Smeerlapperij

Zoals kon verwacht worden heeft de Dendermondse raadkamer zich ook vandaag niet kunnen uitspreken over de eventuele verwijzing van moordenaar Kim De Gelder. De reden is simpel: Pas vorige vrijdag legde zijn advocaat Jaak Haentjens het door hem lang geleden bestelde expertiseverslag van neuropsychiater Karel Ringoet neer over de eventuele toerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder.

Van kwade wil

Nochtans is minstens de ruwe inhoud van het rapport al straks bijna een jaar bekend. Het pas nu neerleggen van dit verslag toont dan ook kwade wil. Want omdat het in contrast staat met de expertise van de door het gerecht aangestelde gerechtspsychiaters dient iedereen nog eens te kunnen repliceren op dat van Ringoet. En daarom was uitstel ook onvermijdelijk. Haentjens krijgt zijn goesting. En dit neerleggen had wel probleemloos enkele maanden geleden al gekund. Maar neen, dat zou te gemakkelijk zijn.

Het te laat neerleggen van stukken is een van de vele van kwade wil getuigende trucs waar de advocatuur mee werkt. Soms zonder schaamte, soms in zaken die hun eigen cliënt zelfs zware schade bezorgen. Zie Hans Rieder en de zaak Karel Van Noppen.

Product placement

Maar voor de advocaat betekent dat soort ambras veel media-aandacht en dat smaakt bij nogal wat advocaten die uiteindelijk leven van het aantal klanten dat zij en hun kantoor kunnen bij elkaar harken. In marketingtermen heet dit soort herrieschoppen product placement, kortom reclame. En dan zorgt men al eens graag voor wat reclame.

De boekskes houden er trouwens van. En dus speelt men samen een lekker spelletje partners-in-crime. Commercieel winnen beiden. Namen hoeven hier niet genoemd te worden. Men kijkt maar naar de journaals waar de heren en dames elkaar om de haverklap voor de voeten lopen. Zij het nu wel zonder toga.

Typerend is dat de krant het Nieuwsblad in primeur dinsdag het verhaal van dit neerleggen van dat rapport bracht. Een verhaal komende van Haentjens of Ringoet? En wat zien wij de dag nadien? Een groot interview over de zaak met Karel Ringoet. Als dank voor de primeur? Nog meer product placement?

Leuk is wel te lezen dat in dit interview Ringoet plots geen bezwaar meer heeft tegen een assisenproces. “Ik heb in mijn praktijk familieleden van de slachtoffers”, stelt hij in de krant. Bang dat ze woest bij hem zouden wegtrekken?

Uiteraard heeft elke misdadiger hoe gemeen, hoe vies ook alle recht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. En die moet zijn cliënt met alle hem toegekende middelen verdedigen. DAT is zijn taak en daar is geen speld tussen te krijgen.

Een schop in het gezicht

De zaak Kim De Gelder is juridisch echter een verloren zaak. Dat weet zowat iedereen die de zaak van nabij of van wat verderaf volgt. Al die trucs van Haentjens helpen De Gelder niets, zero. Maar het gevolg van zijn nu al een jaar aanslepende totaal nutteloze vertragingsmanouvers is dat de heel diepe wonden die De Gelder hier maakte (zie het stuk over het Naai en Strijkatelier hieronder) maar niet kunnen helen.

Elke keer dat de zaak terug in de pers komt worden die wonden opnieuw hondsbrutaal opengerukt. Het lijkt wel of De Gelder nog maar eens toeslaat, genadeloos. En daar moet voor de gemoedsrust van de vele slachtoffers zo snel mogelijk een einde aan komen. Een advocaat de naam waardig moet ook hier rekening mee houden.

Maar Jaak Haentjens weet dat steeds weer te verhinderen. Dat is de schande, dat is smerig. Men geeft hen die er maar niet in lukken om dit loodzwaar trauma te verwerken steeds weer een brutale schop in het gezicht. Faut le faire, je moet maar durven.

Bovendien werkt Jaak Haentjens pro deo en wordt hij dus betaald door de belastingbetaler, U en ik en dus ook die slachtoffers van De Gelder. En elke bijkomende procedure zorgt voor een bijkomende factuur. Logisch, zo gaat dat. Het is dan ook de vraag welke proceduretruc hij bij de volgende zitting van de raadkamer eind april uit zijn advocatenmouw zal schudden.

De slachtoffers kunnen zich maar beter goed voorbereiden. Haentjens heeft bij sommige collega’s de naam een lastige jongen te zijn met weinig compromisbereidheid. Hij lijkt die visie hier in dit dossier te bevestigen.

Willy Van Damme

3 thoughts on “Smeerlapperij

 1. Als schrijver zou het beter zijn u eerst te informeren bij mensen die de advocaat en de psychiater kennen en onbevooroordeeld zijn. Uw wansmakelijk artikel is geschreven zonder kennis van zaken, en juist om uw ‘product placement’ leven in te blazen (proficiat dat u die Engelse term kent; die moet u dan zéker etaleren in uw artikel, zo komt U interessanter over !)
  Advocaat Haentjens heeft zeker geen nood aan het werven van cliënten, maar doet wat een advocaat dient te doen : zijn werk ! Ieder mens heeft het recht op een proces en heeft dus een advocaat nodig. Een advocaat is er niet alleen om slachtoffers bij te staan, maar moet evengoed daders verdedigen, hoe moeilijk dat ook moet zijn, om zulk een dader te moeten verdedigen. Maar Mtr. Haentjens is een man die zeker die taak naar best vermogen zal uitvoeren.
  Wat u schrijft over zowel Mtr. Haentjens als over Dr. Karel Ringoet kwetst tot in het diepst van de ziel : het is wel duidelijk dat u enkel schrijft vanuit het oogpunt uw artikels of columns te doen
  lezen, en dan nog door titels te gebruiken als ‘smeerlapperij’, ‘kwade wil’, ‘product placement’ ! Al deze woorden zijn voor uw artikel en dus voor U van toepassing, want het is werkelijke ‘smeerlapperij’ die u spuit, u bent van ‘kwade wil’, en u schrijft uw artikel zó om uw gage te verdienen (dat noem ik dan product placement – ten gunste van u wel te verstaan!). Indien u onderzoekswerk zou verricht hebben naar Dr. Ringoet, dan zou u weten dat dit een wereld- befaamd psychiater is, die patiënten genoeg heeft (dus geen product placement in het spel !), een zéér nobel man die zich door NIEMAND zal laten beïnvloeden in het schrijven van zijn expertiseverslag, een KEI in zijn vak, een man die diverse goede doelen heeft (o.a. een kliniek in Niger), onbaatzuchtig een wereldbefaamde duiktherapie ontwikkeld heeft, (waarop hij weigert een patent te vragen omdat hij wil dat iedere zieke persoon toegang moet kunnen krijgen tot deze therapie die uitstekende resultaten geeft), en ik kan zo nog even doorgaan… Als u te lui bent om hem te googelen : ‘k zou het u toch aanraden en als u dan één klein greintje van eerlijkheid in u hebt, dan zou u een rechtzetting van uw wansmakelijke betichtingen en insinuaties in uw krant publiceren. Maar : daar zal u te schijnheilig voor zijn.
  Dat de ouders van KDG al vóór de gepleegde feiten hulp zochten, maar geen hulp kregen : ja, dan kunnen er zulke afschuwelijkheden gebeuren, (die ik vollédig afkeur : ik zal dat er maar bijschrijven, of u zou nog durven beweren dat ik die gepleegde gruwelijkheden probeer goed te praten).
  Rita Van Damme
  Antwoord:
  Bedankt voor uw reactie. Wat betreft mijn ‘gage’ die ik hier zou verdienen dien ik u teleur te stellen. Dit is gratis want ik kan mij zelf natuurlijk moeilijk betalen. En het enige dat ik hier dus verdien zijn de mij regelmatig verstuurde lofbetuigingen en de mij steunende schouderklopjes in de straat. Niet te vergeten natuurlijk de bedreigingen en beledigingen van enkelen en de paar negatieve reacties zoals die van U. Geen probleem. U hebt hier alle recht van spreken.
  Wanneer ik het had over ‘product placement’ en advocaten dan had ik het niet zozeer over Jaak Haentjens maar in essentie over sommige van zijn collega’s. Als U de tekst goed leest zult U dat zien. Waar ik mij in het geval van Haentjens boos over maakte was dat hij hier duidelijk obstructie pleegde door dit rapport van de door U blijkbaar heilig verklaarde Karel Ringoet pas vrijdag neer te leggen, pal voor de zitting van de raadkamer. Met als gevolg dat ook dit een zitting zonder gevolg was en de slachtoffers van Kim De Gelder nog maar tevergeefs naar die raadkamer kwamen. Daarover ging het, en over dat zwijgt U in uw ferme repliek geheel. Wat hun advocatenkosten weer eens deed oplopen. Het is voor die mensen blijkbaar nog niet erg genoeg geweest.
  Wat, zoals ik schreef tot gevolg heeft dat de toch zo belangrijke sluiting van dit gruwelverhaal voor die slachtoffers ook nu weer werd uitgesteld. Ik schreef letterlijk – zoals U – dat Kim De Gelder zoals ieder recht heeft op een professionele juridische bijstand. Daaraan mag men niet twijfelen, geen discussie over voeren.
  En dat Jaak Haentjens hier zowel wettelijk als deontologisch correct handelde zal wel zijn. Waar het hem hier over gaat is dat er ook in de advocatuur iets moet zijn als ethiek. En het zo laat neerleggen van dit rapport getuigt van een totaal gebrek aan ethiek. Daarover ging mijn artikel. Gezien de zware trauma’s die de slachtoffers hier opliepen dient een advocaat hier ook het ethische in rekening te brengen. Dat hoeft volgens het boekje der advocatuur strikt gezien niet, maar het zou hem sieren.
  Als U trouwens de reacties in de media van die slachtoffers van Kim De Gelder na die raadkamer las en hoorde dan klonk daar tot op grote hoogte eenzelfde teneur.
  Wat betreft Dr. Karel Ringoet kan ik zijn koerswijziging in Het Nieuwsblad alleen maar herhalen. Eerst stelde hij dat er geen assisenproces moet komen en dan klinkt het dat hij er gezien bepaalde van zijn klanten geen bezwaar tegen heeft.
  En als iemand die 33 jaar in de journalistiek zit ken ik wel de geplogenheden van de pers. Men krijgt van een bepaalde persoon een primeur toegeworpen en in ruil geeft men dan aan die bron een soort van vrije tribune, wat reclame. Het is een standaardpraktijk bij de kranten.
  Verder leert mijn ervaring zowel in rechtszaken als elders in de maatschappij dat men dergelijke verslagen met een ton zout dient te nemen. Men heeft een al of niet juridisch geschil en men vraagt om zich te verdedigen dus de opinie van een expert, organiseert een opiniepeiling of laat een wetenschappelijk rapport maken.
  En ik ken geen dergelijk verslag die de besteller ooit tegensprak. Het is als het gezegde: ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.
  Uiteraard valt het zeker met rapporten van psychiaters over de al of niet toerekeningsvatbaarheid moeilijk te bewijzen dat er hier sprake is van bedrog. Ik doe dat trouwens ook niet. Ik ben hier leek en wil mij over dit aspect van de zaak niet uitspreken. Dat is voor de jury uit het ooit komende assisenproces.
  Maar zoals U het hier doet uitschijnen is Dr. Karel Ringoet een soort van heilige aan wiens woord men niet mag twijfelen. Mag ik U eraan herinneren dat drie van zijn collega’s er een andere mening op na houden. Collega’s die vermoedelijk even eerbaar zijn als Karel Ringoet.
  Willy Van Damme

  • Een psychose brengt het individu in een werkelijkheid die men zich als gezond persoon niet kan voorstellen; indien het individu onder een psychose verkeert is het inderdaad niet toerekeningsvatbaar en is het ziek en hoort het geholpen te worden met medicatie. Eénmaal het individu ontwaakt is uit diens psychose zal het zich alles nog herinneren maar het zal zijn alsof men gedroomd heeft. Psychotici horen niet thuis in een klassieke gevangenis want dan creëert men een gevaar aldaar. Wat de diagnose van DR. Ringoet betreft vertrouw ik op zijn expertise want hij is een man die een zeer vakkundige maar ook humane benadering eigen is, maar ik begrijp ook de verontwaardiging en het leed van de families; ik zou dus zeker in het geval van Kim De Gelder pleiten voor een levenslange internering of minstens levenslange opvolging; niet alle geesteszieken gaan zover, maar wat wel zeker is, is dat een psychose een ziektebeeld is waarbij de geest dermate is aangetast dat het individu onder dwang komt te staan van een schijnwerkelijkheid waarbij het werkelijk geleid wordt door waandenkbeelden. Het is dwaas dan nog over straf te gaan filosoferen wanneer zo’n individu reeds genoeg gestraft is. Voor artsen is het ook zinloos om over straf te spreken omdat een psychotisch individu nu eenmaal niet anders kan, hoe vreemd het ook mag klinken; bid op uw blote knieën dat u noch uw naasten ooit door een psychose worden getroffen. Bekijk in dit opzicht de film “A beautiful mind”.
   Igor De Rycke
   Antwoord:
   Wat ik toen wou zeggen was dat men in gerechtszaken ‘experten’ gebruikt die wonderwel dan steeds ‘bewijzen’ wat men hen tegen betaling vroeg aan te tonen. Dat is niet alleen hier het geval maar ook in alle rechtszaken die ik ken. Het is ook een courante praktijk bij het bestellen van studies. Iemand wil bvb bewijzen dat chocolade goed is tegen de kanker en plop daar is de ‘wetenschappelijke’ studie die dit bewijst.
   Voor mij ruikt dit naar corruptie en misbruik van wat wetenschap hoort te zijn. Daarom mijn uitval.

   Verder mag U uiteraard denken en zeggen wat U wil. Wel constateer ik dat U over De Gelder forse uitspraken doet die U nooit op een serieus wetenschappelijke wijze kunt staven. Hoe in ’s hemelsnaam kunt U zeker zijn van uw beweringen over De Gelder?

   Daarom ook dat ik toen stelde dat dit een zaak is voor het assisenproces waar men de verschillende stellingen met elkaar in confrontatie kan laten gaan. Dit in tegenstelling tot de vooringenomenheid die U hier breed uitsmeert.

   En wat betreft Dr. Karel Ringoet wacht ik zijn uitleg af. Ik ben, zeker na de enkele verdedigingen van de man hier op deze blog, zeer benieuwd. Maar gezien wat tot nu al bekend raakte vrees ik voor de man zijn reputatie.
   Willy Van Damme

 2. Geachte heer Van Damme,

  Graag wil ik hierbij een persoon verdedigen die het verdient verdedigt te worden maar die dat eigenlijk niet nodig heeft. Dokter Karel Ringoet gaat zich niet bezig houden met zichzelf of zijn rapport te verdedigen omdat hij 1. aan u geen verantwoording schuldig is 2. omdat u in zijn ogen ook een “nobody” zult zijn 3. omdat hij écht geen tijd heeft om zich met zo’n zaken bezig te houden. Dokter Karel Ringoet is iemand die zich nooit zal laten gebruiken door iemand, iemand met een zéér sterke eigen persoonlijkheid. Hij zal zich niet laten gebruiken of leiden door een advocaat, door de familie De Gelder of door Kim De Gelder.

  Dokter Ringoet is meer heilig dan dat u ook maar kunt vermoeden en voor velen is hij heilig. U heeft geen enkel maar dan ook geen enkel idee hoeveel personen deze arts reeds geholpen heeft die nergens maar dan ook nergens anders in België terecht kunnen. Geen enkel UZ in België is even groots als deze man. Ik weet en besef dat dit een straffe uitspraak is maar het is wel de waarheid en ik spreek uit ervaring. Waarom is dat zo? Omdat Dr. Ringoet zich door niemand laat beïnvloeden. Omdat Dr. Ringoet zich niet laat betalen en sponsoren door de farmaceutische sector met reisjes en Porsches. Ook zelf aan den lijve mogen ondervinden. De enigste man die mij met zoveel respect, een minimum aan instrumenten maar met maximale kennis heeft geholpen is Dr. Ringoet. De rest zat er met hun neus op en heeft meer dan 10 jaar moeten zoeken met allerlei instrumenten en verschillende Professors en nooit kwamen ze tot een oplossing. Natuurlijk is hij niet geliefd bij zijn collega’s en verklaren ze hem liever voor gek omdat ze gewoonweg bang zijn voor zijn grote intelligentie en voor de dag dat iemand hem serieus gaat nemen. Mocht u één van zijn eerdere boeken gelezen hebben dan had u ook geweten waarom. Omdat hij zijn eigen visie heeft op o.m. psychiatrie en omdat de U.Z.’en van België niet voldoende subsidies zouden krijgen en zijn manier van werken veel teveel geld zouden kosten (alweer eens een financiële reden in dit corrupte België). Mochten ze zijn manier van werken in België willen volgen hebben dan had Kim De Gelder misschien wel de hulp gekregen die hij nodig had en had hij op de juiste plaats gezeten en was zo een groot drama vermeden. Hij wijkt niet af van zijn visie als hij daar overtuigd van is en als bewezen is dat deze werkt. Dat en dat alleen is de reden dat hij volledig onafhankelijk werkt en niemand maar dan ook niemand nodig heeft. En geloof mij er heeft geen enkele dokter zoveel patiënten als hij geen enkele en hij hoeft dus allesbehalve reclame.

  Mocht ik van u zijn ik zou eens met bovenstaand artikel langsgaan in zijn artsenpraktijk en dat daar voorleggen aan 15 van zijn patiënten die er zitten te wachten. Ik denk eerlijk gezegd niet dat u er levend buiten komt. Zoals Mevr. Van Damme schrijft is het een schande wat u schrijft als journalist én als mens. U hebt er geen idee van hoeveel levens Dr. Ringoet opnieuw leefbaar maakt en dit nog elke dag. Mocht u met uw vrouw, dochter, zoon, kleinkind in een situatie zitten dat niemand jullie kan helpen en Dr. Ringoet hen wel opnieuw gezond kon maken dan zou u beseffen wat ik hier nu neerschrijf en zou Dr. Ringoet ook voor u een heilige zijn zoals hij voor al diegenen is die enkel door hem konden geholpen worden (en dat zijn er héél wat). De waarheid is dat als dokter Ringoet morgen zijn praktijk stopzet ik geen dokter meer heb. Er is niemand in België die hem evenwaardig kan vervangen. Ik vrees dat ik niet de enige patiënt ben die met dat probleem zal zitten. De Nederlanders zijn zoals altijd weer veel slimmer en veel meer voorop dan wij belgen en zij zien wel het potentieel in Dr. Ringoet.

  Met grootste respect en vertrouwen in Dokter Ringoet en in eer en geweten schreef ik dit artikel dus ik hoop dat u het ook zult willen publiceren.
  Privacy
  Antwoord:
  Het stuk waarop U reageerde ging vooral over de praktijken van de advocaat van Kim De Gelder die bewust vertragingstechnieken gebruikte en zo het leed van de slachtoffers verlengde. Zijn praktijken hier waren voor mij totaal onaanvaardbaar. Vrienden van mij verloren toen trouwens hun kind.

  Wat betreft Karel Ringoet heb ik alleen mijn twijfels geuit en stelde ik vragen bij zijn optreden. De pers kennende leek dit lek over zijn rapport en het de dag nadien verschijnen van een interview met hem in Het Nieuwsblad een klassieke journalistieke praktijk.

  Men geeft een primeur aan een journalist waarna die via zo'n interview iets teruggeeft. Product placement in marketingtermen. Vrij klassiek hoor. Ik heb wel niet geschreven dat dit met zekerheid zo was en opperde alleen de mogelijkheid.

  Verder werd zijn expertise zoals ik ook schreef als onwetenschappelijk afgedaan. Over de waarde van al die verslagen heb ik mij echter niet uitgesproken, ook nu niet. Ik heb op dit gebied immers geen enkele expertise.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s