Tegenslagen voor bouw nieuwe gevangenis

Er dreigt een verdere vertraging voor de bouw van de nieuwe gevangenis op de site van het Oud Klooster in de Dendermondse Boonwijk. Zo adviseert de auditeur bij de Raad van State, het openbaar ministerie bij deze instelling, om het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor het Dendermondse kleinstedelijk gebied te vernietigen. En zonder dit RUP geen gevangenis.

Ook heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen recent een beslissing genomen in verband met de aanleg van de ontsluitingsweg naar die te bouwen gevangenis. Die bouwvergunning is geschorst in afwachting van een duidelijk stellingname van de Raad van State. Tegen die vergunning was zoals dat het geval was met de gevangenis eveneens beroep aangetekend.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Computersimulatie van de nieuwe gevangenis die opnieuw met vertraging dreigt te kampen hebben.

Kennisgeving MER

Normaal wordt het advies van de auditeur door de Raad van State steeds gevolgd. Maar absoluut zeker is dat uiteraard niet. De auditeur blijft in zijn besluiten bij de eerdere visie over de zaak ondanks enkele nieuwe argumenten van de verscheidene overheden wier beslissingen worden aangevochten.

De reden voor de eerdere vraag tot schorsing en nu vernietiging van het RUP heeft te maken met de procedures die de provincie in deze kwestie volgde. Volgens het Vlaams decreet van 2008 over de opmaak van een RUP dient er in sommige gevallen een milieueffectenrapport (MER) gemaakt te worden. Het MER moet de gevolgen voor het leefmilieu onderzoeken die het RUP mogelijks zou kunnen veroorzaken.

Dit MER dient volgens datzelfde decreet voor de opmaak voorafgegaan worden door een kennisgeving aan het publiek. Die kunnen dan vragen om in het voorliggende plan niet voorziene te bestuderen milieueffecten ook te laten  onderzoeken.

Vleermuizen

Zo bepaalde het MER hier dat de ontsluitingsweg een hoge berm moet hebben om de habitat voor de vleermuizen niet te storen. Zo vroegen de tegenstanders van de gevangenis om als alternatief voor de gevangenisplannen het idee van de renovatie van de huidige gevangenis te bekijken. Wat dan ook gebeurde.

Berm voor vleermuizen - Ontsluitingsweg

Het MER rond die ontsluitingsweg bepaalde dat er een berm moest komen om de habitat van de daar nestelende vleermuizen niet te storen.

Die kennisgeving gebeurde tot het decreet van 2008 via de publicatie in minstens een gedrukte publicatie zoals een krant, een weekblad of het gemeentelijk informatieblad. Het decreet van 2008 stelt dat een publicatie op een website voldoende is en een advertentie in een krant niet meer hoeft.

Het is alleen over dit detail rond de procedure dat de Raad van State bij de discussie over de schorsing is gevallen. Volgens haar betekent dit decreet van 2008 een vermindering van de inspraak van de burger bij deze procedure en het milieubeleid in het algemeen. Het is met andere woorden niet zozeer een kritiek op de hier gevolgde procedure, maar veel fundamenteler een op het Vlaams decreet van 2008 zelf.

Het arrest zet gans de wetgeving en dus ook de opmaak van de Vlaamse ruimtelijke planning op de helling. Voor Dirk Lindemans, advocaat van het actiecomité, was het schenden van die rechten ook bewezen.

Met als enig serieus argument dat de actievoerders pas laattijdig hun opmerkingen maakten bij de kennisgeving van dit MER. Ze hoorden volgens Lindemans immers te laat van het bestaan van die kennisgeving. Een gevolg van die nieuwe methode van kennisgeving.

Een visie die zowel de auditeur en later de Raad van State in de discussie geheel volgde. Geert Vermeiren, woordvoerder van het actiecomité Oud Klooster, stelde het toen zo: “Wij wisten echt niet dat er een MER ter kennisgeving op het administratief centrum lag. Het was pas te laat dat wij het vernamen.”

Gert Vermeir

Geert Vermeir blijft erbij dat hij niet weet had van dat artikel in Het Laatste Nieuws over die kennisgeving van dat MER.

Het Laatste Nieuws

In Het Laatste Nieuws verscheen in die periode echter een persartikel waarin die kennisgeving van het MER wel werd besproken. Maar Geert Vermeir blijft ook later echter formeel: “Wij hebben dat artikel in die krant toen niet gezien.”

Wat natuurlijk bij velen als ongeloofwaardig overkomt. Leest niemand van die meer dan twintig actievoerders dan die krant, de meest gelezen in Vlaanderen? En volgen zij dan zo slecht het dossier dat zij niet tijdig wisten van het inzagerecht van dit MER? Weinigen die dat zomaar voor waar zullen aannemen.

En dan stelt zich de vraag waarom men zo laat – te laat – reageerde. Waarbij die laattijdige reactie bovendien bij de Raad van State dan nog als hoofdbewijs voor hun voornaamste argument werd gebruikt. Een Raad die dat ook aanvaarde. Is dit een doorgestoken kaart? Het is alleszins minstens zeer merkwaardig te noemen.

Nu bij de debatten voor de vernietiging is de auditeur bij zijn eerdere standpunten gebleven. Het artikel uit het Laatste Nieuws werd als nieuw door de overheid aangebracht argument verworpen. Volgt de Raad van State de auditeur – en daar bestaan veel kans voor – dan is het ook het tweede RUP nietig.

Ontsluitingsweg anno april 2012

Ook de werken voor de ontsluitingsweg voor de nieuwe gevangenis zijn geschorst. Dit in afwachting van een beslissing van de Raad van State. Hier de aanloop naar de nog te leggen brug.

Ontsluitingsweg

Bovendien is nu ook de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar die gevangenis geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze stelde dat aangezien er nog een discussie voor de Raad van State over die gevangenis loopt, die vergunning tijdelijk dient geschorst.

Wat betekent dat eens de klip van de Raad van State is overwonnen ook de bouwvergunning voor die weg rond lijkt. De weg is ondertussen praktisch af. Alleen de brug met de sluisdeur dient nog geplaatst te worden. Een werk van korte adem. Bovendien kunnen vrachtwagens ook nu al probleemloos tot vlakbij die site van de gevangenis raken.

De vraag stelt zich dan ook wat de volgende stappen van de overheid gaan zijn. Bart Van Malderen, Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening en fractieleider van de sp.a in het Vlaams parlement: “Wij gaan nu het vervolg van de debatten afwachten en zeker reageren op de besluiten van de auditeur. Wel zullen wij vanuit de stad de andere overheden attent maken op dit nieuw feit zodat men snel kan reageren.”

Nieuw Vlaams decreet

Volgt er een vernietiging dan zijn er nu twee opties. De eerste optie is gewoon een nieuw RUP maken, startend vanaf de kennisgeving van dat MER. Dit zou op minder dan een jaar rond kunnen zijn daar er zowel een MER als RUP klaar liggen om in werking te treden. Alleen de in de procedure wettelijk voorziene timing dient men dan te respecteren.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen ziet een aantal te volgen opties om die Dendermondse gevangenis te realiseren.

Bart Van Malderen: “Een wijziging van het decreet hoeft feitelijk niet. We kunnen dit decreet als basis gebruiken en die kennisgeving als extra ook via de gedrukte media bekend maken. Dat is wettelijk perfect mogelijk.”

Een andere mogelijkheid is een nieuw Vlaams ontwerp van decreet dat op dit ogenblik in het Vlaams parlement voorligt. Die zou alle ruimtelijke plannen die volgens het decreet van 2008 zijn opgemaakt als het ware legaliseren. Daarvoor zou in dit specifiek geval dan alleen een verklaring van de provincieraad voldoende zijn.

Een fortuin

Probleem hier is dat dit snel moet gaan. Bart van Malderen: “Willen we dit nieuw decreet hier kunnen gebruiken dan moet het zeker voor 8 mei door het Vlaams parlement zijn geraakt.” Lukt dit niet dan komt dus een al derde versie van het RUP op tafel. Derde keer, goede keer?

Bij het actiecomité Oud Klooster wou woordvoerder Geert Vermeir voorlopig niet reageren: “We zitten eerstdaags met de leden van de twee andere actiecomités samen aan tafel en zullen dan een perscommuniqué verspreiden.”

De hele zaak heeft zowel de overheid als de actievoerders ondertussen al een fortuin aan juridische procedures gekost. En daaraan zal, tot de actievoerders afhaken dus geen einde komen. Dat is zo te zien een zekerheid. De vraag is dus ook: Hoe diep zijn de zakken van deze actievoerders?

Willy Van Damme

Advertenties

One thought on “Tegenslagen voor bouw nieuwe gevangenis

  1. ” In Het Laatste Nieuws verscheen in die periode echter een persartikel waarin die kennisgeving van het MER wel werd besproken.” Een persartikel in een gazet is verre van een oficiële kennisgeven. Juridisch gezien dan ook niets waard. Zo simpel is dat. Al had de burgemeester het nog staan omroepen op de trappen van het stadhuis.
    Dharlie
    Antwoord:
    voor een antwoord op deze reactie, zie boven.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s