Het geheim van het Geheim Plan

Ongeveer 3,5 uur duurde gisterenavond in de Dendermondse gemeenteraad het debat rond het nieuwe verkeersbeleidsplan. Het toonde nogmaals de uitzonderlijke zwakte aan van de oppositie die zo te zien amper wist wat het plan betekende. Een pijnlijke, zeer pijnlijke constatering.

In eigen doel

Opgejut door enkele winkeliers die beweerden dat het stadsbestuur alle auto’s uit het stadscentrum wou bannen, bijna duizend parkeerplaatsen ging afschaffen en de Brusselsstraat afsluiten, rook de oppositie bloed.

Zitting gemeenteraad - 11-04-2012 - Delegatie middenstand

Een 25-tal middenstanders kwamen luisteren naar de gemeenteraad. Niet bepaald een massale opkomst.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nabij en dan is scoren, doelpunten maken, essentieel. Het werd echter een own-goal van formaat, een fameus schot in eigen doel. En daar deed men dan al die moeite voor. Erg!

Hoe diep het niveau is gezakt blijkt nog het best uit het hier in deze discussie ontstane verhaal over het ‘geheim plan van de stationsbuurt’. Men sprak er schande van, want dit plan wordt door de stad bewust geheim gehouden omdat het de dood van de hardwerkende Dendermondse middenstand zou betekenen. Er zou immers o.m. een gigantisch winkelcentrum komen.

Geen steen onberoerd

Spoorwegstation Dendermonde

Op zoek naar het geheim van het Geheime Plan voor de stationsbuurt?

En dus trok de oppositie mee aan de alarmbel op zoek naar het geheim achter het geheim plan van de stationsbuurt. Marcel Borms, Hilde Dierickx, Kris Verberckmoes, (allen Open VLD), Patrick Meulebroek (Plus), Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) en Hilde Raman (nu ex-VB) laten zich hierover dan ook danig horen.

Een der opposanten had over dat ‘Geheim Plan’ zelfs boos contact opgenomen met stadssecretaris Elke De Man want hij wou kost wat kost dat plan zien. Geen steen zou onberoerd gelaten worden.

Waar de brave man dan te horen kreeg dat er hoegenaamd geen plan op papier is. Er is alleen een plan om een plan te maken. Wat nochtans al herhaalde malen publiek was gesteld en ook geschreven.

William Bruynincxpark - Dendermonde

Een der onderzochte ideeën is een autoparking onder het William Bruynincxpark aan het station. Maar dat is een beschermd stadszicht.

Wat er is, is dat de NMBS, De Lijn en de stad met elkaar op dit ogenblik overleggen om te zien hoe men de wensen van de NMBS om haar gronden te valoriseren en het station te moderniseren kan inpassen in de stadsplannen. Men bekijkt nu wat mogelijk is en wat wenselijk is. En dit uiteraard allemaal informeel.

Zoeken naar spoken

Het plan zal wel heel ingrijpend zijn, dat is zeker. Maar hoe ingrijpend is vager dan vaag, gewoon ideetjes die afgetoetst worden met de heersende reglementen, wetten en noden o.m. qua verkeer, per spoor, per auto, te voet en per fiets.

Waarbij ook een grote autoparking als zeer wenselijk wordt gezien. Die zou onder het William Bruynincxpark aan het station komen maar dat dient dan eerst tijdelijk gedeclasseerd te worden. Verder is er van een winkelcentrum geen sprake daar het nieuwe in opmaak zijnde ruimtelijk structuurplan dit niet voorziet.

Stefaan Van Gucht

Een der tenoren van de oppositie was Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Zoekend naar het geheime stationsplan.

Maar het plan was dan misschien nog wel zo vaag als kan zijn, maar dat hield de oppositie er niet van weg om het al af te schieten, een luchtgevecht dus. Een strijd tegen een spook. “Geen duur, geheim stationsproject met onbekend prijskaartje’ klonk het op de oppositiebanken. Want het moet ‘een veel kleiner, goedkoper stationsproject op maat van de stad’ worden.

Unizo zwijgt

Maar als je niet kunt weten hoe het plan juist is of gaat worden, hoe kan je dan eisen dat dit kleiner en goedkoper moet worden? Het is een vraag die men zich wel moet stellen na zoveel bravoure van een oppositie die nogmaals haar ondraaglijke lichtheid bewees.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen hield een 41 minuten lang betoog over zijn mobiliteitsplan. Een paar maten te groot voor een nog maar eens zwakke oppositie.

Oh ja, Unizo, toch de enige serieuze middenstandsorganisatie in de stad, en de Stedelijke Middenstandsraad zwijgen in dit debat en hebben dus geen problemen met dit plan. Hetzelfde voor Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, de belangenverdediger van het lokale bedrijfsleven, maakt geen bezwaar.

En dan is er het eveneens opvallende stilzwijgen van de lokale handelskernen en middenstandsverenigingen als Baasrode Bruist en de Dendermondse Handelskern, een groep waar nota bene enkele van de tenoren van dit debat deel van uitmaken. En allen volgen dit debat al lang op de voet en kunnen zich dus vinden in dit mobiliteitsplan.

Het debat werd trouwens ook gemakkelijk gedomineerd door schepen voor Mobiliteit Bart Van Malderen (sp.a), titularis van dit dossier, gemeenteraadslid René Van Marcke (sp.a) en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Deze was in de vorige legislatuur schepen voor Mobiliteit en wees erop dat dit mobiliteitsplan gewoon een verdere uitdieping is van zijn vroeger beleid.

Willy Van Damme

7 gedachten over “Het geheim van het Geheim Plan

 1. Wat ik lees in je tekst:
  “Er is alleen een plan om een plan te maken.”
  “Wat er is, is dat de NMBS, De Lijn en de stad met elkaar op dit ogenblik overleggen om te zien hoe men de wensen van de NMBS om haar gronden te valoriseren en het station te moderniseren kan inpassen in de stadsplannen. Men bekijkt nu wat mogelijk is en wat wenselijk is. En dit uiteraard allemaal informeel.”
  “Unizo zwijgt”… net als VOKA
  Komt het er weerla niet op neer dat ‘het stadsbestuur’ bezig is ht water op te woren en het later als kokend water over iedereen uit te gieten. Iedereen monddood te maken om reeds met een volldig plan jan en allman plat te slaan.

  Zo was er ook nog niets beslist voor de aanleg van een containerkaai aan de Vlassenbroekbrug. Dit terwijl de plannen van W&Z al getekend en wel ter inzalge lagen van de bevriende politici… Zelfs uit de huidige tekst van het RUP blijkt dat dit het geval was. “W&Z opteert niet langer om te ontsluiten via de Killeweg en zal de inplanting dichter Wlassebroekbrug plannen”. Ook al komt het er misschien niet, de burger -getroffene- kan ze tot op heden niet zien ook al heeft hij meer dan waarschijnlijk de studie betaald via de belastingen. Hoe laf kan je als bestuur zijn!

  Waarom kan er niet eerlijk gezegd worden wat men wil of war men over denkt. Ook al is en nog niets concreet zeg je ideeën en deze van de anderen. Dan weet de kiezer ten minste waar je echt voor staat. Dit laatste is echter moeilijk…kiezers winnen, loze beloften doen, wind maken…zowel voor de oppositie als voor de bestuurders. Speel open kaart en je verdient respect. Op de huidige manier ontstaat er enkel en allen onvrede, een extra buurtcomité of 2 -3- …, een Raad Van State extra maakt al niet meer uit.

  Mannen maken plannen. Wel weet een man en zeg wat je wil dat is beter dan je te verschuilen achter een muur van weinig zeggende woorden. Een bedje waar dit bestuur toch wel heeeeeeeeel ziek in is.
  Dharlie
  Antwoord:
  Voor een commentaar zie boven bij de latere reactie.
  Willy Van Damme

 2. “… er hoegenaamd geen plan op papier is. Er is alleen een plan om een plan te maken.” ” Men bekijkt nu wat mogelijk is en wat wenselijk is. En dit uiteraard allemaal informeel.” “Maar als je niet kunt weten hoe het plan juist is of gaat worden, hoe kan je dan eisen dat dit kleiner en goedkoper moet worden?”
  Dit zijn maar enkele citaten uit het stuk hierboven. En wat blijkt, men is toch bezig met iets ideeën informeel samenzitten… zonder dat de verantwoordelijke(n) hun mond opendoen over wat ze zelf willen of ervan verwachten. Je mag toch aannemen dat een politiker een duidelijk standpunt heeft. Of op zijn minst duidleijk aangeeft voor wat hij staat. In dit gehele dossier is dit verre van duidleijk geweest. Hoe dikwijls heeft men niet gezegd we weten het nog niet en dit terwijl er onder tafel de plannen al getekend waren.

  Als voorbeeld haal ik gewon de plaan aan die W&Z klaar had voor een containerhaven in Zevencoten.Daar is nog niet van aan riep toen een zelfde meerderheid terwijl zij persoonlijk de plannen had kunnen inzien! De burger met wiens centen dit geheel was uitgevoerd kreeg niets te zien. Het was zelfs zo dat W&Z beweerde van niets te weten. Hypocieten ten top!

  Wat wil je dan dat je burgers je nog geloven. Als je weer eens informeel samen zit… Wanneer gaan politici eens besefen dat ze voor hun standpunt moeten uitkomen en geen warm en koud tegelijkertijd moeten blazen. Weer gewoon eerlijk ook al staat hen sommigen niet aan. Maar dan weet iedereen wat je aan die man/vrouw hebt. Nu zijn het bijna allemaal lapzwansen zonder profiel.
  Arm Dendermonde.
  Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden naar de aanleg van de Mechelsesteenweg. Ook daar angstvallig de plannen hebben op het stadhuis (een 3tal jaar geleden) en dan aan de balie beweren dat ze er niet zijn. Tot je hen voor schut zet en zegt dat die persoon daar (ik zal zijn naam niet noemen) ze vorige week wel kon laten zien…. maar ook hier moet de Stad geen overleg voeren met de burgers uit de omgeving. En ja, gewestbevoegdheid…mijn gat! De burger betrekken is een plicht van de stad!
  Dharlie
  Antwoord:
  Bedankt voor beide reacties die ik gezamenlijk ga bespreken.
  Wat betreft de plannen voor een containerhaven aan de Killeweg is er voor zover ik weet alleen een studie gedaan naar de haalbaarheid. Daarover is nog steeds niets geweten. Maar van een echt uitgewerkt plan voor die containerhaven is volgens mijn informatie nog geen sprake.
  Bij de opmaak van het nieuwe ruimtelijk structuurplan voor de stad is daar trouwens ook geen echt sprake van. Wat niet kan gezegd worden van de plannen voor de wijk Nieuwen Briel in Baasrode.
  Wat betreft dit ‘geheim plan’ voor de stationsbuurt is er wel al veel geweten over wat de intenties zijn, de brede contouren van die plannen. Ze werden vandaag door de NMBS tijdens de viering van 175 jaar spoorweg trouwens deels bekend gemaakt. Zo blijkt dat de tijdelijke declassering van het stationspark voor de NMBS veel te lang aansleept.
  Dit aspect komt ook in mijn stuk trouwens ter sprake en werd door mij al eerder elders aangekaart. Verder heb ik ook geschreven, en het staat zo in het ontwerp voor ruimtelijk structuurplan, dat er een groot gebouw voor bedrijven als boekhoudkantoren zou komen. Kantoren dus en geen winkels.
  Maar een op papier uitgewerkt plan bestaat er nog niet omdat de declassering van dat park cruciaal is. Er is dus niets geheim en er is ook nog geen plan op papier. Pas als er een ontwerp is kan je naar de burger stappen met vragen om opmerkingen. Waarna dat ontwerp dan het echte plan wordt waarmee vergunningen worden aangevraagd.
  Verder moet ik uit ervaring zeggen dat qua inspraak Dendermonde een der beste lokale besturen is. Ik krijg de persberichten van een twintig steden en gemeenten en Dendermonde blinkt hier uit. Over projecten als bijvoorbeeld De Lange Dijkstraat, de Gaverstraat, VPK, de N41, het mobiliteitsplan, het Plein in Baasrode, enz, zijn soms meerdere hoorzittingen gehouden. Enkele ontwerpen werden in bepaalde gevallen zelfs grondig gewijzigd. En in bijna alle gevallen ook aangepast.
  Uiteraard is het de overheid die moet beslissen en zal de burger soms ontevreden zijn. Maar iedereen bij projecten als de stationsbuurt tevreden stellen is onmogelijk. Maar een overheid die niets beslist is geen overheid.
  Verder is de inspraak van de burger bij alle bouwvergunningen, milieubeleidsplannen, ruimtelijke projecten als RUP, milieuvergunningen en mobiliteitsplannen wettelijk verplicht. Zoals er ook steeds een beroepsprocedure is. Zie maar naar de gevangenis. Dus als de Mechelsesteenweg zal worden aangepakt dan zullen de omwonenden zeker vooraf geconsulteerd worden.
  De vroegere schepen voor Mobiliteit Piet Buyse heeft tijdens een hoorzitting in de wijk Het Keur al wat jaren geleden zelfs ooit een voorontwerp voor die werken aan de aanwezigen getoond. Voortijdig want het heeft sindsdien nog grote wijzigingen ondergaan.
  Willy Van Damme

  • Laat mij niet lachen over inspraak. Al hier hoorzittingen over het RUP waren eerder een schijnvertoning met een zo goed als éénwegs communicatie. Grond Mij zit daar een beetje voor de show. Je kon eens zeggen wat je dacht maar de drie podiumbeesten
   hadden er wijnig oren naar. Inhoudelijk is er op de bezwaarschriften geantwoord als een leerling secundair onderwijs zonder inhoud. Sorry hoor als jij meent dat dit inspraak is. Dan ben ik voorstander van de Raad van State!
   En wat de Mechelsesteenweg betreft het studiebureau dat daarvoor is aangesteld, is nog te schoon om een werkend e-mail adres te publiceren. Niet dat de Stad hiervoor verantwoordelijk is. En als je hen dan een mail kan sturen krijg je nog geen antwoord.
   Dat Buyse eens iets is komen zeggen…zonder inhoud dat was het toen. We weten nog niet goed wat of hoe was de rode draad.
   Dharlie
   Antwoord:
   De stad heeft in het kader van het nieuwe ruimtelijk structuurplan twee rondes gehouden, een voor de opmaak van het definitieve ontwerp, een daarna. Ze heeft dat gedaan in alle deelgemeenten, incluis Mespelare.
   Er is mij in de wijde regio geen lokaal bestuur bekend dat zover gaat in haar communicatie met de inwoners.
   Het zijn wel informatievergaderingen waar men dus info kon krijgen om daarop dan, in een schrijven, naderhand te reageren door zaken te verwerpen of nieuwe dingen voor te stellen.
   Uiteraard is het bestuur dat beslist, niet de individuele burger. Het kan ook niet anders. Je kunt daartegen steeds bezwaren uiten en die dienen ook door de overheid besproken te worden. Ben je niet akkoord dan is er tweemaal beroep mogelijk.
   Eerlijk gezegd, dat lijkt mij meer dan voldoende qua inspraak. Het is aan de overheid om een RUP op te maken. Wie anders? Pee Klak?
   En wat betreft bedrijven die bepaalde werken gaan doen. Over hun plannen en ontwerpen communiceren zij met de bouwheer, de betrokken overheid, nooit met de burger in de straat.
   Die overheid geeft dan feedback aan de burger. Ze zou dat wel moeten doen, hoewel het gewest hier soms heel veel steken laat vallen. Zelfs de stad wordt wel al eens voor voldongen feiten geplaatst.
   Willy Van Damme

 3. Objectieve verslaggeving van deze gemeenteraad vindt U bij de professionele journalisten Stef Van Overstraeten (Gazet van Antwerpen), Nele Dooms (Het Laatste Nieuws), Jean-Pierre De Lamper (Het Nieuwsblad), Luc De Donder, Raf Moortgat.

  Hilde Dierickx
  Voorzitter Open Vld-Dendermonde
  Antwoord:
  Bedankt voor je reactie. Zoals je echter bij de indeling van de tekst kon lezen betrof dit geen verslaggeving maar een opiniestuk. Een wereld van verschil in journalistieke aanpak.
  De talrijke handelsverenigingen van de stad en de organisaties voor zelfstandigen en ondernemingen hebben geen probleem met dit mobiliteitsplan. In wezen is het kabaal ontstaan bij drie winkeliers die bijwijlen de meest onzinnige praat verkondigden en ook amper collega’s mee kregen.
  De oppositie schaarde zich dus achter die drie winkeliers en gaat zo in tegen de wensen van al die Dendermondse organisaties van winkeliers. Verwacht in een opiniestuk voor die kamikaze dan ook geen bloemen.
  Beschouw het als een positieve kritiek die jullie moet helpen bij het uitbouwen van een degelijk politiek beleid voor de stad. In plaats van zo dom te reageren, denk er eens over na.
  Een van de door u genoemde journalisten had trouwens voor jullie optreden nog veel forsere bewoordingen in petto, woorden die ik hier echter omwille van het karakter niet eens wil herhalen.
  Willy Van Damme

 4. Ik heb altijd heel veel respect aan de dag gelegd voor iedereen die zich politiek inzet. En dat zal ik blijven doen. Debat en discussie moeten er zijn, en dat mag er – zeker op een Gemeenteraad – af en toe wel eens behoorlijk vinnig aan toe gaan. Maar het is niet echt goed dat elk debat uitmondt in over- en weer geschreeuw over het eigen gelijk. Omdat steeds weer enkelingen het niet kunnen laten om elke issue te verengen tot een afweging van de impact op hun persoonlijke situatie. En dan maar schermen met grote woorden en vette uitspraken. Die halen immers de professionele kranten. Wie schrijft nog voor het algemeen belang? Wat betekent dat nog? De dag zal komen dat kranten niet meer worden gelezen omdat ze zich zelf overbodig hebben gemaakt. Eigenlijk zou dat pas heel erg zijn voor de democratie, de kranten zijn nu al in handen van wie de grote lijnen dicteert en uitzet. En dat toont Willy Van Damme vaak in zijn kolommen aan. Het is goed dat er steeds mensen zullen zijn die zich de moeite getroosten om over politieke dossiers en besluitvorming te berichten. Zeker ook op lokaal niveau hebben we dit nodig. Daarom is de weblog van Willy op dat vlak een verrijking. Het werkt soms confronterend, ik ben het ook niet altijd met hem eens, maar dat is niet erg. Zolang we er maar iets uit halen of eruit leren is dat OK. Objectiviteit in hoofde van alle partijen is een illusie. En professionaliteit: een goede definitie daarvan zou pas de inzet van een lang congres kunnen zijn. Voer voor een artikel Willy?
  Antwoord:
  Bedankt voor je lijvige commentaar. De bedoeling van deze blog is steeds geweest alternatieve informatie te geven over het nieuws, zowel lokaal, nationaal als internationaal. En dit zowel op het vlak van de politiek, natuur, economie, cultuur en zelfs al eens occasioneel sport.
  Vooral wanneer kranten over bvb Syrië of nu die Victor Bout er een potje van maken zal ik blijven reageren om inderdaad dat alternatief tegen de mediavergiftiging te bieden.
  En dat we dan al eens van mening verschillen is onvermijdeli!jk en feitelijk zelfs wenselijk. Het zorgt voor een debat en is zo een verrijking voor de geest.
  Willy Van Damme

 5. Na anderhalf uur werd het me echt teveel de laatste gemeenteraad. De enige zinnige kritische noot die ik tot dan hoorde was de vraag wie en hoe men de rekening van dit mobiliteitsplan samen met de vele andere plannen de komende 25 jaar gaat betalen. Als ik de begroting 2012 goed heb gelezen moet men nu al fors gaan lenen om de huidige investeringen te kunnen betalen. Wie gaat de burgers voor de verkiezingen van oktober daar de waarheid durven over zeggen ?
  Johan Baert
  Antwoord:
  Bedankt als steeds voor je reactie.
  Mannen maken plannen en soms worden die realiteit, soms niet. Dat zal ook hier het geval zijn. Zeker weten. Want zoals je schrijft: Wat gaat dat betalen…. wie heeft zoveel geld.
  En ik wist al vooraf wat er ging komen. Beetje voorkennis over de aanstokers van dit debat en de tenoren is voldoende. Maar deze voorkennis is wel niet stafbaar.
  Willy Van Damme

 6. Beste,
  Wij hebben van verschillende mensen vernomen dat er ook hoogbouw zou komen ipv het William Bruyninckpark en niet enkel ondergrondse parking. Wij vroegen ons dan ook af of daar iets van aan is… Het zou immers zonde zijn dat er alweer speelterrein voor kinderen en jeugd minder was. Dat is nu al voor zo’n stad zo beperkt qua aanbod voor jonge gezinnen.
  Is er hier dan iets van aan of is het maar een gerucht?
  Bedankt!
  Annelies Stieperaere-Crabbe
  Antwoord:
  Er zijn inderdaad die geruchten. Mij was maanden geleden gezegd dat het park nadien ging hersteld worden. Voor zover geweten is het ook nog bij de initiatiefnemers onduidelijk wat er nadien met dit park gaat gebeuren. Uit de uitlatingen van de burgemeester kun je wel afleiden dat er nadien geen park meer komt en dus appartementen. Het masterplan wordt trouwens deze week openbaar gemaakt. We zullen dan al iets meer weten. Probleem is dat er nu verkiezingen aankomen en men moeilijk liggende plannen dan niet openbaar gaat maken. Geen enkel politicus, zeker ook onze burgemeester niet, wil nu risico’s over stemmenverlies gaan nemen. Er staat teveel op het spel.
  Maar dit is een masterplan, een soort van wenslijst van wat men denkt te doen. Het is dus nog niet eens een voorontwerp. Daarvoor is het nog te vroeg. Ik vermoed dat men nu gaat kijken naar de reacties.
  Maar deze week zullen we al iets meer weten in welke richting men zou gaan.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s