De waarheid der advocaten

Een van de standaarduitdrukkingen van advocaten voor een rechtbank is dat ze zeker niet tegen het dossier zullen pleiten. Bijna steeds echter wordt dat enkele woorden later met brio zo met de voeten getreden. Advocaten zijn meesters van het woord en tonen dat. Liegen en bedriegen is in veel gevallen hun stiel. Het mag trouwens voor de rechtbank.

Sommigen echter zijn hierin schaamteloos en tonen meer interesse voor hun mediaoptredens dan in het verdedigen van hun cliënt. De wijze waarop Jef Vermassen zich nu in de zaak van de moord op Stijn Saelens – de zogenaamde kasteelmoord – toonde, tergt echter zowat alle verbeelding.

De man die blijkbaar een camera en microfoon al vanaf kilometers afstand ruikt bakt het hier wel helemaal bruin. Zo roept hij in de media zijn cliënt, de vermeende moordenaar van zijn schoonzoon, op om de waarheid te zeggen. Een ongehoord feit en dat de Dendermondse stafhouder hier niet tegen optrad maakt dit instituut tot een schertsinstelling.

Advocaten die in de media oproepen doen aan hun cliënt,  het is eens iets nieuws. Wat krijgen we nog allemaal. Een Vermassen die in Het Laatste Nieuws onthult hoe die dokter hem voorloog? Hoe hij die moord bestelde? Als het ene zomaar kan dan moet feitelijk ook dat mogelijk zijn en eventueel nog meer. En de stafhouder aan de balie die zwijgt.

Maar de man is een TV-advocaat, een man die meer bezig lijkt met zijn imago dan met zijn cliënten. Het zal qua honoraria wel een flinke slok op de borrel schillen zeker. Advocaten mogen alleen in uiterste gevallen in de media verschijnen. Het was ooit een zeldzaamheid maar tegenwoordig zijn er een aantal advocaten die meer op TV lijken te zijn dan in de rechtbank.

Een advocaat als Walter Van Steenbrugge rechtvaardigde zich recent nog dat hij in de zaak Karel Van Noppen een journalist van De Morgen had ingeschakeld want ook de anderen hadden dat gedaan. Waarna diezelfde journalist Van Steenbrugge herhaaldelijk in De Morgen in beeld kwam. Hoe noemt men zoiets?

Recent ook verscheen Vermassen op de Nederlandse TV in het programma Pauw & Witteman over die moordende aanslag op de Place Lambert in Luik. Typisch Luik stelde hij, een stad waar misdaad heerst. Ooit al van Antwerpen gehoord?

Natuurlijk ligt ook veel schuld hier bij de media die graag in hun studio’s en in de kranten welbespraakte bekende koppen hebben. Het helpt de verkoop maar het is niet zelden slechte berichtgeving. En om berichtgeving gaat het toch zeker, niet om de verkoop. Of is een journalist een reclameronselaar geworden?

Maar eisen dat zijn cliënt de waarheid spreekt. Misschien kan men de rollen eens omdraaien.

Willy Van Damme

Advertenties

37 thoughts on “De waarheid der advocaten

 1. Ja, Vermassen laat veel steken vallen. Het is wellicht het lot van wie aan populariteit verslaafd geraakt. Niemand is beter geplaatst professioneel gezien dan een psychiater, toch is Peter Adriaenssens ook in de val getrapt en heeft zeer onprofessionele uitspraken gedaan.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Er zijn mij nog veel ergere verhalen bekend, verhalen die ik echter wegens gebrek aan bewijzen niet kan beschrijven. Maar bij mij is er sinds mijn ervaringen met de nadien geschrapte professor in de toxicologie Aubin Heyndrickx een vaste regel, en dat is dat je best geen vertrouwen schenkt aan figuren die je wekelijks op de TV en radio kunt zien of horen. De regel is: het stinkt.
  Willy Van Damme

 2. Het stinkt inderdaad. Die gasten zijn eerst en vooral bezig met hun imago ipv de aan hen toevertrouwde clienten en van Steenbrugge doet voor Vermassen niet onder, zijn in hetzelfde bedje ziek, beiden even mediageil. Ge moet maar de tijd hebben om hele dagen de pers te woord te staan, van de ene studio naar de andere hollen en op tijd en stond op één of ander podium de clown gaan uithangen. Het facineert te bezien hoe mensen gelijk Verm en V Steenbr in staat zijn eigen nek op te blazen. Die dikdoenerij is pure marketingstrategie. Wat ze niet vertellen is dat er nogal wat clienten afhaken ten einde raad hun zaak overdragen in handen van een minder mediazieke advocaat. Veel beter beluisterd worden en hun dossier adequatere opvolging kent, ik spreek uit persoonlijke ondervinding.
  Patrick Steendonk
  Antwoord:
  De voor mij een der meest schokkende verklaringen in dit genre was die van Van Steenbrugge rond het proces over de moord op veearts Karel Van Noppen. Toen stelde hij onomwonden dat gezien de strategie van de tegenpartij in het proces (vermoedelijk Rieder) hij wel een journalist moest inschakelen. Het zegt alles over zowel de verloedering van de advocatuur als van de journalistiek.
  Hij moet trouwens voor de Orde van Advocaten verschijnen wegens vermeende fouten.
  En ooit stelde Piet Van Eeckhaut in het toilet van de Hasseltse rechtbank dat gezien de gedeeltelijke vrijspraak van zijn cliënt Gerard Van Acker ik in de toekomst maar beter wat voorzichtig kon zijn.
  Voor de normvervaging en zelfs veel erger onder de magistratuur kan men altijd eens een kijkje nemen in de zaak rond Fortis. En, als kers op de taart, is er ook het ho zo ‘mooie’ verhaal over de moord op Vera Van Laer dat hier al uitvoerig besproken is.
  Neen, er groeien normaal geen bananen in België.
  Willy Van Damme

  • neen maar we eten ze wel 🙂

   vermeende fouten? , ha waarom verbaast mij dat niet zé. Waarom is dat publiekelijk niet bekend ? hij is vast blij hierover niemand de kranten belt, goed genoeg voor een headline dunkt me.
   Patrick Steendonck
   Antwoord:
   Ze kunnen soms lekker zijn maar het verhaal van de banaan is op vele vlakken een immens trieste zaak. Ik eet ze mede daarom zelden of nooit. Maar je kent vermoedelijk wel de uitdrukking: een bananenrepubliek.
   Dat over Van Steenbrugge heeft de voorbije dagen in een of meerdere kranten gestaan. Maar sommigen hebben vele vrienden in de media en dat helpt wel eens.
   Willy Van Damme

   • Kom je daar achter, en hoe kom je erachter … Dat is nu eenmaal een kwestie van zich te onderscheiden van de mainstream massa.
    Edith Legrand

  • Het is misschien ook interessant om weten dat tal van televisiefragmenten waarin Van Steenbrugge te zien was, werden offline gehaald. Ik vermoed omdat er belastend materiaal in zat. Desondanks heb ik toch nog dingen gevonden, die de moeite waard waren, en aan mijn contactpersoon doorgespeeld.
   Edith Legrand

 3. Goed dat u de machtsverhouding advocaat en client eens durft aan te kaarten Patrick. Het is mijn gewoonte niet via een blog mijn zegje te doen maar hier kan ik het niet laten en volgt het relaas van enkele feiten:
  Het probleem met dat type advocaten is dat ze vooral azen op zaken die hen naambekendheid verwerven en het zijn de zgz kleinere zaken die daarop aan aandacht, opvolging enz inboeten, verzekerst een kwestie van prioriteiten stellen, hm hm.
  Mijn neef nam enkele jaren geleden ene V Steenbrugge Walter onder de arm. Hij leefde zgz mee met zijn problemen, ging er zijn schouders onderzetten enzovoort maar eenmaal het mandaat ondertekend gaf hij nog zelden thuis. Ik citeer uit V Steenbrugge website:

  ‘ De stijl van de dienstverlening is onberispelijk, vertoont een hoge mate van creativiteit en is helder in al zijn vormen van communicatie
  de advocaat zijn cliënt in volle vrijheid kan bijstaan als een integer en onverzettelijk juridisch raadgever en begeleider’

  Om je een kriek te lachen:-))) Onze dorpspastoor kan dit evengoed verwoorden. Preken kan V Steenbrugge als de beste maar zijn dossiers goed in orde samenstellen is voor hem iets te hoog gegrepepen. Dat ondervond mijn neef ook en de frustratie tegenover die kadee bleef niet uit. Het dossier aan een andere advocaat overhevelen bleek dan ook geen sinecure te zijn, daar V Steenbrugge voor de “geleverde prestaties” eerst fors betaald moet worden. Dat alleenrecht allicht aan zijn kant maar mijn neef stond met zijn rug tegen de muur. Uiteindelijk vond die kadee er niet beter op te stellen dat er te weinig vertrouwen van mijn neef uitging. Dat vertrouwen is nog zo een hekel punt want dat is voor V Steenbrugge het basisfundament om een dossier te kunnen behartigen, dat schreeuwt hij goed uitkomend letterlijk van de daken. Wanneer die kadee een dossier zat is gooit hij het gemakshalve op een gebrek aan vertrouwen en kunt u terten. In zijn gedachten hij een hoge boom is, kan incaseren als geen ander enzovoort liet hem wat zijn client over zulkse gang van zaken denkt volkomen koud, ruimte voor discussie was er niet. De eens zo meelevende advocaat verdween als sneeuw voor de zon, ware gelaat kwam tevoorschijn, gevoelsarm en berekend arrogant. De rechtzoekenden realiseren zich naar mijn gedacht te weinig welke macht sommigte advocaten over hun dossier durven inzetten. V Steenbrugge heiliger dan Vangheluwe?, mensen, slachtoffers onder u, u bent voor deze dictator in de dop gewaarschuwd. Hij verzamelt dossiers ipv te behartigen.
  Mijn neef heeft zijn zaak dankzij een integer advocaat succesvol gehaald.

  Oud politieker Van Den Bossche gebruikt V Steenbrugge om zijn karikatuur kracht bij te zetten systematisch. Jawatte van die schelm heeft hij heel wat opgestoken vóór alles dat
  wat niet deugt, onder andere dat hoge bomen veel wind vangen en recht het paradijs is voor mensen met geld en connecties.

  Ik aanschouwde op uitnodiging van een kennis één van zijn lezingen over pedofilie in de kerk. Wat een slechtgebekte showman was mij datte . De acteur had zijn tekst precies niet goed geleerd. Van de hak op de tak, nerveus friemelend in zijn haar, vrijvend over zijn welgevuld buikje ha, was amusant transparant ware het onderwerp niet schrijnend, nogal wiedes.
  In één zin: implicerend hij er als dienaar van van de slachtoffers stond enzoverder, dat is de ware stijl van deze zelfbedrieglijke held. Groot was mijn verwonedring niet toen ik kort geleden bij toeval op een Gents terrasje een onbekende man zijn verhaal hoorde overeenkomstig mijn neefs relaas.
  In de ruime betekenis van het woord vond ik V Steenbrugge zijn optreden een vorm van exhibitionisme, ik wou vanuit de zaal roepen: ‘ HIJS UW BROECK OP EN VERTREK DESCOMISADOS’ Omringt door al zijn volgelingen, naar hem opkijkend (belachelijke vertoning) in de zaal leek het veiliger te zwijgen.
  Christina Saloom
  Antwoord:
  Over Uw specifieke ervaring van U en Uw familie met Van Steenbrugge kan ik uiteraard niet oordelen maar alleszins bedankt voor die info. Eerder reageerde U met alleen het woord ‘Ik’. Ik heb die naar de prullenmand verwezen.
  Willy Van Damme

 4. Volgens een artikel uit DS waarvan ik de datum niet uit het hoofd ken, is Van Steenbrugge de duurste advocaat van België. Waarmee ik geen uitspraken heb gedaan over zijn bekwaamheid. Ik zou hem nooit inhuren.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ik heb uw twee laatste reacties samengevoegd. Dat leek mij logisch.
  Willy Van Damme

 5. Ik heb gelijk iets in gang gezet. De bedoeling V Steenbr en Verm door het slijk te halen is het niet. Er zijn ongetwijfeld zaken waarin deze advocaten prima resultaten boeken of ze blijven niet overeind maar spijtig genoeg loopt mijn ervaring nogal gelijk met Mevr Christine en dat heeft nietske met een rechtsuitspraak te maken. Hoeveel gewicht een zaak in de schaal kan leggen is bepalend hoeveel energie die zgz steradvocaten erin willen steken en dan gebeuren er in zaken die hen minder waard zijn fouten met al eens noodlottig gevolg. Bij hun stafhouder moet men niet aankloppen, dat is bij de duivel te biechte gaan. Dat is voor de gazet zelfs geen nieuws. Het is toch goed dat er een forum is waarop de gewone burger waarvan deze heren zich durven te onderscheiden ook eens zijn verhaal kan doen of wanen ze zich zo onaantastbaar Mijnheer Van Damme? U kunt deze getuigenissen naar al uw gelijk en begrip niet checken.

  Waarheid der advocaten stelt in wezen niets voor. De waarheid ligt nooit ergens in het midden omdat waarheid niet dualistisch is, want dan is het geen waarheid meer. Elke advocaat probeert in functie van zijn client eigen waarheid te verkopen. Enkel het monopolie van de waarheid wordt door hen gespeeld. Binnen de advocatuur is er dus een markt voor aandelen in waarheid. Vals spelen, confraters die mekaar de loef afsteken hoort daaronder, ambtsbroederschap noemen ze dat dan, begrijpe wie begrijpe kan. Nogal wat mensen vragen zich terecht af met welke schuldenberg de slachtoffers die V Steenb vertegenwoordigt zullen eindigen. Offerblokken zal men in de kerk voor hem niet zetten maar één zaak is klaar en dat is wie rijkelijk bedeeld zal worden. Procederen kost nu eenmaal geld, veel geld en ik heb in deze zaak nog nergens enige duidelijkheid daarover gelezen of houdt hij dat heimelijk. Zelf ben ik als bediende werkzaam in een incassobureau, ze zullen de vorderingen graag zien komen. Waarom trekt V Steenbr een procedureslag tegen de heilige stoel in gang? naast het succes ik hem wens zal dat tientallen jaren in beslag nemen, kassa kassa of medeleven? empathie speelt beslist mee, wat de slachtoffers hebben doorstaan is gruwelijk en laat niemand koud maar dat is bijlange na zijn enige drijfveer niet, advocaten kopen ook op emotie. Ik heb van rechtsgang geen kaas gegeten maar toch stel ik mij de vraag of het vanuit rechtswege geen mooi gebaar zou zijn een team gemotiveerde pro deo advocaten samen te stellen welke sachtoffers die dat wensen in een procedure tegen de heilgie stoel bij te staan. Zodat teneinde rit geen mensen gepluimd overblijven. Laten we hopen dat de reden woorvoor V Steenbr voor de orde moet verschijnen niet op zijn zaken voor deze slachtoffers slaat want ik vind daar op het net ook niets over terug, censuur?. mocht dat wel het geval zijn dan is het niet meer dan fatsoenlijk die mensen daarover bericht worden. Mag ik mij onder de gewone categorie burger 🙂 behorend via een forum als deze daarover al eens een uiting van bezorgdheid geven Mijnneer Van Damme?
  Patrick Steendonck
  Anwoord:
  Het zij uiteraard uw verklaringen en ik heb daar geen probleem mee, zelfs al kan ik het onmogelijk beoordelen. En zoals die niet lasterlijk of beledigend zijn voor mij of derden zal ik dit plaatsen. Anders gaat dat richting vuilbak. En inderdaad dit al een tijd geleden geplaatste artikel lokte plots een discussie uit. Dat is ook deels de bedoeling. Zo kan ik ook nog wat leren.
  Willy Van Damme

  • Wat die zogenaamde ‘slachtoffers’ van dat vermeende ‘seksueel misbruik’ door geestelijken betreft, die worden door VSB volledig gratis vertegenwoordigd. Zij zijn zijn propaganda.
   Edith Legrand

 6. Ik denk dat er een groot verschil is tussen Vermassen die als je zijn lijvige boek: ‘Moordenaars en hun motieven’ leest, een integer man blijkt te zijn. Van Steenbrugge is volgens mijn analyse het tegendeel, maar ik heb ook kunnen vaststellen dat er onder de personen, die door VSB werden uitgebuit, personen zijn die daar enigszins toe voorbeschikt zijn. De wetgeving kan niet alles voor ons regelen, we hebben ook zelf een verantwoordelijkheid, en ja een advocaat kiezen, is niet eenvoudig. Het ziet ernaar uit dat het een natuurwet is dat mensen hun advocaat kiezen in verhouding tot hun persoonlijkheid, en als ze daar dan de dupe van worden … Tja, ik ben eerder geneigd te zeggen: “Eigen schuld, dikke bult”, want als je warhoofden medeleven betoont, dan bijten ze toch maar in je hand.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ongelijk kan ik je hier over dit laatste aspect zeker niet geven. Verder wil ik je herinneren aan een oud gezegde dat steeds actueel is en zal blijven: Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden.
  Willy Van Damme

 7. Verkeerd Mevrouw Legrand, VSB vraagt z’on 600 euro om de classaction te vervoegen een latere afrekening volgt sowieso. Dat heb ik uit eerste hand, een dichte medewerker uit zijn entourage vertrouwde me dit toe. VSB zal met tijd gouden eieren leggen.
  James

 8. Walter VS werd in beroep veroordeeld tot het betalen van 5000 euro. Een schadevergoeding aan een commissaris van de politie omdat hij hem doodleuk van corruptie beschuldigde . De beschuldigingen stonden in VSBrugges boek ‘de affaire justitie’, waarin hij de commissaris een crimineel in politieuniform en zonder minst bewijs een sjoemelaar noemde. Zo besmeurde hij diens reputatie . Ik ken de commissaris, een bijzonder rechtschapen ambtenaar in hart en nieren. Het hof van beroep herstelde de commissaris in zijn eer en acht de valse aantijgingen voor bewezen. Walter zou hemzelf verloochelen moest hij het daarbij laten en trekt om zijn gelijk te halen vermoedelijk naar het hof van cassatie. Dat omhooggevallen advocaateke kent geen scrupules. Ook ik zou hem nooit of te nooit inhuren tenzij ik iemand gewetensloos te grazen zou willen nemen, dan is men bij Pater Walter op het juste adres. Zijn status stijgt hem gevaarlijk naar het pretentieus koppeke. De tijd hij met beide voeten terug grond voelt dringt of hij heeft binnen de korste tijd geen proper clienteel meer. Alleen nog de heilige stoel om tegen te procederen dat lijkt me maar een mager beestje zonder toekomst.
  Er hangt hem naar alle waarschijnlijkheid ook nog een tuchtrechtelijke straf boven het hoofd. Hij heeft het al genoeg gezeurd over lekken in de pers, politie enz. Ik adviseer hem zijn eigen staf eens door te lichten want hierboven maakt iemand melding informatie van zijn manschappen te hebben bemachtigd, drup drup.
  Tony Van Hekke
  Antwoord:
  Bedankt voor die extra informatie. Door een gebrek aan tijd heb ik dit er nog niet aan toe kunnen voegen. Het was naar deze info dat ik in eerdere antwoorden op reacties verwees. Hij zal dus, zoals Vermassen, voor de tuchtraad moeten verschijnen. Van Steenbrugge kan in deze zaak natuurlijk nog altijd naar het Hof van Cassatie trekken. Het arrest van het hof van beroep blijft intussen natuurlijk wel rechtsgeldig.
  Willy Van Damme

 9. Bedankt Tony, mijn VSB-dossier is weer wat dikker geworden. Wat zijn medewerkers betreft, daar heb ik ook wel één en ander over. Het Vlaamse gezegde zegt: “Wie bij de hond slaapt …”
  Edith Legrand
  Antwoord:
  En zo worden we allemaal weer wat slimmer. Spijtig dat ik op dit ogenblik zo weinig tijd heb voor deze blog. Maar dat komt wel terug. Verder hebben spreekwoorden veelal een grote wijsheid in zich.
  Willy Van Damme

 10. Meneer van Steenbruggen is mijnen advocaat. Ik ben zeer konttent van dienen mens. Wat de mensen op de blogs allemaal over die mens schrijven zijn leugens om de mensen die misbruikt zijn van de schrik te verjagen. Hij moet niet voor de advocatenorde verscheinen al die zeggingen komen van jaloese leugenairs . Madame Edithe misbruikten zijn geen boeven en warhoofden maar mensen van simpelen komaf. Wij hebben heel ons leven 16 uren op een dag gewerkt Van Steeenbruggen is een braven eerlijken mens en gaat ons spaarcenten niet afpakken de waarheid moet op blogs ook nen keer gezegt worden. Laat dienen mens een keer gerust aub sloebers allemaal
  Annemarie
  Antwoord:
  Bedankt voor Uw reactie en informatie. U hebt dus een goede ervaring met de man. Feit is alleszins die veroordeling tot schadevergoeding door het hof van beroep. En blijkbaar zijn er dus ook mensen die minder tevreden zijn en zelfs erg kwaad zijn.
  Verder denk ik niet dat diegenen die zich door religieuzen misbruikt noemen en klacht neerlegden door Edith Legrand misprijzend worden omschreven. Zeker ik zal dat nooit doen. Respect voor de medemens is wel essentieel. Zelfs al begaat die medemens soms zware fouten.
  Blijkbaar heeft dit artikel dat al een tijd geleden geplaatst is plots een boel reacties losgeweekt.
  willy Van Damme

 11. brave eerlijke mensen overal op bloggen gaan zwart maken noemde gij dat respect hebben doet ge dat ook met uw eigen fouten zet ge die ook op het internet voor iedereen telezen?. En ge neemt die mens zijn pree af want wie alles leest krijgt veel schrik sloeber dat ge zijt. Ik ben niet geleerd ik ben 62 en moest op 12 jaar van de school af om hard te werken maar ik heb nooit iemand een loer gedraait en dat kunnen veel geleerde mensen niet van hun eigen zeggen. Hoe hoger gestudeert hoe zotter de kop draaid en waarom heeft gij Meester Van Steenbruggen geen recht op antwoordt meneer journaliest? Laat de mensen die misbruikt zijn gerust die mensen sukkelen al gans hun leven genoeg en laat onze advocaat zijn werk doen in plekke van hem zwart te maken dat is respect tonen voor de medemens

  Annemarie
  Antwoord:
  Het stuk van mij waarop hier reacties kwamen betrof publiek afgelegde verklaringen van Walter Van Steenbrugge en zaken als die Van Vermassen welke in de media overal wijd besproken waren en waarop Vermassen steeds aan het woord kwam. Dit was dus geen eenzijdig reguisitoor tegen wie dan ook. Het was een pleidooi voor sereniteit in de advocatuur en minder publiciteit zoeken onder pleiters.
  Verder is hier nooit iemand geweest die een onvertogen woord zegde over de slachttoffers van seksueel geweld, van wie ook en van welk genre ook.
  Dat er mensen zijn die over hem een andere opinie hebben dan de Uwe is verder hun recht. Juist zoals U ook het recht hier hebt en krijgt om die man te verdedigen.
  Willy Van Damme

 12. Het ene woord zet algauw het andere in gang hé Willy.
  Vandaag zadelt VSB de Belgische staat op met het uitbetalen van een schadevergoeding (24.000 euro toegekend door het EHRM) omdat een gedetineerde met zware misdrijven op zijn kerfstok zich beklaagt. De crimineel vindt dat hij in de gevangenis niet op zijn plaats zit omdat hij de status van geïnterneerde heeft en dat is strijdig met de rechten van de mens. Om dat te beseffen is hij precies gezond genoeg.
  Daar stroomt ons belastingsgeld dus mee naartoe. Hopelijk ziet die crimineel geen eurocent, wordt dat bedrag in beslag genomen en aangesproken om zijn slachtoffers te vergoeden dan heeft VSB op het eind van de rit toch nog een goede daad voor de slachtoffers van zijn client gesteld.
  James
  Antwoord:
  Het was mij onbekend dat Van Steenbrugge hierin advocaat is. Wel acht ik het een regelrechte schande dat zieke mensen in een gewone gevangenis zitten. Maar dat is een van de vele gevallen van ongeoorloofde praktijken in het gevangeniswezen die ik hier al herhaaldelijk aanklaagde. Als men wegens ziekte niet verantwoordelijk is voor zijn misdaden dan dient men die te interneren. We leven toch niet meer in de middeleeuwen?
  Gelukkig maakt justitie nu eindelijk werk van het bouwen van zo’n instelling voor dergelijke zieke mensen.
  Uiteraard is er de kans dat dit geld dan gebruikt wordt om zijn slachtoffer(s) te vergoeden. Dat lijkt mij ook maar billijk.
  Willy Van Damme

 13. Tot op zekere hoogte kan ik uw uiteenzetting volgen. Mensen met een mentale beperking horen niet in een gevangenis thuis. Ik voorspel eenmaal die instelling draait het aantal aanvragen tot internering om talrijke redenen zal toenemen. Er zullen altijd mensen zijn die daar niet in thuishoren en vise versa. Er zullen misdadigers zijn die zich maar al te graag geinterneerd willen zien. Er is geen objectief criterium om iemand al dan niet toerekeningsvatbaar te verklaren. Psychiaters diagnosticeren maar raak, werken voor de advocaat van beklaagde of de burgerlijke partij en spreken elkaar op het ridicule af tegen. Psychiatrie is geen exacte wetenschap. Het wordt een lotterij afhankelijk van advocaten en rechters die nooit objectief kunnen oordelen als ze over toerekeningsvatbaar moeten beslissen. Zou het niet beter zijn mocht men bij justitie enkel onafhankelijke psychiaters aanstellen. Over Vermassen wil ik toch het volgende kwijt, mediageil of niet hij verdedigde min zaak waarin ik slachtoffer van een verkrachting was met hand en tand. De verdediging van de dader probeerde ontoerekeningsvatbaar te pleiten. Mijn zaak was onberispelijk voorbereid en de communicatie tussen Vermassen en ik verliep in één woord perfect. Hij stond buiten de bureautijden ook klaar om vragen te beantwoorden en steunde mij doorheen de procedureperiode die tergend lang duurde. Ik was mentaal een wrak en heb Vermassen als een warm mens ervaren, nooit was hem iets teveel terwijl ik dikwijls genoeg niet de gemakkelijkse was en alles soms op hem afreageerde. Ik kan zeggen dat hij mij door die moeilijke jaren geholpen heeft. Ik kan over V geen kwaad woord zeggen. Ik heb absoluut geen rekening gekregen om achterover van te vallen. Ik ken Van SB niet maar als ik de getuigenissen zo lees komt de argwaan rond hem niet uit de lucht vallen. Er zijn er teveel ook op andere sites. Ik vraag mij soms af waarom Vermassen de dossiers van pedofilie in de kerk niet naar hem toegetrokken heeft. Volgens mij is hij hiervoor de geknipte advocaat en geschiktste mens om deze mensen bij te staan. Seksuele misdaden zijn foltering en laten de verschrikkelijkste sporen na. Ik maakte het eenmaal mee maar ik werd goed opgevangen door mijn familie en ook door de politie, slachtofferhulp en ik had een advocaat aan mijn zijde. Wat moet het zijn voor die mensen die dat jaren aan een stuk meemaakten nergens terecht konden en tenslotte maar kinderen waren die moeten in stilte het gruwelijkste leed geleden hebben.
  Veerle
  Antwoord:
  Bedankt voor je goed onderbouwde en informatierijke reactie.
  Wel blijf ik bij mijn stelling die ik in mijn artikel ontwikkelde. Het gedrag van beide advocaten hier was naar mijn smaak onaanvaardbaar.
  In de zaak Superclub had ik ook een advocaat, Dominique Defrance, die mij steeds goed verdedigde – Ik won alle zaken en de serie tegenpartijen moet mij nog vele duizenden euro’s – tot op zeker ogenblik bleek dat de man onvindbaar was en met veel geld gaan lopen was. Hij had ook een goede reputatie tot dat dan allemaal nep bleek. De man is ook als advocaat geschrapt en kreeg een correctionele veroordeling.
  Dit om te zeggen dat het raar kan lopen.
  Uiteraard is de internering ook niet simpel. Uit je ervaring weet je dat dit steeds een probleem is en dit is inderdaad geen zaak van exacte wetenschap zoals 1 + 1 die twee is. Zie ook de zaak van Kim De Gelder of Anders Breivik. En dan is er de kwestie waneer juist die mannen dan genezen zijn.
  Maar theoretisch horen geesteszieke misdadigers, en die zijn er zeker, niet thuis in een gevangenis. Zoals ook duruggebruikers er niet thuishoren. Die moeten afkicken.
  Willy Van Damme

 14. Je hebt gelijk, Willy. Vermassen is – tot mijn verbazing eigenlijk – over de schreef gegaan toen hij de schoonvader van Stijn Saelens verdedigde. Maar ik vind dat je toch moet uitkijken dat je je niet op sleeptouw laat nemen door je gevoelens van jaloersheid: “De man die blijkbaar een camera en microfoon al vanaf kilometers afstand ruikt …” Toegegeven, populariteit is voor ieder mens een zware uitdaging, Vermassen ontsnapt daar niet aan. Toch komt Vermassen over het algemeen als een integer advocaat over, laat hij zich zelden op een fout betrappen, en wellicht neemt hij daarom geen zaken aan die stinken een uur tegen de wind in.

  Van Steenbrugge is het andere uiterste. Hij liet zelfs de VRT alle filmfragmenten die belastend zouden kunnen zijn voor hem wissen. Van Steenbrugge pleit met dezelfde passie en overtuiging naargelang het hem uitkomt de éne keer wit, en de volgende keer zwart. Wat het opiniestuk in DS van afgelopen zaterdag betreft, daar is het uitgangspunt dat de rechter een kleuter is, die geen eigen beslissing kan nemen. Zo zitten de zaken niet ineen. Het is niet omdat er ééns een rechter zijn vonnis motiveert met verwijzingen naar het psychiatrisch rapport dat het rechtspreken daarom verschoven wordt naar de psychiater. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de rechter, de functie van gerechtspsychiater blijft louter adviserend. Als een rechter gewaar wordt dat er iets rammelt aan een psychiatrisch rapport dan heeft hij de plicht om een second opinion te vragen. In de zaak van een jonge kennis van mij werd een sociaal assistent aangeduid om een onderzoek uit te voeren. We moeten toegeven dat al heeft de tegenpartij er alles aan gedaan om dat onderzoek te saboteren, dat toch op een zeer gedegen wijze is gevoerd.

  Mijn medeleven voor je slechte ervaringen met Dominique Defrance. Een advocaat kiezen, is een beetje een lot trekken in een loterij.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Sommige zaken kan ik door gebrek aan voldoende bewijs en de vertrouwelijkheid van gesprekken niet schrijven.
  Zoals ik reeds eerder stelde moet men altijd oppassen voor mensen die om de haverklap op TV of in de radio komen. Het is mijn al 34-jarige ervaring in de journalistiek.
  Je krijgt soms de indruk dat er in dit land maar drie professoren in de politieke wetenschappen zijn, drie economen, enz…
  Men zou er in de journalistiek een punt van eer van moeten maken om meerdere specialisten aan het woord te laten. Nu grijpt men altijd terug naar enkele ‘specialisten’.
  Ik herinner mij zeer goed het optreden van de nu terecht geschrapte Gentse professor in de Toxicologie Aubin Hendrickx. Zodra hij hoorde dat er ergens een toxicologisch probleem was belde hij gewoon zelf de redacties om zijn commentaar te geven. En die hapten gemakshalve bijna steeds toe. Het maakte de man tot het grote fenomeen dat hij niet was. Behalve dan in de zin van de smeerlap die voor bijna niets terugschrok. Daarom dat de media voorzichtig moeten zijn met het maken van helden.
  Een goede journalist moet steeds achterdochtig zijn en vragen stellen.
  Als er iemand bij mij met een verhaal komt is altijd mijn eerste vraag – intern – naar het waarom. Wie is die man? Het is een bij journalisten zelden of nooit gestelde vraag. Integendeel, de man krijgt zonder verdere vragen in veel gevallen een podium om zijn beweringen te doen. En als dat dan nadien laster blijkt wordt dat verhaal praktisch nooit rechtgezet. De schade is dan wel geschied.
  Die vrije tribune van Van Steenbrugge zag ik wel maar las het niet. Er verschijnt zoveel dat ik mij moet beperken tot wat ik op dat ogenblik kan gebruiken en mij het meest boeit.
  Willy Van Damme

 15. V. zijn zakenpartner D. is ook volstrekt ongeloofwaardig en een grote prutsers. Ik moest die zelf juridisch gaan inlichten en ik ben leek in recht. Ik verdenk hem ervan dat hij met de tegenpartij iets arrangeerde in mijn nadeel want het vonnis was geschift maar ik kan geen bewijs leveren. Grote kantoren daar zit de grootste smeerlapperij ze weten het goed te brengen dat is mijn klantervaring. Je hebt gelijk Willy : luister niet teveel naar die mensen under gekwebbel maar kijk naar hun daadwerkelijke inzet of het gebrek daaraan en een verdict motiveren wordt dan overbodig. Mijn ervaring met dat advocatenbureau is op een ferme teleurstelling gebotst. Om over de financiele kater nog maar te zwijgen de kosten liepen veel hoger op dan door D. geraamd was, WAT EEN ONRECHT! Mijn zaak steekt nu in beroep bij de kleinere concerentie en wordt veel beter opgevolgd en ik word over elke kost mijn advocaat moet maken eerst gehoord zij vraagt mijn toestemming. Ze runnen een zaak en die moet opbrengen gelijk Fortis zoveel mogelijk binnenrippen is nog niet genoeg. Om privacyredenen en uit voorzorg geef ik een schuilnaam op, merci voor uw begrip Willy.
  Een gedupeerde klant van V. zijn prutser.
  Naam gekend.
  Antwoord:
  De namen werden hier onherkenbaar gemaakt. Ook werd een zin geschrapt omdat ze zich in de sfeer van het strafrecht begeeft.
  Maar dat er een serieus probleem is met de advocatuur en haar relatie met de klanten lijkt zo te zien zeker.
  Willy Van Damme

 16. Strafrecht ? wauw ! sinds wanneer valt het recht op vrijheid van meningsuiting onder strafrecht? De naam van dat bureau werd op dit forum al zovaak aangehaald. Waarom worden hun namen nu herleid? Is het ook strafrechtelijk te vermelden de prutser in een kantoor te Merelbeke bij V werkzaam is ? Bestaat er dan in België geen forum waarop het de modale burger toegestaan is goede ervaringen te delen of mensen voor minder nobelen binnen dat ambt te waarschuwen? Is dat bij wet in België verboden? Is het binnen jullie advocatuur zo dat heren advocaten onaantastbaarheid genieten? Ik ga ze niet allemaal over dezelfde kam scheren maar voor de camera’s publiekelijk mensen beschimpen, kranten vullen? vallen die advocaten dan buiten het strafrecht ? Nou zeg, iedereen gelijk voor de wet is bij ons een vastere waarde hoor. Of werd de moedige journalist om vroegere recensies hierboven geschreven op de vingers getikt ?
  Berten
  Antwoord:
  Iemand in de media beschuldigen een meesteroplichter te zijn is iemand beschuldigen een crimineel te zijn. Oplichting is namelijk een term uit het strafrecht waarop 5 jaar celstraf staat. Iemand daarvan in het publiek met naam en toenaam beschuldigen is zichzelf blootstellen aan het strafrecht. U kunt perfect gelijk hebben, en ik ga dat ook niet betwisten, maar ik ga dat niet publiceren.
  U kunt dat uiteraard altijd zelf doen door dat op Facebook of YouTube te zetten, via Twitter te verspreiden of zelf met een blog of website te beginnen. Besef wel dat D. U het dan erg lastig kan maken. Spijtig, maar zo werkt het recht. Jij stelt schade te hebben en dat moet je dan bewijzen. Hij kan dan zeggen dat hij schade had door je woorden en dat pogen te bewijzen. Wat zonder vonnis tegen hem van oplichterij voor hem gemakkelijk is.
  Als U de oplichterij voor een rechtbank kunt bewijzen is er geen probleem dat ook hier te plaatsen. Tot dan zal dat niet gebeuren. Hoe erg men U ook blijkbaar behandelde. Met verder ook alle sympathie trouwens wat betreft uw geval.
  Verder ben ik geen advocaat of licentiaat/master in de rechten.
  Bovendien mogen advocaten voor de rechtbank bij het verdedigen van hun klanten de tegenstrever of derden uitschelden voor de grofste dingen mogelijk.
  Het overkwam mij in de zaak Superclub herhaaldelijk. Ik ergerde mij daar zeer sterk aan en die advocaten moeten van mij alleen maar hoon verwachten. Je kan er echter niets aan doen.
  Willy Van Damme

 17. Dank voor uw feedback. Ik begrijp uw redenering volkomen, u bent ook precies ook niet gespaard gebleven. Mag ik zeggen dat ik vind er advocaten in België zijn die aan rechtsverkrachting doen of is dit ook strafbaar.
  Berten
  Antwoord:
  Geen probleem.
  In de zaak Superclub had ik ook een advocaat, Dominique Defrance. Hij moet mij nog een pak geld (komende van provisies en deurwaarderskosten die hij claimde maar niet had gedaan) en is sindsdien geschrapt. Hij liep nadien ook strafrechtelijk een veroordeling op.
  Tot hij als het ware verdween deed hij zijn werk naar mijn smaak ook goed. Hij won ook al de tegen mij aangespannen zaken, vooral natuurlijk omdat ik correct had geschreven. De laatste zaak werd dan door een andere advocaat gedaan. Zaak die ik ook won trouwens.
  Maar uw visie is ook de mijne. Zoals in alle beroepen zijn er mensen die correct zijn, sociaal en welke professioneel hun werk doen. Maar er zijn er ook die een belediging vormen voor hun stiel. Ik weet ook wel wat straffe verhalen maar ik kan die niet bewijzen en ga ze dan ook niet schrijven.
  Willy Van Damme

 18. JA ZEG MIJ NEN KEER WAAROM DIE ADVOCAAT NIE BIJ NAAM GENOEMD MAG WORDEN WANT DIE KL… HEEFT MIJ ZEVEN JAAR GELEDEN OOK NEN FERME KLOOT AFGETROKKEN ZULLE EN IK WIST OOK NIET WAT HIJ MET MIJN ZAAK ALLEMAAL UITSPOOKTE. GE KRIJGT DAN EEN FACTUUR OM SLECHT VAN TE KOMEN EN VERSTAAT ER DE BALLE VAN. IK HEB DIE AAN NEN ANDEREN ADVOCAAT LATEN ZIEN EN DIE VIEL VAN TE LACHTEN BIJNA VAN ZIJNEN STOEL. ZO EEN ADVOCATEFACTUUR HAD HIJ IN 30 JAAR NOG NOOIT GEZIEN DA ZIJN SCHURKENSTREKEN …. DOET AAN …. ZEGDE HIJ MIJ MAAR IK MOEST BETALEN DAAR WAS NIETS TEGEN TE DOEN . AAN DE FACTUUR TE ZIEN IS …. DAG EN NACHT ALLEEN MET UW ZAAK BEZIG GEWEEST ZEGDE HIJ OOK NOG DERBIJ. IK KAN DIE KLOOTZAK ZIJN ONGEWASSEN KOP NIET ZIEN GE KUNT DER VERRE FRIETEN IN BAKKEN. HIJ MAG ALS VOGELVERSCHRIKKER IN MIJN MOESTUIN TUSSEN DE KOLEN GAAN STAAN MAAKT HIJ HEM MEER VERDIENSTIG DAN MENSEN DIE HEM MOETEN KUNNEN VERTROUWEN UITMELKEN EN MIJN ZAAK HEB IK VERLOREN WAS DE SCHULD VAN DE RECHTER WAS HET EEN ANDERE RECHTER GEWEEST WE HADDEN VERZEKERST GEWONNEN EN IK KOST IN BEROEP GAAN ZEGDE HIJ. IN BEROEP GAAN?? IK ZEI NOG DAT GOED WAS WE GINGEN IN BEROEP GAAN TOITOI… TOT IK DIE FACTUUR ZAG VANEIGENS. IN BEROEP GAAN DAAR KON IK ZELFS NIE MEER OVER PEIZEN WANT MIJN SPAARVARKEN WAS NIET VET GENOEG MEER OM IN BEROEP TE GAAN IK HEB TOEN ZELFS MIJNEN AUTO MOETEN VERKOPEN. IK HEB GEPROBEERD OM OVER DIE FACTUUR MET HEM TE KLAPPEN MAAR IK HEB HEM NOOIT MEER AAN DEN TELEFOON GEKREGEN EN OP MIJN BRIEF ANTWOORDE HIJ NIET DEN DEUGENIET. VORIG JAAR HAD IK EEN GELIJKAARDIGE ZAAK LOPEN, DOOR MIJN BEROEP BEN IK EEN GEMAKKELIJKE PROOI VOOR BEPAALDE AANTIJGINGEN. iK HEB DE ZAAK MET MINDER BEWIJZEN GEWONNEN EN NOTABENE BIJ DEZELFDE RECHTER !! EN ZONDER ADVOCAAT AAN MIJNEN REKKER!!
  Paul
  Antwoord:
  Als U de man bij naam en toenaam wil noemen is dat uw recht maar ook uw zaak. Ik legde dat hier bij een vorige reactie al uit hoe U dat eventueel zelf kunt doen. Ook voor uw verwijten heb ik uiteraard begrip. Dure facturen sturen is bij die mensen zoals geweten in veel gevallen geen enkel probleem.
  Willy Van Damme

 19. NEE GE HEBT GELIJK IK GA… NIET BIJ NAAM NOEMEN OF IK HEB WEER EEN PROCES AAN MIJN BROEK ZO EEN KANS LATEN MENSEN VAN ZIJN SLAG NIET LIGGEN. IK WILDE GEWOON OOK NEN KEER OVER … MIJNEN ZEG DOEN. IK BEDOEL IK WIL DIENEN MENS GEEN KWAAD DOEN MAAR DE WAARHEID DER ADVOCATEN DAAR GAAT HET HIER TOCH OVER?. MAAR VIND GE DAT NIET VERSCHRIKKELIJK LAF DAT GE DAAR EERST GELIJK NEN KONING ONTVANGEN WORDT OM UW ZAAK VOOR TE LEGGEN. IK GA DAT VOOR U IN ORDE KRIJGEN ZEGDE HIJ MIJ EN IK GELOOFDE HEM. ALS ER IETS IS MOOGT GE ALTIJD BELLEN EN HIJ STOND MIJ ALTIJD DEFTIG TE WOORD. TOT DEN DAG IK HEM MOEST ZEGGEN NIET IN BEROEP TE GAAN OMDAT DAAR DOOR ZIJN FACTUUR DE CENTEN NIET MEER VOOR WAREN DAARNA WIMPELDE ZIJN TELEFONISTE MIJ ZEKERST 20 KEER AF OMDAT IK OVER DIE FACTUUR WILDE SPREKEN MENSEN KLAPPEN MENSEN DACHT IK ALTIJD MAAR DIENEN ADVOCAAT KLAPT JUST MAAR TEGEN EURO’S. DAARVOOR MOET GE TOCH NEN GROTEN LAFAARD ZIJN Hé? ALLé DAS MIJN GEDACHT ZUNNE. IK BEN DAARVAN ZEER ZIEK GEWEEST MIJN ZENUWEN BEGAVEN HET WANT HET GING NIET OVER EEN PAAR HONDERD EURO GELIJK HIJ EERST ZEGDE ! MAAR DUIZENDEN DAS PROPERE HANDEN BANDIETERIJ ZEI MIJN HUISDOKTER ALTIJD. IN DE PERS STAAT DAT ER EEN PAAR HONDERD MISBRUIKTEN HEM INGEHUREN EN HIER SCHRIJFT ER IEMAND DAT HIJ 600 EURO KREEG PER KOP? (KUNT GE AL EEN PAAR KEER VOOR NAAR DE COIFFEUR GAAN Hé). 600 OM ERAAN TE WILLEN BEGINNEN ? REKEN MAAR UIT EN DAT IS DE EINDFACTUUR NIET Hé DIE MENSEN GAAN NOG RAAR OGEN OPZETTEN ZUNNE HIJ GAAT DIE SLACHTOFFERS UITPERSEN GELIJK CITROENEN LET OP MIJN WOORDEN ….HEEFT DAT GOED BEZIEN, EEN GROOTE PROPERE HANDEN BANDIET IN DE ADVOCATUUR DAT IS…EN VAN MIJ MAG IEDEREEN DAT WETEN WANT IK BEN PRECIES GEEN ALLEENSTAAND GEVAL MOEST IK ZO ZAKEN DOEN MIJN KLANDIZIE ZOU SCHANDE SPREKEN EN IK HOU DER GEEN MEER OVER MAAR OVER NEN ADVOCAAT MOET GE ZWIJGEN OF GE KRIJGT EEN PROCES AAN UW BEEN JAWATTE ZUNNE? DAAROM DOE IK HIER NU OOK NEN KEER MIJN VERHAAL.
  Paul
  Antwoord:
  Er is een mooi gezegde en dat klinkt zo: Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden.
  Willy Van Damme

 20. Ik sta over zoveel ongenoegen hierboven beschreven toch te kijken. Ik hoorde over het kantoor VSB geen andere dan positieve geluiden. Persoonlijk heb ik gelukkig nog nooit een advocaat nodig moeten hebben maar een collega van me deed onlangs voor haar echtscheiding een beroep op dat kantoor en heeft geen klachten. Mensen hebben het recht hun getuigenis weer te geven maar op de ‘mottige’ look van VSB zelf zinsspelen vind ik te ver gaan. Dat hij moeders mooiste niet is daar kan niemand naast zien maar daar kan VSB niets aan doen. Met onverzorgde haren rondlopen is zijn keus en niemand zegt dat u er uw frietjes moet gaan in bakken.
  Meneer Van Damme ik vind dat u uitspraken als vogelverschrikker moet censureren omdat deze kwetsend zijn en met zijn stiel en verdiensten niks te maken hebben. Zulke opmerkingen publiceren vind ik voor een journalist van uw kaliber onwaardig. Misschien ontgaat het u maar VSB is de meest sociaal geangageerde advocaat die ons land rijk is. Lees zijn laatste boekske en u zal ook erkennen dat VSB voor onze sociaal zwakkeren opkomt. Hij houdt hem bij mijn weten ook niet op in van bourgeoisie vergeven Rotary Clubs.
  De vele slachtoffers uit de kerk bijstaan dat is ook geen cadeau denk ik en hij bouwt rond de Gentse boxer Bauwens een heel ondersteuningsproject uit om die familie uit de zgz lagere klasse betere toekomstkansen te geven. Dat getuigt ervan dat hij dicht bij zijn clienteel staat en het geen genummerde dossiers zijn en hij zijn eigen simpele komaf niet verloochend en vergeet (nederigheid is de grondslag van alle deugden)
  VSB zal als manager van Bauwens er wel een zeer flinke duit aan verdienen, we gaan niet hypocriet doen maar hij doet het toch maar. Hij gaat voetballen met gedetineerden en komt voor hun vergeten rechten op. Ik vind dat u voor VSB attenter moet zijn met wat u over hem publiceert.
  Hoge bomen kunnen dan wel veel wind vangen maar kleinere bomen kunnen veel steviger in hun wortels staan en ook niet omver te blazen zijn, ik vind dat een dom gezegde. De hoogte van een boom heeft met zijn sterkte niets te maken. Ieder mens is van vlees en bloed wees voor mensen als VSB een beetje milder, ze zijn er niet in overschot. Dat op zijn kantoor niet alles koosjer verloopt is gelooflijk, dit is nergens het geval.
  Klagen is zinloos, doe iets, vergeet en vergeef Meneer Van Damme !

  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Ik verwijderde uit de vorige tekst waar U het over hebt elke naamverwijzing, ook de afkorting omdat deze reactie voor mij nogal te persoonlijk was. Uit andere teksten verwijderde ik dan zaken die volgens mij strafrechtelijke verwijten zijn die ik niet wens te publiceren.
  Ik begrijp dat mensen over hem boos en zelfs woest kunnen zijn. En met hetzelfde gemak begrijp ik ook dat U over de man als het ware in de hemel bent.
  U schrijft bijvoorbeeld: “Misschien ontgaat het u maar VSB is de meest sociaal geangageerde advocaat die ons land rijk is.” Dat is perfect Uw recht maar er naar mijn smaak over. U kunt dat immers simpelweg niet weten daar U onmogelijk alle advocaten van dit land kunt kennen en dit dus nooit met recht en rede kan schrijven.
  Maar ik heb er geen enkel probleem dat u dat doet en dat ik dit hier plaats. U bent ook niet de eerste die beide in mijn tekst besproken V’s looft.
  Maar wat betreft mijn origineel stuk blijf ik bij wat ik schreef. In mijn visie hebben beiden toen deontologisch fouten gemaakt en berokkende ze het beroep zo schade. Hetzelfde voor de journalist in kwestie die zich zo te zien gewoon liet misbruiken. Maar dank ook voor de moeite om te reageren.
  Willy Van Damme

  • Het zal wel zo zijn dat VSB ‘de meest sociaal geëngageerde’ advocaat van het land is voor mensen wiens persoonlijke agenda hij goed uitkomt. Gelet op de verwoestingen, die VSB aanricht vanwege zijn talloze onterechte verdachtmakingen en loze beschuldigingen in de media, die dan achteraf werden gewist – de meeste van de fragmenten waarin hij voorkwam werden verwijderd voor voor de hand liggende redenen – vind ik het vreemd dat er om ‘mildheid’ voor die man gevraagd wordt nadat iemand een opmerking had gemaakt over zijn uiterlijk.
   Edith Legrand
   Antwoord:
   Het uiterlijk van een persoon is in vele gevallen ook een kwestie van imagovorming en dus een heel bewust gemaakte keuze.
   Verder heb ik de hebbelijkheid om mij niet te baseren op wat een eerste oogopslag mij oplevert. Ik poog steeds iets verder te kijken dan dat.
   Bovendien blijkt dit stuk een stevig punt van discussie te zijn geworden onder de nieuwe en oude bezoekers. Maar dat is perfect.
   Wel is deze hier door mij origineel aangekaarte kwestie slechts een klein element in de problematiek van het amper functioneren van ons gerechtelijk apparaat. Bijna dagelijks kun je in de media hierover voorbeelden vinden.
   Er zijn uitstekende griffiers, politiemensen, advocaten en magistraten maar toch blijft alles vierkant draaien. En dit niet alleen in België natuurlijk, want zo speciaal zijn de Belgen nu ook weer niet.
   Willy Van Damme

   • Beste Edith,

    U schreef:
    ‘Gelet op de verwoestingen, die VSB aanricht vanwege zijn talloze onterechte verdachtmakingen en loze beschuldigingen in de media, die dan achteraf werden gewist – de meeste van de fragmenten waarin hij voorkwam werden verwijderd voor voor de hand liggende redenen –

    Waarop doelt u?, niks van dit alles is mij bekend en verifieerbaar.
    Sylvia De Grande

   • Dat verbaast mij niet, Silvie, gelet op uw eerdere bijdrage met een hoog idolatriegehalte. Willy Van Damme is bovenaan begonnen met onder de aandacht te brengen dat bepaalde advocaten het niet al te nauw nemen met hun beroepsdeontologie. Daaraan hebben een aantal mensen hun traumatische ervaringen vastgehaakt. Met recht en reden, vind ik. Maar als u het daar niet mee eens bent, ga uw gang. Laat u vooral niet tegenhouden om ingeval u een advocaat nodig hebt, een beroep te doen op uw idool. Behalve de fiasco’s hier door teleurgestelde klanten aangebracht, heb ik ook over successen gehoord. Zo las ik dat de advocaat met het laten jaren 60-kapsel erin geslaagd zou zijn een vader vrij te pleiten die zijn kind had misbruikt. Dat kunnen we toch wel een prestatie noemen, nietwaar?
    Edith Legrand
    Antwoord:
    De vraag is dan op welke gronden dit dan kon gebeuren. Verjaring?
    Willy Van Damme

 21. Met alle respect maar ik vind dat u een beetje mag dimmen met concluderen, de tijd ik een idool had dateert van van in mijn apenjaren, ik ben ondertussen 32 en iemand idoliseren ligt niet in mijn aard. Tenandere heeft VSB om een idool-gehalte te hebben nu niet bepaald de look. Ik schreef ook niet dat ik aan bovenstaande getuigenissen geen geloof hecht of daar afbreuk aan wens te doen, met welk recht zou ik ? Ze verbazen mij omdat VSB een totaal andere indruk in de media loslaat. Hij zet uit respect een heel project op rond de familie Bauwens, komt op voor de rechten van gedetineerden enz. Zijn kantoor draait uitmuntend, honderden zaken op jaarbasis met clienteel van heinde en ver zegt hij in de pers enz.
  Mijn ouders hebben een beenhouwerij dat een goede omzet draait en dat komt door de kwaliteit die ze dagelijks aan klanten leveren, dat geldt voor gelijk welke zaak, ook een advocatenkantoor. Een zaak groeit en blijft niet overeind met slechte of mindere service.

  Ik vind dat denegrerend taalgebruik – onder vorm van scheldwoorden op uiterlijke kenmerken- goedkoop en kwetsend zijn en dat wilde ik aan Dhr V Damme even kwijt, mag dat nog?.

  Op de vraag die Dhr VD u stelt; vind ik het trouwens etisch totaal niet kunnen dat iemand die zoveel slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk vertegenwoordigt daders van seksueel misbruik verdedigt -of het om verjaring gaat of niet, dat doet er niet toe, het gaat om de intentie- . Indien uw bewering correct is, doet dit serieus afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.
  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Met uiteraard alle respect voor uw mening toch dit. Als U stelt: “Misschien ontgaat het u maar VSB is de meest sociaal geangageerde advocaat die ons land rijk is”, dan moet U natuurlijk niet schrikken als men U nadien idolatrie verwijt.
  Maar zelfs idolatrie is tot heden gelukkig genoeg geen misdaad. Iedereen dan ook zijn visie. Kijk maar naar de aanbidding van Sint De Wever. Zoals Mao zegde: ‘Laat honderd bloemen bloeien en honderd ideeën wedijveren.’
  Verder denk ik dat een discussie over iemands haardracht hier niets ter zake doet. Het zal mij trouwens worst wezen.
  Willy Van Damme

 22. inderdaad, al loopt hij met krulspelden rond dat zal ook mij worst wezen.
  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Als dat geen leuk idee is. Of als vuile Jeanette?
  Willy Van Damme

 23. ha, mega lol jij bent ook genen gewonen hé :-)) , Paulus de boskabouter, verstandig interessant ? ;-))
  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Keuze zat. Maar een gewonen die bestaat per definitie niet hé. Dus conclusie: iedereen is genen gewonen.
  Willy Van Damme

 24. ik bedoel geen grijze muis, iemand welke niet in de massa opgaat :-)) is wel als complimentje bedoeld hoor ! maar vergeet niet dat kabouters enkel baas zijn in eigen bos hé, maar in dat bos dan weer?, ja :-)) mocht je erin verdwalen en je moet om er levend uit te geraken een beroep doen op roodkapje of de wolf, wie zou je prefereren? de keuze lijkt mij niet zo evident, denk dan maar eerst eens goed na zou ik adviseren :-)… maar laat er je slaap niet voor hé loll
  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Had ik wel door. Maar iedere mens is echt uniek hoor. Het bestaan van de gemiddelde Vlaming, de gemiddelde Belg is gewoon een fabeltje.
  En het bos…. zo gevaarlijk lijken die bossen hier mij ook niet hoor. Voel mij er zelfs thuis.
  Willy Van Damme

 25. ja een everzwijntje teveel noem ik nu ook geen bedreiging en vossen vinden we vooral terug in ons politiek landschap :-)) het was een hypothetische vraagje voor de fun 🙂
  Mijn 10 jarig zoontje kreeg deze vraag als opgave voor een huistaak nederlands en moest daar toch effen goed over nadenken. Maar goed, het item is hier de waarheid der advocaten, sorry 🙂
  Silvie De Grande
  Antwoord:
  Niet het minste probleem. Frivoliteiten, onozelheden, domme dingen en zwans zijn hier allemaal toegelaten. Het hoeft niet altijd serieus te zijn. Men zegt zelfs dat lachen gezond is.
  Willy Van Damme

  • ‘Verdorie, ’t is koud’, klaagt een man tegen een vriend.
   ‘Pfff. En of!’, blaast de ander, ‘ Ik zag net in de stad een advocaat met zijn handen in zijn eigen zakken!’
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Dat is durven.
   Willy Van Damme

 26. gisteren is uit anonieme bron maar één die het kan weten aan mijn oren gekomen dat ……….
  Philippe
  Antwoord:
  Anonieme bronnen die verhalen van anonieme bronnen brengen over wangedrag van personen kunnen hier niet geplaatst worden.
  Willy Van damme

 27. Een gouden raad van mijn vader zaliger: Schudt nooit handjes met een politieker of advocaat.
  Leo Stroobants
  Antwoord:
  Niet veralgemenen maar goed genoten van de recente show van Hans Rieder.
  Willy Van Damme

 28. Zijn volgende ‘one man show’ geeft hij op 20 februari in Lier, het goede nieuws is dat ‘stand up comedians’ komen en gaan.
  Maureen Huiszens

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s