Meer duidelijkheid rond Baasroodse wijk Den Briel

Op een persconferentie deze ochtend hebben de verschillende partners betrokken bij de ontwikkeling van de wijk Nieuwe Briel in Baasrode meer duidelijkheid gebracht rond de plannen daar. Provincie, de NV Waterwegen en Zeekanaal en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) willen er samen met de stad Dendermonde een watergebonden industriezone realiseren.

Chaotische industriezone

Op dit ogenblik is gans dit gebied op het gewestplan ingekleurd als een grote maar chaotische industriezone, een restant van het vroegere industriële leven van de gemeente. Het is al bijna 500 jaar een op Antwerpen gerichte overslaghaven die echter door de jaren, als gevolg van het opkomen van het vrachtverkeer en het wegkwijnen van de binnenvaart, haar industriële roeping grotendeels had zien wegkwijnen.

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde - Persconferentie

De overheid gaf vandaag al wat meer duidelijkheid over hun plannen. Daar die plannen nog in hun beginfase zitten blijven veel vragen natuurlijk nog bestaan.

Tussen de vele kleinere overgebleven bedrijven staan er daar winkels, horecazaken en een 200 woningen soms pal tegen bedrijven aangedrukt. Een op termijn onhoudbare toestand. En toen Dendermonde de zonevreemde woningen regulariseerde bleef de wijk Nieuwe Briel daarbuiten. Dat zou de provincie aanpakken want het betrof hier immers een regionaal bedrijventerrein.

De onthulling van de provincie, POM en W&Z om hier die overslaghaven uit te bouwen sloeg in de wijk in als een bom. Zeker daar men hier een rauwe schets presenteerde en de wijkbewoners de indruk hadden allen te zullen moeten opkrassen. “Dit wordt een nieuw Doel”, klonk het woest in de buurt.

Velen zagen de Fabriekstraat, de vroegere Stationsstraat, al verdwijnen en het geheel een grote containerhaven worden waar tientallen schepen hun vracht losten en dagelijks honderden verachtwagens over de al drukke wegen zouden bollen. De buurt zou in hun ogen in een wijde omgeving totaal onleefbaar worden.

Ook de bedrijven aan de vrij jonge KMO-zone Steenkaaistraat zag men al weggepest. Van de 200 woningen zouden er, stelde men, geen enkel overblijven. Ook de supermarkt AMI zou in die visie haar biezen moeten pakken.

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde - Persconferentie

De overheden denken al begin 2014 met hun RUP klaar te zijn. Rechts achteraan ligt de al bestaande kademuur.

In twee delen

Nu na meer dan een jaar intense discussies en overleg met buurt, ondernemingen en betrokken overheidsbedrijven bracht men vanuit de provincie vandaag al wat meer duidelijkheid over deze plannen.

In wezen wordt het regionaal bedrijventerrein in twee delen gescheiden. De scheidingslijn is daarbij niet toevallig de Fabriekstraat. Marc Cromheecke, directeur van de dienst Ruimte van de provincie: “In het gebied gelegen tussen de stadsgrens met Buggenhout tot de Fabriekstraat verdwijnen de komende jaren alle woningen en bouwen wij op een termijn van een 5 jaar een watergebonden bedrijventerrein uit. In de andere zone kunnen de woningen blijven.”

In totaal zouden volgens deze visie 43 van de in totaal ongeveer 200 bedreigde huizen onteigend worden. Waarvan 29 in fase 1 van de plannen en 14 in fase 2. De ontwikkeling van deze zone zou dus in twee fasen gebeuren. Met als scheidingslijn hier dan de Brielstraat. Er gaan door de provincie daarom twee verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt worden die men ook gelijktijdig wil opstarten.

Briel RUP fasering - Maart 2012

Het regionaal bedrijventerrein Nieuwen Briel. Rechts het deel waar men in twee fasen de woningen weg wil. Uiterst rechts betreft fase twee met als grens de Brielstraat. Links is het deel waar de woningen blijven. De grens tussen beiden is de Fabriekstraat, de oude Stationsstraat.

Bart Van Malderen (sp.a), Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening: “Uiteraard willen wij die onteigeningen zoveel mogelijk via een minnelijke schikking uitvoeren. Ook gaat Waterwegen & Zeekanaal gebruik maken van zijn voorkooprecht.”

W&Z heeft hier trouwens al tweemaal dit voorkooprecht doen gelden. Daarbij bleek dat niet alle notarissen en immobiliënkantoren de koper daar gezegd te hebben dat het hier een industriezone betreft en dat er een voorkooprecht van tel is. Een informatie die men nochtans wettelijk dient te geven.

Veel onzekerheden

De plannen blijven echter nog in hun ontwerpfase te zitten. “We wachten voor de start van het eigenlijke ontwerp van RUP nog op het resultaat van het milieueffectenrapport. Tegen begin 2014 hopen wij wel een afgewerkt RUP te hebben”, oppert Marc Cromheecke van de provincie.

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde

In de buurt zijn de meeste mensen zo te zien tegen de plannen voor die los- en laadkade.

Dit plan gaat men nu vermoedelijk ergens in juni met de bewoners van de wijk verder bespreken. Wat een woelige vergadering belooft te worden. Ook komt er volgende maand een derde bewonersbrief. Wel blijven er niet verrassend bij wat nu voorligt nog een pak onzekerheden bestaan.

Zo is het onduidelijk of men de woningen in het tweede gedeelte, ten westen van de fabrieksstraat dus, zal regulariseren. “Ze mogen er zeker blijven wonen”, was het antwoord van de provincie. Maar of die dan zone-eigen gaan worden kon men nog niet beantwoorden.

Een factor hierbij is dat bepaalde woningen er als onroerend erfgoed een beschermd statuut hebben en dus niet mogen afgebroken worden. Wel zouden de bedrijven aan o.m. de Steenkaaistraat er zowel watergebonden als niet-watergebonden activiteiten kunnen ontwikkelen. Men zou dat in dit RUP vastleggen.

Verkeersknoop

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde

De structuur van dit officieel regionaal bedrijventerrein is zacht uitgedrukt chaotisch en op zijn Belgisch met een mix van alles onder elkaar. Hier grote petroleumtanks vlak naast woningen.

Ook het verkeer is nog een geheel onzekere factor. En dat adequaat aanpakken is voor Dendermonde een essentiële voorwaarde om met de plannen akkoord te gaan. Men gaat nu een zogenaamd MOBER maken, een mobiliteitseffectenrapport, om te zien hoe men best deze onontwarbaar lijkende verkeersknoop toch kan ontwarren. Wat betekent dat er naast de al gemaakte streefbeeldstudie een nieuw onderzoek rond de Mandekenstraat/Provinciale Baan en Hoogveld komt.

“We gaan zien welke gevolgen bepaalde ingrepen hebben op de verkeerssituatie. Dat kon niet met de streefbeeldstudie”, opperde Bart van Malderen. Ook is er nog steeds geen zekerheid wat betreft de oude spoorlijn Dendermonde naar Antwerpen die via Baasrode en Puurs loopt.

Er blijken hierover met Infrabel van de NMBS gesprekken te lopen maar die zitten blijkbaar nog in een beginfase. Het gebied is trouwens mede wegens die spoorlijn qua los- en laadactiviteiten zo interessant. Ze is echter al enkele decennia ongebruikt en dient nu alleen nog voor de museumspoorlijn. Een mooi initiatief dat wel op de tocht dreigt te staan.

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde

De spoorwegovergang aan de Brielstraat. Over de toekomst van deze vroeger belangrijke spoorlijn Dendermonde – Antwerpen is nog niets beslist.

Ook wat betreft het soort van bedrijven dat men er zou aantrekken is alles voorlopig nog onduidelijk. “Gezien de beperkte oppervlakte zullen dat wel geen grote zware industriële bedrijven zijn”, erkent Matthias Beulens van W&Z. Ook het eventueel uitbaggeren van de Schelde aan die nieuwe haven is nog een onzekerheid. Mogelijks wel, mogelijks niet.

En dan is er nog de kwestie van de niet-watergebonden bedrijven die in deze toekomstige zone voor watergebonden bedrijvigheid liggen als transporteur Norbert Dentressangle en bouwonderneming Cosmo die er o.m. bakstenen laat reinigen en er haar hoofdkwartier heeft. Worden zij dan zonevreemd? Een vraag die evenmin voor klare antwoorden zorgde.

Duidelijk is dus ook dat het oude kerkhof van de wijk Den Briel, als men deze plannen doorzet, op termijn zal verdwijnen. Het dient zowel voor de Buggenhoutse wijk Oude Briel als de Nieuwe Briel. Hier zal men wel moeten wachten op de wettelijke termijnen voor men de vele tientallen graven zal kunnen ruimen. Wel zou naar verluid de stad aandringen op het behoud ervan.

Nieuwe Briel, Baasrode - Dendermonde

De Brielstraat. Er is wel nieuwbouw maar over het algemeen geeft dit deel van de wijk een vervallen indruk.

Willy Van Damme

Advertenties

One thought on “Meer duidelijkheid rond Baasroodse wijk Den Briel

 1. Duidelijk een oplossing die kant nog wal raakt.
  Beslis duidelijk wat je wil. Communiceer duidelijk en als het toch onteigenen is, geef een faire prijs en niet de ene een aalmoes en de andere de Lotto.
  Ik heb de indruk dat deze strategie bedoeld is om het geheel makkelijker te laten goedkeuren (kleine kavels) en de sterke groep actievoerders onderuit te halen.
  De vele als, als,als,… als ’t waar is. Woon maar eens met een strop rond je nek in die buurt.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Zoals steeds bedankt voor je reactie.
  Het probleem is natuurlijk dat men vanuit de overheid nog geen zekerheden kan geven zolang er geen definitieve plannen zijn. Het is zoals met de bouw van een woning en de architect. Zolang je geen bouwvergunning hebt kun je niet definitief weten hoe ze er gaat uitzien.
  Het was verder altijd al mijn gevoel dat men zo ging werken. Wie de site bekijkt kan toch onmogelijk geloven dat men al die zonevreemde woningen daar ging doen verdwijnen. Dat pas zou waanzin zijn. Hetzelfde voor de bedrijven daar en die winkels. In de T. Vermylenstraat staan er daar een aantal zeer mooie oude woningen die beschermd zijn en die dus zonder speciale ministeriële toelating zelfs niet eens kunnen afgebroken worden.
  Bovendien is er bij havengebonden bedrijven alleen interesse voor een plek aan het water zelf. Voor de rest is de interesse gewoon 0,000. Zelfs voor fase 2 van deel 1 ten westen van de Brielstraat lijken mij er al problemen te zullen zijn om bij bedrijven interesse te vinden.
  Qua onteigeningsprijs is W&Z gebonden aan officiële tarieven. Het probleem is natuurlijk dat sommigen hier spotgoedkoop een huisje kochten – het was zonevreemd – en nu misschien ook spotgoedkoop zullen moet oprotten. Waarna ze ergens elders dan de volle pot moeten betalen. Dat kan zeker ook een probleem vormen. De vraag is gesteld maar kreeg evenmin een duidelijk antwoord.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s