Kafka in de gevangenis

Terwijl op dit ogenblik iedereen kan zien dat ons gevangeniswezen steeds sneller in elkaar stuikt beslist de Raad van State met argumenten die elke verbeelding tarten de bouw van deze nieuwe gevangenis in Dendermonde tegen te houden.

De overheden volgden strikt het decreet van 2009 rond de opmaak van een RUP en dan blijkt dit toch al vier jaar oude decreet plots fout te zijn. Kafka dus.

De toestand van ons gevangenisbeleid is nu al zo dramatisch dat gevangenen in Nederland dienen ondergebracht te worden. Een Belgenmop zoals niemand ze normaal zou kunnen verzinnen. Het kost de overheid, en dus de burger, bergen geld.

En ondertussen is de straffeloosheid op het terrein een feit. Winkeliers en gewone burgers worden overvallen, het hospitaal ingeklopt en de week nadien staan de daders op straat iedereen desnoods uit te lachen. Er is nu eenmaal geen plaats in onze gevangenissen. Met de steun van enkele actievoerders, de lokale Open VLD en de Raad van State.

Dat de burger zo elk vertrouwen in de democratie, de politiek en de rechtstaat verliest mag niemand verbazen. En nochtans doen onze politici, te beginnen met de vroegere minister voor Justitie Laurette Onkelinx (PS) die de zaak in de startblokken zette, al jaren veel werk om dit nieuw gevangenisbeleid op gang te trekken.

De Raad van State en ook de tegenstanders hier dienen zich eens zeer goed te bezinnen. Het zijn zij die op die wijze mede een grote verantwoordelijk dragen voor een in elkaar stortend gevangenisbeleid.

België snakt naar de nieuwe Dendermondse gevangenis.

Willy Van Damme

2 thoughts on “Kafka in de gevangenis

 1. De Raad van State staat wat dit betreft op een neutraal veld. Deze instantie kan enkel oordelen en vaststellen dat de beleidsmakers zich niet houden aan de voorschriften en via allerhande kunstgrepen hoeken trachten af te snijden. Wel ze hebben hier duidelijk in eigen vel gesneden. Zo ook de ontsluitingsweg….’we doen gewoon verder onze zin zonder rekening te houden dat deze er ligt zonder de nodige vergunningen.’

  Ook het individu heeft zijn rechten en gelukkig want deze willen ze ons in het “algemeen belang” binnenkort ook nog afnemen. Tot zo een individu als vb. De gucht zich er eens gaat opberoepen… Dan plots is het terug belangrijk om ze te behouden.
  Dharlie
  Antwoord:
  Bedankt voor beide reacties die ik samen wil behandelen.
  Ik heb de indruk dat je niet begrijpt wat er met de Raad van State en de gevangenis juist aan de hand is.
  Eerste opmerking is dat dit een zaak is van de provincie en niet de stad. Die laatste is alleen adviseur en kijkt toe. De provincie en het gewest zetten de krijtlijnen uit, voeren actie. Piet Buyse of wie dan ook kun je hier niets verwijten.
  Tweede opmerking is dat die provincie en overheid zich strikt gehouden hebben aan de wet en de procedures. De Raad van State zegt ook niets anders. Je kunt dat arrest trouwens op de website van de Raad van State lezen.
  Wat de Raad van State gedaan heeft is DRIE jaar na datum zeggen dat een Vlaams decreet niet deugt. Het is alsof diezelfde raad zou zeggen dat de voorrangsregel van rechts fout is daar hij verkeersonveilig is. Dus wie iemand dood reed door die voorrang te weigeren ontsnapt zijn staf. Dat is wat hier aan der hand is. Waarom men na drie jaar plots zegt dat een decreet fout is.
  Ik kan trouwens moeilijk geloven dat in al die jaren de Raad van State nooit met deze kwestie heeft moeten worstelen. Het zou mij verbazen als de kwestie van een RUP en MER er in die drie jaar nooit ter sprake kwam.
  Als de andere overheden die regels volgden dan kan je hen in geen geval iets kwalijks nemen. Zoals je ook de man niets kwalijks kunt nemen dat hij zijn voorrang nam.
  Derde opmerking betreft Het laatste Nieuws en dit krantenartikel is wel degelijk heel belangrijk. Het is een zeer serieuze aanwijzing dat die actievoerders logen toen zij stelden dat zij pas te laat van dat MER vernamen. Ze zijn gewoon niet geloofwaardig.
  Voor 2008 moest een kennisgeving van een MER gebeuren in een gedrukte publicatie. Dus, als men een piepkleine advertentie plaatste in Solidair, het blad van de PVDA, Tv-blad of de Tijd dan zou dat wel voldoende bescherming aan de milieurechten van de burgers hebben gegeven.
  Kom nou. Dan zouden die actievoerders het dus wel bemerkt hebben. De website van de stad niet, dat is onvoldoende. Moet ik nou lachen? Of schreien? Want onze gevangenissen storten intussen wel in elkaar. Is dat je wens misschien? Moeten criminelen je dan in elkaar komen slaan, met je inboedel gaan lopen en je daarna aan je deur komen uitlachen?
  Willy Van Damme

  • Wat het deel van de Raad van State betreft. Dit is en blijft een rechtscollege ( het hoogste administratieve zelfs). Dus geen beroep tegen mogelijk. Dat de Raad van State problemen heeft met het toepassingsgebied van een decreet en dit interpreteert is een juridisch beginsel dat geldt voor alle rechtscolleges. Een voorzitter van een rechtscollege mag de bestaande regelgeving interpreteren en aftoetsen. Dus dit heeft de Raad van state naar mijn mening ook bij het Vlaamse Decreet gedaan. Dit hebben ze dan verwerkt in hun arrest.
   De bevoegdheid om het RUP en het MER op te stellen ligt op het niveau van de stad. Ook hierover is er indertijd onrust geweest daar de organisatie die ervoor verantwoordelijk was blijkbaar verschillende versies op het schap had liggen. Maar hierover niet verder.

   En een publicatie in om het even welke openbaar gedrukte publicatie door de beslissende overheid is nog steeds ‘juridisch’ verschillend van om het even welk paginagroot artikel van om het even bekende of onbekende jounalist. Dit heeft juridisch niet de waarde van een kennisgeving. Of je het nu graag hoort of niet. En dus kan je er ‘juridisch’ niet op afgaan dat de betrokkenen in deze kwestie er moesten van af weten. Als ik een huurder uit zijn woning wil zetten moet ik dat ook via een ‘aangetekende brief’ doen en niet via de Belleman die heel de buurt mee informeert.

   Mijn mening staat los van het feit dat de gevangenis zo rot is als een natte doos en moet vervangen worden. Ik wil enkel zeggen dat iedereen recht heeft om zijn individuele rechten ten volle uit te putten. Ook al vindt 99% dat hij fou is. Als je dit niet wil aanvaarden dan mag je onze ‘rechtsstaat’ in de prullenbak gooien.

   Deze keer heeft de overheid een tegenspeler voor zich die ver wil en kan gaan.
   D Harlie
   Antwoord:
   Bedankt voor je stevige reactie.
   Uiteraard kan de Raad van State dat doen. Het is alleen merkwaardig dat ze pas nu, minstens drie jaar na datum, dit plots ontdekt.
   Verder schept de Raad van State door zo interpretatief op te treden totale rechtsonzekerheid. Het voorbeeld van de voorrangsregel van rechts is een goed voorbeeld.
   Beeld je in dat je een huis bouwde strikt volgens de regels en dat die Raad van State dan komt zeggen dat die regels (die al jaren bestaan) klote zijn en je dat huis toch moet afbreken.
   Ze kan dat beslissen maar ik vermoed niet dat je gelukkig zult zijn.
   Zo moeten de ambtenaren en politici zich voelen die hier in dit dossier strikt volgens het boekje werkten.
   Verder zijn er in wezen drie soorten RUP’s. Je hebt een gewoon RUP dat de stad of gemeente opstelt. Verder heb je ook een RUP waarvan provincie de maker is. De afbakening van de kleinstedelijke gebieden zoals Eeklo, Dendermonde en Geraardsbergen zijn hiervan een voorbeeld. Ook voor regionale bedrijventerreinen is het de provincie die de bevoegdheid heeft. Typevoorbeelden zijn hier Hoogveld J en De Nieuwen Briel. En dan heb je ook nog het gewest dat bijvoorbeeld voor heel grote regionale bedrijventerreinen als de Aalsterse Siesegemkouter de opmaak doet.
   En uiteraard heeft de Raad van State dit recht zo dwaas te doen en heeft de burger ook dit recht om naar die Raad van State te stappen.
   Kwestie is dat de milieurechten van de burger niet beter of slechter zijn beschermd door het decreet van 2008. Hun bewering is larie.
   En als de burgemeester zegt dat dit optreden van die actiegroepen ondemocratisch is dan ga ik hier zeker niet mee akkoord.
   Democratie en rechtstaat zijn immers onlosmakelijk verbonden. Wel zet de Raad van State door haar optreden, welke rechtsonzekerheid creëert, zelf de rechtstaat op de helling. Klinkt contradictorisch maar is volgens mij toch de realiteit.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s