan. China heeft massa’s geld en is de bankier en werkplaats van de wereld geworden.

Op dit ogenblik bijvoorbeeld liggen de Britten zich in Beijing door het stof te wentelen om de handel in renminbi, de Chinese munt, in de Londens City mogelijk te maken. Iets waarvoor Luxemburg veel beter geplaatst blijkt.

Op zo’n ogenblik ga je de Chinese leiders zo weinig mogelijk voor het hoofd stoten. Onze regeringen vertegenwoordigen immers de zakelijke belangen van de bedrijven en die ondernemingen willen vriendjes zijn met Beijing, geen opposanten, herrieschoppers.

En men mag er zeker van zijn dat het terug overnemen door de VS van de controle over Iran met zijn gigantische olie- en gasreserves totaal onaanvaardbaar is voor landen als China, Indië, Brazilië en Rusland.

Sterk leger

Een andere vaststelling is ook dat een oorlog tegen Iran totaal uit den boze is. Niet alleen is de Iraanse economie vrij gezond, het beschikt ook over een stevige technologische en industriële basis die een sterk leger kan ondersteunen. En dit leger is zowat het sterkste in de regio, behoudens mogelijk het Israëlische.

Daartegen ten strijde trekken is gevaarlijk en doet de VS niet. Zie maar naar Irak waar men jarenlang het land economische en sociaal wurgde tot het als een rijpe appel in de Amerikaanse en Israëlische mand viel. Dit is niet het geval met Iran.

Bovendien zou een oorlog tegen Iran leiden tot het uitvallen van de Iraanse olie- en gasproductie. Wat de wereld niet aankan. Maar er is natuurlijk meer. Vlakbij Iran liggen ook de petroleuminstallaties van bijna het ganse Arabische schiereiland. De Perzische/Arabische Golf is een olie- en gasgolf.

En die installaties kan het Iraanse leger desnoods op één dag geheel in puin schieten. Een catastrofe van nooit geziene proporties indien dit zou gebeuren. Men kan er daarom van op aan dat de westerse strategen dit ook wel weten en dat al hun praatjes over het gebruik van geweld, eveneens niet veel meer zijn dan veel geblaat en weinig wol. Holle woorden.

Continu falen

In de westerse hoofdsteden zit men met de kwestie Iran dan ook danig met de handen in het haar. De VS willen zoveel mogelijk controle over ‘s werelds krimpende olie- en gasvoorraden en Israël wil elk verzet tegen haar zionistische heilstaat uitschakelen.

Maar dat realiseren is een onmogelijke opdracht. Men poogt nu bondgenoot Syrië via de organisatie van een burgeroorlog te ontwrichten maar ook hier stevent dit plan op een fiasco af. De oppositie is te zwak en te boosaardig.

Een fenomeen dat men voorheen al had met de presidentiële verkiezingen van 2009 in Iran toen het westen een alliantie had gesloten met de groep rondom Ayatollah Hashemi Rafsanjani. Ook dit liep faliekant af want ook deze groep was te zwak.

En dan is er het ondersteunen door Israël en haar bondgenoten van allerlei terroristische en nationalistische groepen in Iran, het vermoorden en ontvoeren van topfiguren uit wetenschap en het leger en het saboteren van de computersystemen van het Iraanse kernprogramma. Allemaal zonder resultaat van enige waarde. Het is een verhaal van alsmaar falen.

Een nationalistische eis

Nu is men vanuit het westen dan maar terug gaan onderhandelen. Of dat iets gaat opleveren is twijfelachtig. Israël eist nog steeds de controle over het land en ook de VS wil nog altijd zover gaan. Zo eist de Israëlische premier nog steeds dat Iran stopt met het verrijken van uranium en het het afgeven van alle verrijkt uranium.

Een voor Iran onaanvaardbare eis. Reeds onder de Sjah was er een unanimiteit onder de bevolking dat Iran, als alle andere grote naties het recht had op een kernprogramma en dus ook de verrijking van uranium. Een eis die gebleven is. Iran is te nationalistisch om dat op te geven. De Iraanse politicus die dat stopt is politiek diezelfde dag morsdood.

Fordow

De VS en EU draaien nu deels bij en zeggen alleen maar dat Iran moet stoppen met het verrijken van uranium tot 20% en dit verrijkt uranium bovendien dient af te geven. Ook moet het de gloednieuwe opwerkingsfabriek in Fordow sluiten.

Deze ligt tientallen meters onder de grond en is onbereikbaar voor Amerikaanse bommen. Een gevaar dus voor de VS! Over de verrijking van uranium tot 5% nodig voor energieopwekking zou dan later gesproken worden. Lees: dat mag blijven.

Maar ook die eisen zijn voor Teheran totaal onaanvaardbaar. Het sluiten van Fordow zou Iran immers blootstellen aan eventuele Amerikaanse of Israëlische bombardementen op al haar resterende nucleaire installaties. En geen staat de naam waardig dit dat zomaar gaat aanvaarden. Ook Iran dus niet, zeker gezien haar sterke positie.

Radio-isotopen

En het stoppen met die productie tot 20% en dan afgeven van dat uranium is nog minder aanvaardbaar. Dat dient immers voor de aanmaak van radio-isotopen die cruciaal zijn voor o.m. de kankerbestrijding. Iran kocht die vroeger aan in Argentinië maar haar voorraad raakt uitgeput. Wat de VS wel wist.

En aangezien Argentinië dankzij de VN-sancties die radio-isotopen niet meer aan Iran mag verkopen dreigde er een serieus gezondheidsprobleem. Vermoedelijk dacht de VS dat Iran dit verrijken tot 20% niet aankon en dat ze hier een extra drukkingsmiddel hadden. Tevergeefs. De voorraad is vermoedelijk al aangevuld.

Maar vragen dit 20% verrijkt uranium af te staan betekent dat de Iraanse hospitalen zonder radio-isotopen zouden vallen. Een eis die gewoon te zot is voor woorden en die het inhumane karakter van het westerse machtstreven nogmaals ten volle aantoont. Men gaat desnoods over miljoenen lijken om het doel te bereiken.

Vals spelende media

Het is daarbij trouwens opvallend hoe de westerse media over die kwestie van het 20% verrijkt uranium berichten. Zo stelt men dat het verhogen van 20% naar 98% – dus wapenrijp uranium – snel kan gaan en die 20% daarom het dubieuze Iraanse karakter aantoont en gevaarlijk is.

Dat dit uranium alleen medische doelen heeft zegt men nooit. Slechts heel zelden geeft men de Iraanse versie over een onderzoeksreactor maar dat wordt dan gelijktijdig door de woordkeuze in twijfel getrokken, ongeloofwaardig gemaakt. Alsof bij de kranten niemand de achtergrond kent.

Typerend is dat ook Kristof Calvo, parlementslid voor Groen, dit in zijn campagne tegen Iran verzwijgt. Hetzelfde voor een zogenaamde expert als Tom Sauer. Omdat het toch maar Iraniërs zijn die wegens dit gebrek aan radio-isotopen van kanker zouden sterven?

En ondertussen wordt onze energie onbetaalbaar, zeker voor de allerarmsten die nu al in de kou staan. Met dank aan Elio Di Rupo, Barack Obama, Nicolas Sarkozy en de andere leiders van de westerse alliantie. Zelfs hun eigen mensen kunnen voor hen de pot op. Zolang de zionistische leiders maar gelukkig zijn.

Willy Van Damme

* = Over die zaak werd hier eerder bericht. Bleek dat de man die als scout de boel in Mumbai was gaan verkennen een agent was van de Amerikaanse DEA (Drugs Enforcement Administration).

Daar beweerde men achteraf dan zonder blikken of blozen dat men hem uit het oog had verloren. Zelfs al waren ze minstens driemaal verwittigd van zijn terroristische activiteiten.

Hij werd tijdens een bezoek aan zijn moederland, de VS, gearresteerd. Vermoedelijk was de Britse MI6 het beu want toen hij via Londen een aanslag voorbereidde op die Deens cartoonisten merkten die hem op en verwittigden de VS dat het gedaan moest zijn. Waarna men hem dan maar in Chicago oppakte.

Advertenties

5 thoughts on “Machteloos

 1. Nagel op de kop.
  En voor de rest mogen ze de Palestijnen ook nog eens het gelag betalen.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Bedankt voor je reactie.
  Toen Israël enkele jaren geleden rond kerstmis Gaza binnenviel en honderden kinderen vermoordde gingen de leiders van de EU persoonlijk onmiddellijk nadien naar Israël om er hun solidariteit (lees onderhorigheid) te tonen. Zo gaat dat met vazallen. Af en toe hun trouw aan de vorst bewijzen.
  Willy Van Damme

 2. Ik hoop maar dat de Iraniërs voet bij stuk houden. Er is niets wat het beest in de mens meer naar boven haalt als macht.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Bedankt voor deze reactie.
  Het is allemaal een kwestie van machtsverhoudingen. Verhoudingsgewijze is de macht van de VS en de landen van de EU in de wereld sterk aan het dalen en is die van de zogenaamde BRIC-landen aan het toenemen.
  Verder stijgt de vraag naar olie en gas zo sterk dat landen die dat produceren zoals Iran en Rusland de wind van achter hebben.
  Er lijkt in de komende jaren hierin ook geen verandering te komen en dus kan je er bijna gif op innemen dat Iran als overwinnaar uit die strijd zal komen.
  Ik denk dat er in de EU, VS, Iran en bij de BRIC-landen voldoende verstandige mensen zitten die dit goed beseffen.
  Maar imperialisme/macht werkt zoals je weet verslavend en van die verslaving afkomen is zeer moeilijk, het vergt generaties. Zo denkt een derderangsnatie als het Verenigd Koninkrijk nog steeds dat ze staten als Myanmar de les moet lezen. In wezen echter zit men hen daar gewoon uit te lachen zoals nu met het bezoek daar van premier David Cameron gebeurde.
  Uiteindelijk gaat het hier over een al vijfhonderd jaar durende strijd van landen buiten Europa voor het behoud van hun onafhankelijkheid.
  Het nu in een bepaalde pers spelende verhaal rond Argentinië, Spanje en de oliemaatschappijen Repsol en YPF heeft een gelijkaardig karakter. En Spanje maar brullen waarna Karel De Gucht nog eens nabrult. Waarna Argentinië met een uppercut eens terugslaat. Spanje en De Gucht in de rol van enuchen.
  Alleen een complete idioot ziet niet dat de wereldverhoudingen gewijzigd zijn. De Britten dachten president Robert Mugabe van Zimbabwe van de troon te stoten door hun marionet Morgan Tsvangirai naar voor te schuiven. Waarna onze hondstrouwe media aan de lopende band hetzelfde soort verhalen produceerden als nu over Syrië. Er waren zoals nu met die over de familie al Assad zelfs verhalen over het rijke leven van het echtpaar Mugabe. Vermoedelijk zit dus hetzelfde PR-bureau dat rond Zimbabwe werkte nu ‘ware’ verhalen te schrijven over Syrië.
  Het dossier kantelde toen de landen in Zuidelijk Afrika enkele miljarden vonden om Zimbabwe draaiende te houden. En Zimbabwe was er duizendmaal slechter aan toe dan Syrië nu. Dat land was werkelijk failliet.
  Ook toen droomde men hier al van een neo-koloniaal Zimbabwe. Zoals men nu droomt van een vernield neo-koloniaal Syrië.
  En terwijl de EU en de VS miljarden uitgeven om hun almacht pogen te behouden (hun illusie) stijgt de armoede in diezelfde EU en VS. Beleid noemt men dat.
  Willy Van Damme

 3. Pingback: Machteloos tegen Iran (deel 1) « Mediawerkgroep Syrië

 4. Pingback: Machteloos tegen Iran (deel 2) « Mediawerkgroep Syrië

 5. Pingback: Machteloos tegen Iran (deel 3) « Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s