Milieuvergunning voor gevangenis

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen verleent milieuvergunning aan Poort Van Dendermonde nv – gevangeniscomplex

Op voorstel van gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor leefmilieu, deelt de deputatie het volgende mee:

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft vandaag beslist om de milieuvergunning te verlenen aan de nv Poort Van Dendermonde voor het exploiteren van een gevangeniscomplex in Dendermonde. De milieuvergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het besluit van de deputatie ligt in de lijn van de principiële beslissing van de Vlaamse regering van 20 november 2009 om in de provincie Oost-Vlaanderen twee nieuwe gevangeniscomplexen op te richten waaronder de locatie in Dendermonde.

De beslissing van de deputatie is daarenboven de uitvoering van de regerings-verklaringen van 21 december 2007 en 20 maart 2008 van de federale regering waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat een actieplan moest worden uitgewerkt voor de strafuitvoering en dat meer bepaald de overbevolking in de gevangenissen, versneld moet worden aangepakt. In uitvoering van het federale regeerakkoord werd immers op 18 april 2008 het masterplan ‘gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden’ goedgekeurd. Dit masterplan omvat een renovatieprogramma, de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites alsook de bouw van zeven nieuwe inrichtingen voor het opvangen van de stijgende behoefte, en het voorzien van een buffercapaciteit zodat oude inrichtingen in veilige omstandigheden kunnen gerenoveerd worden. Ook is voorzien dat een aantal sterk verouderde instellingen zullen vervangen worden door een nieuwe gevangenis.

Omdat op 19 juli 2011 de bouwvergunning werd verleend door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kon volgens de deputatie ook de milieuvergunning worden verleend.

Persbericht van het Oost-Vlaamse provinciebestuur van 13 oktober 2012

Commentaar

Hiermee is theoretisch de weg vrij voor de Regie der Gebouwen en het private bouwconsortium om te starten met de constructie van de nieuwe Dendermondse gevangenis, de Poort van Dendermonde genaamd. Merkwaardig is wel dat dit aspect van het dossier zo lang aansleepte. De bouwvergunning is er immers al bijna een half jaar.

Beroep

Zeker is dat men vanuit Raldes en vermoedelijk ook vanuit het actiecomité tegen deze milieuvergunning in beroep zal gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Hiervoor heeft men na aanplakking van deze vergunning nog 30 dagen tijd. Vermoedelijk zal die aanplakking maar eind deze maand gebeuren zodat beroep nog mogelijk zal blijven tot eind november.

Bart Thibau van Raldes: “Zolang die termijn van 30 dagen niet voorbij is en zolang de minister zich over dit eventueel beroep tegen die milieuvergunning niet uitsprak kan men met de bouw niet starten. De reden is dat deze vergunning zolang niet definitief is.” Wat betekent dat men mogelijks voor eind dit jaar niet zal kunnen beginnen met de bouw. Midden december valt wegens de winter en het lange kerstverlof de bouw nu eenmaal stil. Of het aanplakken en de beslissing van de minister komt ditmaal supersnel. Dat men zich bij Raldes & Co niet zal haasten en de volle dertig dagen zal wachten is bijna zeker. Iets anders is niet in hun voordeel.

Raldes had voorheen al bezwaren gemaakt tegen die milieuvergunning. Zo maakte ze opmerkingen rond dat wat ze een aanslag op de open ruimte noemt. Verder ziet ze dit als de vernietiging van een Dendermonds groengebied langsheen de Dender en is er de waterhuishouding. “Ze gaan om die waterproblemen op te vangen dat terrein zeker met 50 cm moeten verhogen en maatregelen nemen om de regenwateropvang van de 2ha die men zal betonneren te compenseren”, aldus nog Bart Thibau.

Raad van State

Het vermoeden is dan ook dat deze kwestie van de milieuvergunning eveneens op de tafel van de Raad van State zal belanden. Het betreft hier wel een andere magistratenkamer dan die welke het ruimtelijk uitvoeringsplan tot heden behandelde.

Het gebied waar de gevangenis moet komen staat sinds de schorsing van het RUP kleinstedelijk gebied opnieuw als voorheen ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en niet als groengebied of landbouwzone. Geert Vermeir, woordvoerder van het actiecomité tegen de gevangenis was tot heden niet bereikbaar voor commentaar.

Ondertussen is ook al iets meer bekend over de boeteclausule die de Regie der Gebouwen (Financiën) en Justitie aan dit privaat consortium zullen moeten betalen indien niet tijdig met de werken wordt gestart. Die boete zou volgens de media pas beginnen lopen op 12 december, twee maanden na de officiële aanvangsdatum. Ze zou in het begin ook ‘maar’ 10.000 euro per dag bedragen en geleidelijk oplopen. Hoe is nog niet duidelijk.

De werken voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde zijn door het ontbreken van die milieuvergunning daarom ook nog niet gestart. Evenmin trouwens als die in Beveren. Daar blijkt men nog maar pas begonnen met het archeologisch vooronderzoek en insiders vermoeden ook daar vanuit historisch opzicht heel wat interessants te zullen vinden. Wat betekent dat het hier eveneens nog zeker twee maanden zal duren voor men de werken kan aanvangen. Zonder uiteraard rekening te houden met de hier evenzeer geuite bezwaren.

Nieuw decreet

De volgende ministers van  Justitie en Financiën zullen daarom vermoedelijk een grote spaarpot moeten aanleggen. Starten de werken pas in Dendermonde en Beveren op bvb. 12 januari 2012 dan is er door hen al 2 x 300.000 euro te betalen = 600.000 euro. Lid van het privaat consortium is de kersverse staatsbank Dexia. Het vermoeden is dat noch Stefaan De Clerck noch Didier Reynders deel van de regering Di Rupo I zullen uitmaken.

Op het Vlaams ministerie voor Ruimtelijke Ordening van Philippe Muyters (N-VA) werkt men ondertussen ook aan een oplossing voor het juridisch geschil met de Raad van State. Volgt er een vernietiging van dit RUP dan zou men het decreet van 2008 aanpassen en een publicatie van de kennisgeving van de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) via de gedrukte media opnieuw verplicht maken. Naar verluid is men al bezig met het hiervoor nodige voorbereidende administratieve en wetgevende werk.

Wel blijft de vraag wat men moet doen met al die op het decreet van 2008 gebaseerde ruimtelijke uitvoeringsplannen en daarop gebaseerde bouwvergunningen die al definitief zijn goedgekeurd of op het punt staan goedgekeurd te worden. Hier blijft chaos dreigen. Het vermoeden is dat de Raad van State zich al in de eerste helft van 2012 over een eventuele vernietiging van het Dendermondse RUP zal uitspreken.

Willy Van Damme

Naschrift:

Volgens een jurist met kennis van milieuvergunningen hoeft men met bouwen niet te wachten tot de termijn voor beroep tegen deze milieuvergunning is verstreken. “Zodra men officieel in kennis is gesteld van deze provinciale beslissing kan men hier met de bouw beginnen. Men beschikt voor die gevangenis immers al over een geldige bouwvergunning en dus is er dan geen bezwaar meer”, aldus nog deze specialist.

Wat wil zeggen dat men in dit geval nog deze maand met het bouwen kan van start gaan. Het betekenen van deze beslissing kan immers ook per brief gebeuren en hoeft niet perse aangeplakt te worden. En het betekenen per brief is een kwestie van dagen, niet weken.

Een bespreking in detail van de discussie rond de milieuvergunning zal nog dit weekend gebeuren.

Een gedachte over “Milieuvergunning voor gevangenis

 1. Ik ben benieuwd!!!!!!!!!!!!!
  Jempi Verhofstadt
  Dendermonde

  Antwoord:
  Ik ook. Zeker is dat al die procedures een fortuin gaan kosten aan die actievoerders.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s