Leugens rond de gevangenis

In tegenstelling tot wat de woordvoerder van de vroegere minister voor Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) nog op 30 november vorig jaar in een gesprek verklaarde moet Justitie nu toch fikse boetes betalen voor de vertraging opgelopen met de bouw van de gevangenissen in Dendermonde en Beveren. Vandaag is die totale boete zelfs al opgelopen tot eventjes 1,21 miljoen euro (bijna 50 miljoen oude Belgische franken).

Onweerswolken

Het was een en al glimlach wanneer de toenmalige ministers van Justitie Stefaan De Clerck en Didier Reynders (MR) van Financiën in het Dendermondse stadhuis op 28 juni plechtig het akkoord ondertekenden voor de bouw van twee nieuwe gevangenissen in respectievelijk Dendermonde en Beveren.

Projecten van 70 miljoen euro ieder en te bouwen door de NV’s Poort van Dendermonde en Poort van Beveren, in beide gevallen een consortium waarin onder meer de Nederlandse bouwgroep BAM en het niet onbesproken architectenbureau van de familie Jaspers bij betrokken zijn.

ondertekening akkoord voor bouw van nieuwe gevangenissen

Stefaan De Clerck en Didier Reynders tekenden ondanks het negatief advies van de auditeur bij de Raad van State toch de boeteclausules in geval van vertraging met de bouw van de gevangenis.

Nochtans waren er toen al stevige onweerswolken in zicht. Op 20 juni immers had de auditeur bij de Raad van State zich in zijn advies negatief uitgelaten over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Een RUP dat essentieel is om die gevangenissen te realiseren.

Desondanks bleven Reynders, De Clerck en de mensen van het consortium allen glimlachen alsof er niets aan de hand was. Dit terwijl de Raad van State zo’n advies in 90% der gevallen steeds volgt.

Nu blijkt dat beide ministers die bewuste 28ste juni zelfs een boeteclausule ondertekenden in geval de werken niet op 12 oktober als afgesproken zouden beginnen. Wat men toen uiteraard netjes verzweeg.

Open VLD in actie

Reeds op 4 oktober vorig jaar lekte in de kranten uit dat er hier sprake was van die boetes voor laattijdigheid. Het was merkwaardig genoeg volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter (Open VLD) die de kat de bel aanbond. Nochtans had zij voorheen voor zover geweten nooit interesse getoond voor de zaak.

Zij had het daarbij over boetes gaande tot 30.000 euro per dag vertraging. Wat tot gigantische bedragen zou leiden. Oppositielid Renaat Landuyt (sp.a) had het dan weer over 20.000 euro. Verhalen die door Stefaan De Clerck sterk overdreven werden genoemd.

Stefaan De Clerck

De woordvoerder van Stefaan De Clerck bleef nog op 30 november ontkennen dat er boetes betaald werden. Hij kwam dan ook nog onder vuur van zijn coalitiepartner in de regering.

Hoe de vork juist aan de steel zat weigerde hij merkwaardig genoeg echter te zeggen. Van openheid van bestuur was hier plots geen sprake meer. Noch het publiek noch het parlement mochten zo te zien weten wat er exact aan de hand was.

En nochtans ging het hier over grote bedragen. Zeker gezien de zware budgettaire bezuinigingen die er toen al zaten aan te komen. Even raar is echter het feit dat het parlement en media dit gebrek aan openheid nadien niet eens verder aankaarten.

Het was een eendaagse politieke storm in een glas water. Wat allemaal vragen oproept.

Weggommen

Zeker doordat een lid van een regeringspartij (Open VLD) toen een minister van haar regering zwaar onder vuur leek te nemen. En dan is er het feit dat niemand van Open VLD, de sp.a of de kranten die 4de oktober de naam van Didier Reynders lieten vallen. Men gomde hem weg. En die had toch mee zijn handtekening onder die boeteclausule gezet. Waarom werd die zijn rol verzwegen?

Bovendien had de Open VLD op het kabinet van Reynders haar pionnen die dus uit eerste hand konden weten wat er aan de hand was. Waarom riepen ze geen halt voor die ondertekening op 28 juni gebeurde, en waarom protesteerden zij pas in de eerste dagen van oktober? In wezen was Open VLD dus zelf mee betrokken bij dit contract. Raar.

Didier Reynders

Opvallend toch hoe zijn naam nooit in de media werd genoemd als er sprake is van die boetes rond de bouw van de gevangenis. Teflon Didier of de handige jongen.

Merkwaardiger is dat Carina Van Cauter de bal wat betreft de cijfers rond die boeteclausule zoals nu blijkt wel zwaar missloeg. Moest dit te hoge bedrag waarmee zij naar de pers stapte extra schade berokkenen aan Stefaan De Clerck? Zo te zien vermoedelijk wel.

Ontkennen

Maar er zijn hier nog meer vragen dan goed voor de Belgische politiek. Nu blijkt immers dat die boetes al sinds 29 november aan dit bouwconsortium worden betaalt. Dit terwijl de woordvoerder van minister Stefaan De Clerck in een gesprek met de pers nog op 30 november het betalen van boetes ontkende.

Waarbij men liet uitschijnen dat dit gezien de situatie ook niet hoefde. Het uitstel was immers een zaak van heirkracht (het arrest van de Raad van State) en dus kan er normaal geen sprake zijn van boetes als een contract niet wordt uitgevoerd als afgesproken. Waarom liegen?

Open en bloot

Op 6 december komt dan de regering Di Rupo aan het bewind en zie amper 4 dagen later staat er in de krant De Tijd een artikel waarin in detail wordt beschreven hoe die boetes juist in elkaar zitten. Snel is dat. Annemie Turtelboom (Open VLD) zit nog maar juist op haar stoel en daar ligt een van haar dossiers al open en bloot in de krant.

Opmerkelijk is zeker ook dat men in dit zeer uitgebreid artikel de namen van Stefaan De Clerck en Didier Reynders (nu minister van Buitenlandse Zaken) netjes wegmoffelde. Weg waren ze! En als men dan begin deze week naar de woordvoerder van Justitie belt met de vraag of de heel gedetailleerde gegevens van dit artikel kloppen heeft de woordvoerder snel haar antwoord klaar: “Alle details kloppen”, oppert ze.

Annemie Turtelboom

Annemie Turtelboom zat amper op haar stoel op Justitie of een van haar belangrijker dossier stond al in detail in de krant te lezen.

Vragen over welk artikel het juist gaat hoefde niet. Ook de vele in het stuk beschreven details had zij zo te zien nog steeds in haar hoofd zitten. Ze kent het weken later blijkbaar nog altijd van buiten. Logische conclusie: Zij of haar dienst belden ergens tussen 7 en 9 december naar Patrick Luysterman bij De Tijd met de boodschap dat men een lekker dossier voor hem had dat mits enkele voorwaarden publiceerbaar was. Mochten de namen van De Clerck en Reynders niet vallen?

Miljoenenboetes 

Volgens dit verhaal betaalt de Regie der Gebouwen, officieel de bouwheer, 11.000 euro per dag. Geld dat van de voor Justitie bestemde pot komt. Vanaf de vierde maand tot en met de zesde maand (29 februari tot 29 mei) wordt dat 5.500 euro en de zevende en laatste maand (tot 29 juni) zakt dat dan tot 2.150 euro. Dan eindigen die boetes.

Volgens het artikel bedraagt de maximumboete per gevangenis 825.000 euro, dus 1,65 miljoen voor de twee, maar als men de in het stuk vermelde maandelijkse berekeningen gebruikt loopt dit per gevangenis op tot 1,579 miljoen euro en geen 825.000. En dit getal dient men zeker te verdubbelen want ook Beveren zit vast wegens door omwonenden aangespannen beroepsprocedures.

En dan is er ook Wallonië waar er bij de ondertekening op 14 juli gelijkaardige boeteclausules werden verkregen. Dit wel met een ander bouwconsortium waar o.a. Coffinimmo en Cordeel deel van uitmaken. Daar is naar verluid een betwisting rond de gevangenis van het Henegouwse Leuze-en-Hainaut.

Wat betekent dat de totale onkostenfactuur qua boetes kan oplopen tot 825.000 x 3, zijnde 2,475 miljoen euro. Dit in het geval we die 825.000 euro dan als het maximum nemen. Gebruiken we de andere berekening dan komen we aan een stevige 4,737 miljoen euro.

Misschien kan een kritisch en dapper parlementslid eens de ministers ondervragen over het feit waarom men gezien het negatief advies van de auditeur toch zo’n boeteclausule ondertekende. Dus bijna zeker wetende dat men ging moeten afdokken. En misschien kan Stefaan De Clerck eens duidelijkheid verschaffen over niet alleen het waarom van die boeteclausules maar ook over het feit waarom zijn woordvoerder nog op 30 november hierover loog.

Stefaan De Clerck wordt nu terug burgemeester in Kortrijk en het is te hopen dat hij ginds wat beter oplet met de stadscenten en wat correcter communiceert. Dit is erover.

Brug over Oude Dender in aanbouw

De brug over de Oude Dender nadert haar eindfase. Het is nu wachten op de betonnen elementen en de aanleg van de aanloop naar de brug.

Ontsluitingsweg 

Ondertussen ligt de ontsluitingsweg naar de nieuwe gevangenis er feitelijk al. Alleen nog de brug over de Oude Dender moet afgewerkt worden. Ook dit deel is in haar laatste fase. Zo zijn de steunen voor de brug klaar en dienen dus alleen nog de betonplaten aangebracht te worden. Plus uiteraard de aanloop naar de brug.

Vermoedelijk is die brug tegen het midden van deze lente al klaar. Hierbij bouwt men ook een sluisdeur om de Oude Dender te kunnen openstellen. Intussen blijft het nog steeds wachten op het arrest van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De tegenstanders van de bouw van een nieuwe gevangenis tekenden bij die Raad beroep aan tegen de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg en in september werden hierover daar de debatten gevoerd. Een uitspraak is er ook nu echter nog altijd niet. De weg al wel.

Vlaams nationalisten vonden de Belgische Raad van State maar niets en eisten en verkregen van Kris Peeters (CD&V) die Raad voor Vergunningsbetwistingen die bouwgeschillen ging beslechten. Resultaat: een orgaan dat niet werkt en zo het bouwbeleid in Vlaanderen mee de vernieling in duwt. Wat misschien wel de achterliggende bedoeling was. Wie weet. Men moet zo te zien wel best zot zijn om bij deze instelling een beroep aan te tekenen.

Het vermoeden is verder dit er midden dit jaar een uitspraak van de Raad van State is over een eventuele vernietiging van het RUP rond die nieuwe gevangenis. Juist op het hoogtepunt van de lokale verkiezingsstrijd. De kandidaten weten direct over wat te praten.

Ontsluitingsweg gevangenis

De weg naar de gevangenis ligt er al. Intussen wacht men nog steeds op de uitspraak rond het beroep van het actiecomité tegen de bouwvergunning. Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen komt er mogelijks nog wel dit jaar. Wie weet. 

Twijfelachtig dat de Dendermondse Open VLD, die tegen die gevangenis is, dit leuk zal vinden. Het betekent voor haar heel vermoedelijk zes extra jaren in de politieke wildernis. Ze gaan nog roepen op Marc Verwilghen hun kopman toen ze laatst in de meerderheid zaten. En dat was voor 2001.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s