Het everzwijn is terug

Na de reeën, de vossen, de steenmarter en zelfs her en der de bever is nu ook het everzwijn in Oost-Vlaanderen aan zijn comeback begonnen. Sinds enkele jaren worden er immers steeds meer everzwijnen in de regio gesignaleerd, gaande van Hekelgem tot overal in de Vlaamse Ardennen, incluis de omgeving van Oudenaarde.

Verkennerseenheden

Het is de natuur die zich terug opricht na het begin van de industriële revolutie en intensieve landbouw uit de vroege negentiende eeuw. Dieren die voorheen hier uitgestorven waren komen nu terug in kop opsteken. En eenzelfde fenomeen doet zich voor in onze rivieren, beken en plassen.

Wie had ooit gedacht dat er op de Zenne, ooit dé stinkende riool van dit land, terug voor waterverontreiniging gevoelige vissoorten zouden zitten? Wie had ooit gedacht dat de Dender, een rivier die tot vrij recent morsdood was, nu bij visvangers het populairste viswater zou zijn? En wie had ooit vermoed dat men in Baasrode aan de Schelde terug bijna vuistdikke paling zou vangen? Het leek in 1980 een fantasie, alleen goed voor niet serieus te nemen dagdromers.

Dender bij Geraardsbergen

De Dender in de buurt van Geraardsbergen waar volop gevist wordt en everzwijnen al thuis zijn.

In een gebied gaande van Affligem, Brakel, Ronse en Oudenaarde is het everzwijn dus begonnen aan zijn terugkeer. Met de regelmaat van de klok zien boswachters, natuurverenigingen en jagers de dieren er tegenwoordig overal opduiken. Nu vooral nog als eenzaten of in kleine groepjes die als een soort verkenningseenheden het terrein komen aftasten.

Het is van voor 1850 geleden dat er hier nog groepen everzwijnen werden opgemerkt. Na de vos, de ree, de steenmarter en her en der ook de bever is het nu dus het everzwijn dat zijn ooit verloren gegane terrein in Vlaanderen terug poogt in te nemen.

Beheer jachtgebieden

Xavier Coppens, verantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): “Het everzwijn is wel sporadisch na WOII in de Scheldevallei beneden Gent zeker nog gezien, met waarnemingen van zwervende kleine troepen, maar het klopt wel dat er sinds meer dan 150 jaar geen levensvatbare populaties meer waren in Oost-Vlaanderen.”

Wim Van Grieken, Natuurpunt in de Domentse bossen

Wim Van Grieken van Natuurpunt Affligem in het gemeentelijk natuurgebied de Domentse bossen waar vlakbij in Hekelgem al everzwijnen werden opgemerkt.

De reden voor de terugkeer zijn meervoudig. Zo zijn er natuurlijk overal in Europa de voorbije decennia natuurbeschermende maatregelen genomen wat bijdroeg tot het herstel van populaties als die van het everzwijn, bever, steenmarter, de vos en de ree. En die zoeken nu gezien de overbevolking in hun huidige woongebieden nieuwe oorden op.

Verder is de attitude van de bevolking anders geworden. Mensen beseffen beter dan vroeger het belang aan diversiteit en tonen ook meer respect voor de natuur in al zijn vormen.

Ook het beheer van de jachtgebieden in de Ardennen, Henegouwen en Noord-Frankrijk speelt blijkbaar een nog voornamere rol in dit fenomeen dan allerlei natuurbeschermende maatregelen.

Vlaamse Ardennen

De everzwijnen verkennen al volop de Vlaamse Ardennen.

Xavier Coppens: “De areaaluitbreiding van het everzwijn is in hoofdzaak het gevolg van de jacht.  In o.m. Wallonië voedert men het grofwild soms teveel en wordt het vaak nog in afgesloten bossen gehouden.  De populaties worden daardoor onnatuurlijk hoog.  Bovendien worden de jachtrechten van veel gebieden dikwijls gekocht door streekvreemde jagers die op jaarbasis in dat gebied te weinig aanwezig zijn. Met als gevolg dat zij de densiteit onvoldoende regelen en daar profiteren de populaties van.”

Noordwaarts oprukken

Ook elders in de provincie verwacht men de komende jaren het everzwijn daarom terug. Aangezien het dier al gespot werd in Hekelgem is het Kravaalbos en de Aalsterse en Dendermondse Dendervallei niet ver af meer.

Zo ziet Natuurpunt Aalst het dier op termijn verschijnen in natuurgebieden als Honegem op de grens tussen Aalst, Lede en Erpe-Mere. Ook Buggenhoutbos komt dan zeker aan de beurt. Gustaaf Van Gucht, verantwoordelijke voor o.a. Buggenhoutbos van ANB: “Een terugkeer van het everzwijn naar dit bos is binnen enkele jaren bijna een zekerheid.”

Honegem, Natuurpunt Aalst

Natuurpunt Aalst ziet het everzwijn ook terugkeren naar het door Europa beschermde natuurgebied van Honegem aan de grens van Aalst, Erpe-Mere en Lede.

Hetzelfde voor de Scheldevallei in Dendermonde waar de lokale jagersvereniging Wildbeheerseenheid Scaldiana zich op hun komst blijkbaar aan het voorbereiden is. Marc Dilewyns: “Gezien de evolutie van het aantal opgemerkte dieren staat hun komst naar de Scheldevallei hier binnen 4 à 5 jaar praktisch vast. Vermoedelijk zullen zij via de Scheldeburg bij Vlassenbroek dan de rivier oversteken.”

De hier opgemerkte dieren komen echter niet direct uit de Ardennen en zijn zeker, zoals dat recent het geval was in Drongen, niet uitgezet. Xavier Coppens: “De hier gesignaleerde everzwijnen komen vooral uit de bossen omheen Doornik in Henegouwen en die in Noord-Frankrijk in de omgeving van Compiègne. Het zijn dus wel nog eenzaten of kleine groepen en geen echte roedels.”

Gustaaf Van Gucht in Buggenhoutbos

Gustaaf van Gucht van het ANB en verantwoordelijk voor o.m. Buggenhoutbos verwacht het everzwijn binnen 4 à 5 jaar ook in Buggenhout .

Landbouwschade

Wel stelt zich met de komst van die grotere wilde dieren een serieus probleem van natuurbeheer en de bescherming van de landbouw. Deze dieren staan immers bovenaan de voedselketen en hebben geen echte rivalen die hun populaties kunnen uitdunnen. En hier zullen dus de wildbeheerseenheden, de jagersverenigingen, een steeds grotere rol spelen.

Dat is nu al het geval met het onder controle houden van de blijkbaar snel groeiende groepen van reeën. Zo mag Scaldiana dit seizoen in haar gebied van Dendermonde en Hamme al 23 reeën doden tegenover maar een paar dieren het jaar voordien. Uitdunning die men doet in nauwe afspraak met ANB die elk jaar het aantal te doden soorten reeën aangeeft.

De jacht op het everzwijn is in Vlaanderen officieel nog wel verboden. Maar dat zal snel veranderen. Bij de Boerenbond schreeuwt men trouwens al moord en brand over de toestand in Limburg waar het probleem zich al langer stelt. Zij zien die dieren helemaal niet zitten. Niet onlogisch natuurlijk.

Vlassenbroek - Schelde

De Scheldevallei in Vlassenbroek, Dendermonde kan na de bevers ook binnen een paar jaar ook het everzwijn verwachten.

Marc Dilewyns: “De kwestie is dat als de jacht daarop is toegelaten wij bij schade door everzwijnen in ons jachtgebied als groep aansprakelijk zijn voor de schade die deze dieren aan de landbouw veroorzaken. En een aardappelveld omwoelen is met hun snuit en tanden voor hen een koud kunstje. Wij zitten dus wel met een probleem. Want wie wil gezien die mogelijke schade dan nog jagen?”

Want everzwijnen mogen er dan wel plomp uitzien, ze staan te boek als erg intelligent, niet kieskeurig en erg opportunistisch. Xavier Coppens: “Ook de grote oppervlakten maiscultuur die sinds de jaren zestig in België ingang vonden spelen ’s zomers zeker in hun voordeel. Ze kunnen er zich immers makkelijk in verstoppen.”

Op het kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu is men dan ook bezig met het uitwerken van een beleidsplan rond everzwijnen. De kans is daarbij reëel dat er op veel plaatsen voor die dieren een nultolerantie zal komen en er elders een beperkte populatie wordt toegelaten.

Willy Van Damme

Advertenties

11 thoughts on “Het everzwijn is terug

 1. De dieren zijn er nog niet en men moet al zware plannen maken om ze ‘uit te dunnen’. Hier krijg ik toch wel stenen kloten van.

  Er zit hier een handvol reeën en ze moeten er al 23 neerknallen. Hoeveel zitten er dan zou ik graag eens weten? En wie heeft die geteld? Zo is het ook met bosduiven, kraaien, eksters, vossen, marters…. want die doen zo veel slecht in het jachtgebied en op de boerderij.

  Is het niet zo dat de natuur zelf voor de nodige selectie ‘kan’ zorgen. Als er teveel zijn dan raakt het eten op en zullen de zwakkere sterven. Natuurlijke selectie. Ik hoop van harte dat de wolf ook terug komt. Dan staat er wel een natuurlijke vijand aan de top van de voedselketen. Echter daar waar de mens er zijn poten aan steekt gaat het fout. Hij is gewoon geen top meer in de voedselketen maar een overdreven veelgebruiker die niet weet waar op te houden.

  Als ik sommige jagers (en hun aanhang) hoor, dan zijn roofvogels schadelijk, vossen een te verdelgen diersoort, eksters, kraaien en kauwen oververtegenwoordigd. Ze moeten dus uitgedund worden. Want die vallen alleen het klein gevogelde à la patrijs en fazant lastig. Ofwel eten ze de dieren zelf of hun eieren. Steeds een uitleg.
  Ok, schiet eens een konijn of een fazant. Maar waarom moet er een veelvoud aan dieren worden neegelegd die men zelf niet eens kan opeten. En zwijg me van natuurbeheerders als je weet dat ze zelf enkel honderden fazanten uitzetten… Gewoon alle afgeschoten het jaar ervoor! Als er in Dendermonde dan toch teveel reeën zitten, deze dieren zullen zoals het zwijn ook wel de weg vinden naar dun bevolkt ree-gebied zonder dat ze moeten afgemaakt worden.

  MENSDOM kijk eerst naar wat je zelf om zeep hebt geholpen voor deze dieren en jezelf.
  Jagers goed en wel maar hun respect voor de natuur is dikwijls ver te zoeken. Samen met de boeren die nu al hele aardappelvelden laten rotten maar zo veel schade gaan hebben van enkele zwijnen. Het is maar de stok of de kogel om mee te schieten die men moet zoeken zeker. Trouwens in de hele polder van Vlassenbroek zit geen enkele boer meer want die heeft de mens zelf verjaagd! Nu de enkele reetjes nog neerknallen…
  D. Harlie
  Antwoord:
  Het is het ministerie voor Leefmilieu die via het ANB alles regelt. Het is het ANB die de tellingen doet en alles nakijkt. Zij bepaalt hoeveel bokken, vrouwtjes of jongeren er bij de reeën in een specifiek gebied mogen neergeschoten worden.
  Het zijn zeker niet de jagers die dat eigenhandig mogen bepalen. Wel zijn er natuurlijk steeds ook stropers. Zo waren vorig jaar alle reeën in Grembergenbroek gestroopt of dood gereden voor de jagers hun werk konden doen. Dat laatste betrof een dier dat werd aangereden op de Zijdijk.
  En aangezien deze dieren aan de top van de voedselketen staan dreigen zij, het geval het carnivoren betreft, alle dieren onder hen uit te roeien. Het uitdunnen gebeurt dus op voorstel van het ANB en niet de jagers of de Boerenbond.
  Willy Van Damme.

 2. Het wordt wel moeilijk uitdunnen als alles al geschoten is. Hoe kunnen ze er dan nog 23 aanwijzen… Eerlijk gezegd. Wie kan er met een jachtgeweer overweg. En ik zeg niet dat alle jagers stropers zijn.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Die 23 is het getal dat Scaldiana kreeg van het ANB en dat ze dit jaar moeten jagen. Blijkbaar groeit de reeënpopulatie hier snel aan. En de mensen van Scaldiana die ik ken zijn geen wilden die zomaar alles wat beweegt neerknallen. Uiteraard heb je jagers en jagers. Zoals elk beroep zijn knoeiers, smeerlappen en bedriegers kent.
  Er is de voorbije jaren op veel plaatsen duidelijk ook een goede werkende relatie ontstaan tussen jagers en natuurbeschermers, incluis de mensen van het ANB en Natuurpunt.
  Willy Van Damme

 3. Beste,

  Mag ik vragen hoe u aan deze informatie komt over een everzwijn in Hekelgem? Weet u ook waar precies dit dier is gezien? Ik vraag dit louter uit interesse, ik bezoek Kravaalbos en omgeving regelmatig en ik ga deze info zeker niet publiek maken, indien u die wil geven
  Dries Mertens
  Antwoord:
  Mijn bronnen waren in essentie jagers van twee wildbeheerseenheden, mensen van Natuurpunt en medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos. Alles bij elkaar een tiental mensen. Waar juist dit everzwijn werd gezien is mij echter onbekend. Maar die dieren lopen natuurlijk rond en het zijn bovendien blijkbaar verkenners en dus overal wel eens te zien. Veel kans maak je blijkbaar na het rooien in oktober/november van de mais, een ideaal schuiloord voor de dieren.
  Willy Van Damme

 4. beste
  ik heb vrijdag 1/11/2013 in de doorenstaat
  te serskamp
  3 everzwijnen gespot
  deze zijn een tijdje geleden uitgezet in den blaken door het agendschap natuur en bos
  door de veele kap snoei … werkzaamheden van het agendschap de laatste tijd ter plaatse
  vluchten de dieren naar de nabij gelegen landerijen in de plaats van zich te vesten in het natuur gebied waar ze niet zo lang geleden gelost zijn.
  de nabije land en tuinbouw bedrijven zullen hierdaar schade ondervinden.
  deze schade word dan hen niet vergoed omdat het over wildschade gaat.
  terwijl het geloste dieren zijn
  Kris Sterck
  Antwoord:
  U bedoelde vermoedelijk 11 januari. Uw bericht was voor mij de eerste melding van everzwijnen zo noordelijk in de provincie Oost-Vlaanderen. Uit navraag blijkt dit echter niet nieuw te zijn. Ze werden reeds in november opgemerkt toen in de buurt de maïs werd geoogst. De maïsvelden zijn immers hun klassieke habitat. Vorig jaar werden er echter vlakbij al in Oordegem gezien. Mogelijks zijn deze in Serskamp gespotte een vijf maanden oude dieren jongeren afkomstig van die in Oordegem.

  Verder werden er onlangs ook everzwijnen gezien in Gavere en Merelbeke. Met andere woorden, ze bereikten dus de Scheldevallei. Hun verschijning in Dendermonde en daarna het Waasland is dus alleen nog maar een kwestie van tijd. Ze kunnen er nu al trouwens zitten want everzwijnen hebben een grote actieradius.

  Verder is het verhaal dat het Agentschap Natuur & Bos ze zou hebben uitgezet klinkklare nonsens. De jagersverenigingen, nu wildbeheerseenheden, mogen trouwens elk ogenblik van het jaar zonder belemmeringen ook op deze dieren jagen. Over het probleem is er verder bijna continu overleg tussen de jagersverenigingen, landbouwersorganisaties en het gewest, incluis ANB.

  Er is trouwens maar een geval bekend waarbij everzwijnen werden uitgezet en dat was enkele jaren geleden in het Brugse. Door wie is mij onbekend.
  Tot voor twee jaar werden ze in de provincie alleen in kleine aantallen gezien in de Vlaamse Ardennen en in Affligem in Vlaams Brabant vlakbij het Aalsterse en de Dendervallei.

  Willy Van Damme

 5. Geachte;

  Ik ben zelf bijzondere veldwachter en heb uw artikel nu pas gelezen omdat ik afgelopen week melding heb gekregen van drie evers in Beerlegem en zo op zoek ben gegaan op het net naar evers in oost-vlaanderen.
  Ik ben verheugd om iemand te zien bloggen die op een heel objectieve manier over de jacht spreekt. Spijtig genoeg zijn er nog steeds heel wat mensen, gesteund door de media, die de jacht als een grote boosdoener zien en niet beseffen dat wij het goed menen met de natuur. Er zijn inderdaad her en der nog klungels die fazanten uitzetten en nozems die ze beter al lang hun jachtvergunning hadden afgenomen, maar ik probeer steeds positief te blijven en ik hoop dat de vizie van alle jagers met de tijd zal wijzigen.
  Ik beheer zelf een revier van bijna 800ha op een volledig legale manier en ons afschot wordt bepaald op basis van tellingen en waarnemingen. Iedereen heeft zich aan dit afschot te houden bij ons en daarmee basta. Zelfs geen 1 haas of patrijs wordt meer geschoten. Fazanthennen worden helemaal niet meer bejaagd en per perceel wordt maar één maal per jaar overgewandeld om het haas te bejagen! Dit was een moeilijke overgang voor de jagers toen ik begon met het beheer, maar is nu na enkele jaren geen punt van discussie meer. Zij zien het bestand razendsnel de hoogte ingaan en dat spreekt voor zich.
  Weidelijk jagen en samenwerken met de mensen van natuurverenigingen is perfect mogelijk, maar dan moet je wel langs beide kanten met verstandige mensen te doen hebben. Maar zolang er langs beide kanten mediageile mensen aan de top staan die hun eigen iedeeen steeds willen doordrijven is onze natuur daar niet mee geholpen.
  Peter Benoit
  Antwoord:
  Bedankt voor die lovende woorden.

  Het probleem van de media is dat de berichtgeving bijna uitsluitend bestaat uit persberichten en persconferenties. Iemand of een groep lanceert via een perscommuniqué of persbijeenkomst een idee en dat komt dan integraal in de krant.
  Nuanceren of de andere klok laten horen is er dan bijna nooit bij. Het gevolg is dat de berichtgeving in onze kranten zo eenzijdig is dat ze een totaal verkeerd beeld geeft van wat de realiteit feitelijk is.
  De voorbeelden zijn legio.

  Ik baseerde mij voor mijn berichtgeving over die everzwijnen – en voorheen over de kwestie van de reeën – op gesprekken met jagers, mensen van natuurverenigingen en ambtenaren met kennis van die zaken. Het gevolg is dat je hier een vrij volledig en genuanceerd verhaal krijgt dat je bijna nergens anders zult krijgen. Dit heet journalistiek.

  Het is de reden waarom ik met deze blog ben begonnen.
  Willy Van Damme

  • Willy, ik schreef een zeer negatieve reactie op het jagen. Het bleef lange tijd ter moderatie staan, maar is niet geplaatst, zelfs er afgehaald. Niet erg netjes van je.
   Gerrit
   Antwoord:
   Zie eerdere reactie.
   Willy Van Damme

 6. Jagers zijn gelegaliseerde moordenaars. Welk normaal mens kan zonder gewetenswroeging een levend wezen neerknallen. Dieren vermoorden omdat je niet op mensen mag schieten. Ik heb geen goed woord voor ze over. En hun argumenten zijn om te huilen. Nooit van hekken of andere diervriendelijke maatregelen gehoord?
  Gerrit
  Antwoord:
  De reactie kan pas nu geplaatst worden daar ik het de voorbije weken erg druk had met het schrijven van en serie bestelde artikels waaraan een deadline vast zat.
  Ook werk ik al enkele weken heel intens aan een grootschalig onderzoek rond een bepaald dossier in de joodse en zionistische gemeenschap wereldwijd. Dit onderzoek nadert eindelijk zijn einde.

  Verder heb ik daarbuiten ook nog wel andere zaken te doen zoals het onderhouden van mijn tuin bijvoorbeeld. Ook heb ik al sinds 1993 last van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of ook M.E. genoemd) en moet dus wat meer rusten dan de gewone niet-zieke burger.
  Het kan dus wel eens gebeuren dat het hier wat stil is en vraag daar dan ook respect voor. Een mens heeft maar twee handen en in een dag zijn er maar 24 uur.

  Verder heb je strikt gezien natuurlijk gelijk. Maar wie de natuur wat van nabij bekijkt ziet daar niets anders dan moord en doodslag.
  En niet alleen de dieren zijn trouwens een vorm van leven zoals de mens, ook de planten zijn een voor mij even hoogstaande vorm als de rest.

  Maar je hebt naar mijn smaak een wat enge visie op deze zaak. Zo was ik vandaag op mijn grasperk bezig met het manueel verwijderen van mos en enkele wild ertussen groeiende planten. Ook dat is moord in zijn zuiverste vorm. Moord zelfs met voorbedachten rade. Zelfs als ik op het grasperk loop folter ik feitelijk de grassen.

  Tussen de planten in mijn tuin is het trouwens continu oorlog om grond, voedsel, water en licht. Ze wurgen elkaar waar je bijstaat en dus treed ik al eens op en hou de oorlogvoerende partijen uit elkaar… met de snoeischaar, takkentang of de boomzaag. En dan is er desnoods nog de hak, de schop en de kettingzaag.
  Je ziet, ik ben een zeer brutaal wezen.

  Bovendien is het zo dat jagers erg nuttig kunnen zijn in de natuur. Bij milieuverenigingen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) – Een administratie van het Vlaams gewest die de meeste natuurreservaten en bossen onder haar controle heeft – wordt er tegenwoordig goed samengewerkt.

  Reeën en everzwijnen worden bijvoorbeeld in nauwe afspraak met het ANB gedood. Reeën staan immers in de dierenwereld hier in onze regio bovenaan de voedselketen en hebben dus geen natuurlijke vijanden meer. Men zal die bevolking van reeën dus strikt beperken om elders geen problemen in de natuur te krijgen. Ze zijn planteneters. En met kaalgevreten groengebieden is niemand gediend.

  Het ANB zal zo voor elk gebied aanduiden wanneer, hoeveel en wat soort van reeën er mogen afgeschoten worden. Hetzelfde voor everzwijnen die in bepaalde gebieden uitgeroeid mogen worden. In andere gebieden mogen ze dan weer beperkt in leven gehouden worden. Ook dit heeft te maken met natuurbeheer.

  Een van de regelmatige bezoekers op deze blog is een landbouwer. Ik vermoed dat hij wel niet gelukkig zal zijn moest een kudde everzwijnen zijn velden komen omploegen. Een aardappelveld verwoesten is voor zo’n kudde echt geen enkel probleem en vergt geen uur werk.

  En met draad en heggen los je dat probleem niet op hoor. Ik had hier last van een kip die op het hiernaast gelegen kerkhof woonde en ook van mijn sla kwam eten. Zoveel dat wij hier zonder dreigden te raken. Daar was het plaatsen van wat simpele ijzeren gaasdraad voldoende.

  Met een everzwijn heb je andere middelen nodig. En daarvoor zijn er jagers. Het is met jagers zoals met alle andere beroepen, je hebt smeerlappen, meelopers en goeden. Niet alles op een hoop gooien.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,
   Allereerst wil je sterkte en beterschap wensen met je gezondheid, dat lijkt mij toch het allerbelangrijkste. Ten tweede zie ik dat mijn oude postingnaam Berend ook weer op de proppen is gekomen. Ik vond het achteraf onzin en laf om onder een andere naam iets te zeggen, dus werd ik weer gewoon Gerrit. Waarom er weer Berend stond weet ik ook niet. Op computergebied ben ik een kluns.
   Zoals je weet ben ik een bewonderaar van je blog. Ik waardeer je mening zeer. Hier hebben we echter een verschil van mening. Ik waardeer natuurbeschermers, maar ik zal nooit iemand waarderen als hij levende wezens afknalt. Ik meen me te herinneren dat op de Veluwe in Nederland (waar ik tot mijn 64e gewoond heb) ook een overschot van een bepaald dier was, een hert geloof ik. Ze hebben de beesten toen gevangen en de vrouwtjes onvruchtbaar gemaakt. Ik denk dat je het met mij eens bent dat dit een betere methode is. Jagers verdenk ik er altijd van dat ze genieten van het doden.

   Groeten, Gerrit
   Antwoord:
   Leve de meningsverschillen. Maar ik vertrouw bepaalde mensen zoals die van het ANB, enkele bevriende jagers en natuurbeschermers als zij dit beleid zo uitstippelen. Als niet-kenner pas ik in discussies gewoon tegen dat soort lieden.
   Wie ben ik ocharme. Ik luister en poog met mijn boerenverstand en analytisch vermogen er iets van te maken. Meer niet.
   P.S.: Dat joods verhaal wordt een knaller.
   Willy Van Damme

   • Beste Gerrit;

    Ik waardeer ieders mening maar stel mij toch enkele vragen bij uw bemerkingen. Ikzelf ben bijzondere veldwachter en wordt dagelijks geconfronteerd met de ‘problemen’ rond wildbeheer, natuurbeheer en de landbouwsector. In ons kleine landje is de natuur heel schaars geworden en zijn we als mens verplicht om de schaarse plekjes natuur en zijn bewoners te koesteren. Naast die natuur hebben wij de landbouw die ook broodnodig is voor onze grote consumptiemaatschappij, waarvan wij allen deel uitmaken , te voorzien van de tonnen voedsel die wij allen dagelijks verorberen. Maak u geen illusies en geloof aub niet dat het mogelijk is om in onze huidige maatschappij de natuur zijn gang te laten gaan zonder her en der, op een verstandige en weldoordachte manier, in te grijpen. Als je een gezond evenwicht wil hebben tussen fauna en flora, rekening houdend met de huidige levensstandaard, kan je niet verder dan als mens uw verantwoordelijkheid opnemen. En ja, er zijn nu eenmaal mensen zoals ik die er geen enkel probleem mee hebben om een dier te doden; maar steeds op een zo respectvolle manier als mogelijk.

    Ik stoor mij echt aan mensen die mij een koelbloedig moordenaar noemen en die dan zelf een mals stukje varkenshaasje zitten te eten bij het avondmaal. Waar zit nu het verschil?

    In oktober zal de jacht terug beginnen. Dan ga ik naar de ardennen op everzwijnen jagen Deze dieren leven daar in volledige vrijheid en hebben reeds minimaal tien maanden kunnen gaan en staan waar ze maar wilden. Ze hebben zich uit vrije wil kunnen voortplanten en leven als god in Frankrijk. Die ene bewuste dag kan het zijn dat hij oog in oog komt te staan met mij en dat ik hem met een welgemikt schot zijn leven ontneem. Ik ga dit dier doden op een zo snel mogelijke manier en hoop uit de grond van mijn hart dat het schot dodelijk is, want ja zelfs jagers willen geen lijdende dieren zien. Dan gaat dit dier met mij mee naar huis en wordt het door mijzelf versneden en door mijn gezin opgegeten.

    Wat doen de meeste mensen onder ons iedere dag opnieuw?

    Ze gaan naar de slager of naar het warenhuis een stukje varken kopen. Je kan er geen dier meer in herkennen, dus emotioneel betrokken kan je er niet bij zijn Maar heb je u al eens afgevraagd waar dit vlees vandaan komt? Deze dieren worden gekweekt uit zeugen die beslagen zijn op commando. De biggen worden na enkele weken van de zeug weg genomen en worden dan op enkele maanden vetgemest. Deze jonge varkens zien het daglicht slechts eenmaal en dat is de dag dat ze op een vrachtwagen worden gedreven om tot malse varkenshaasjes te worden versneden.

    Nu mag jij eens kiezen in welk varken je zou willen terugkeren in een volgend leven…

    Niets is zwart-wit Gerrit, maar spijtig genoeg wordt de grijze zone voor de mensen verzwegen door enkele fanatiekelingen die de media en de pers handig bespelen. Ik blijf positief en hoop dat de mensen toch gaan inzien dat natuur niet zo eenvoudig is.
    Peter Benoit

 7. Willy, luister hier eens naar. Wat een schandaal (het zoveelste) en uiteraard moet dit de doofpot in.

  Gerrit
  Antwoord:
  Het verhaal is al door enkele bezoekers ook al eerder te berde gebracht dacht ik. Ik ken deze zaak niet echt maar het systeem van vrienden onder elkaar en ‘ons kent ons’ is natuurlijk een al eeuwen meegaand systeem.
  En dan staat de doofpot netjes op het vuur te pruttelen. Maar blijkbaar is de zaak toch al regelmatig in de klassieke media ter sprake gekomen; En dat is soms al heel veel.
  Willy Van Damme

 8. Dag Willy,
  Bij ons in de buurt beweert een vrouw dat haar wedstrijdpaard aangevallen is door een everzwijn. Het dier had een grote wonde in het achterbeen: een “rechte snee” met een gat erin. Een ander paard werd in de borst gebeten. Kan een everzwijn zo hoog?… Weet jij hoe een beet van een everzwijn eruit ziet? Er waren nergens sporen van een everzwijn te zien. Ze zei dat ze over het gras gelopen moeten hebben, en toonde een erg grote omtrek rond de weide. Nergens gras omgewoeld? Nergens uitwerpselen op die grote trektocht? Denk jij dat het een werk kan geweest zijn van everzwijnen? Volgens de lokale politie valt een everzwijn niet aan….
  Carla Schouterden
  Antwoord:
  Mijn excuses dat ik je reactie wat laat plaatste. De reden is de klassieke drukte hier en het feit dat ik iemand moest consulteren die er wat meer over weet dan ik.
  Volgens die man lijkt een aanval met everzwijnen zeer onwaarschijnlijk. Everzwijnen vallen immers bijna in regel nooit een paard aan. Ook niet met een ruiter erop. Eerder lijkt hem dit het werk te zijn van een hond die typisch op die plekken paarden durven aanvallen. Eventueel is de hypothese van menselijk optreden ook een mogelijkheid.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s