Een kleuterschool voor Appelbloesem

Zoals te verwachten viel krijgt de Appelse gemeentelijke basisschool Appelbloesem vanaf september dit jaar zijn door leerkrachten en ouders geëiste kleuterschool. Met twaalf stemmen tegen en 18 voor verliep de stemming zoals hier gisteren al voorspeld. De druk vanuit het kartel CD&V/NV-A op de Open VLD, Plus en Vlaams Belang om samen met hen mee tegen te stemmen haalde zoals te verwachten was niets uit.

Het was trouwens eventjes spitsroeden lopen voor de gemeenteraadsleden voor ze het stadhuis konden bereiken. De ouders met hun kinderen maakten vooraf hun mening duidelijk kenbaar. Het debat zelf verliep duidelijk gespannen maar iedereen hield zich opvallend in. Men wou de zaak niet op de spits drijven, niet binnen de meerderheid en ook zelfs niet bij de oppositie. Met het lot van kinderen wou men duidelijk niet te veel politieke spelletjes spelen. Het voorstel lag op tafel en na een debat waar iedereen kort en bondig zijn mening gaf verliep de stemming als verwacht.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

De ouders voerden als verwacht voorafgaande aan het gemeenteraad actie voor hun freinetkleuterschool aan het stadhuis.

Het enigste verassende element was de houding van de kleine oppositiepartij Plus die weigerde te stemmen en de zaal dan maar verliet toen men zich diende uit te spreken. Hun raadsleden Patrick Meulebroek, verbonden aan het katholiek onderwijs en oud-schepen voor CD&V, en Rudy De Brandt, gepensioneerd ambtenaar en jarenlang voorzitter van Open VLD, wilden hun mening over de zaak duidelijk niet geven. ”Plus ontloopt zijn verantwoordelijkheid”, stelde Niels Tas, fractieleider van sp.a in de gemeenteraad.

Wel was aan de gezichten van de verantwoordelijke schepen Carine Verhelst (sp.a) en Hans Michiels, fractieleider van CD&V, te merken dat ze er zenuwachtig bijliepen en hoopten dat het allemaal snel voorbij zou zijn. De traditionele glimlach waarvoor ze gekend zijn bleef ditmaal achterwege.

Voor Stefaan Van Gucht (VB) was dit voorstel een goede zaak. “Men heeft feitelijk mijn voorstel van vorige maand afgeschreven. Ik zie dit voorstel voor een freinetkleuterschool niet als een keuze voor een bepaald onderwijsnet maar als kiezen voor een optie die men vroeger nam en die men nu meer levensvatbaar wil maken en niet ten dode wenst op te schrijven”, aldus de fractieleider van het Vlaams Belang.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

Gemeenteraadslid Jean-Michel De Potter (sp.a) kreeg vooraf uitleg over hun eis voor een freinetkleuterschool.

Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD, zag dit wat scherper. “Dit zijn coalitiepartners die tegen elkaar ten strijde trekken met een schepen die haar gelijk niet haalt in het schepencollege en dan maar naar de oppositie stapt. Du jamais vu! (Een term die hij al herhaalde malen in de raad gebruikte, nvdr.) Ik hoop dat dit soort toestanden zich ook niet teveel meer zal herhalen. Wij en de ouders willen hier klare wijn en meer verduidelijking. Voor ons is dit een kwestie dat die school verdere ontplooiingskansen krijgt en de burger zo een vrije keuze heeft qua onderwijs”.

Waarop Marcel Borms (Open VLD), oud-gediende van de Dendermondse politiek en geboren en getogen in Appels, stelde: “Dat die kleuterschool in geen enkel opzicht een rivaal kan zijn van de kleuterschool van de vrije basisschool. Die kinderen daar komen niet uit Appels maar komen van elders, zelfs van buiten Dendermonde.”

Patrick Meulebroek had dan vooral vragen bij de voor hem totaal nieuwe procedure die men hier volgde (het was een agendapunt voorgedragen door de voorzitter van de gemeenteraad) . “Voor ons kan het niet dat men hier de verantwoordelijkheid doorschuift naar de oppositie. Als de meerderheid er niet in slaagt een voorstel te formuleren dan doen wij niet mee en stappen het bij de stemming af”, aldus Meulebroek. Waarop een raadslid opmerkte dat een oppositieraadslid blij zou mogen zijn nu hij eens mee het beleid kan bepalen.

Niels Tas van sp.a had het dan ook over de vaandelvlucht van Plus. Opvallend bij diens erg sobere bijna emotieloze tussenkomst waren de lovende woorden voor de voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Ook prees hij de meerderheid en dus de coalitiepartner die de school redde van de dood door mee er een freinetschool van te maken.

Piet Buyse

Piet Buyse, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad kreeg een bloemetje toegeworpen vanuit sp.a.

Hij somde nog eens kort de voordelen op die deze kleuterschool te bieden heeft. “We verzekeren zo het voortbestaan van deze school en zorgen ervoor dat men in Dendermonde kan kiezen voor freinetonderwijs vanaf 2,5 jaar. Verder komt dit ook aan alle gemeentelijke basisscholen ten goede daar de financieringslast beter wordt en bovendien zijn er 100% subsidies voor die kleuteronderwijzeres. Ook zijn er al 13 ingeschreven kleuters (dit zouden er intussen al 14 zijn, nvdr.) en is er dus een wil bij de ouders om die kleuterschool te realiseren. Waarbij die ouders veelal van buiten Appels komen en dus geen rivaal zijn voor het vrije basisschool. Want inderdaad, Appels is te klein voor twee gewone kleuterscholen.”

Hans Michiels, fractieleider van CD&V, was vrij kort en bleef eveneens vrij sober. Deze betreurde deze actie en het feit dat de vroegere schepen voor Onderwijs Pierre Caudron (sp.a) toen hij een fusie van die twee Appelse scholen voorstelde door zijn eigen partij werd teruggefloten. Ook stelde hij dat alhoewel men anders kon, het idee voor een freinetschool toen steunde. “Als CD&V/NV-A geloven wij nog steeds in het welslagen van een lagere freinetschool”, aldus nog Michiels.

De kleuterschool steunen kon er echter niet af. “Wij pleiten voor een verdere uitbouw van de lagere freinetschool. De oprichting van een kleuterschool is geen sinecure en wij zijn er van overtuigd dat de energie en middelen beter kunnen aangewend worden voor de verdere uitbouw en verdieping van het lagere-schoolaanbod. Bovendien staat de oprichting van een nieuwe kleuterschool  haaks op de mening van de Vlaamse minister van Onderwijs, sp.a’er Pascal Smet. Hij pleitte dit weekend nog in De Zondag voor de afschaffing van de kleinste kleuterschooltjes. De sp.a-fractie van Dendermonde pleit hier voor de oprichting van een kleine kleuterschool. Begrijpe wie het begrijpe kan”, stelde Hans Michiels in zijn pleidooi.

Rudy De Brandt

Rudy De Brandt (Plus) wou samen met collega Patrick Meulebroek niet stemmen over de freinetkleuterschool.

Bij sp.a was er trouwens achteraf wel wat kritiek te horen over hun voortijdig gestorven oud-schepen. “Pierre Caudron heeft het dossier maanden lang laten liggen zonder er iets aan te doen. Hij beantwoorde zelfs niet eens brieven over de zaak. Wij hebben hem dan wel moeten terugfluiten”, stelt men daar. 

Waarna het via stemming snel duidelijk werd dat de nieuwe kleuterschool er komt. VB, Open VLD en sp.a stemden allen voor terwijl het kartel CD&V/NV-A als enigen moederziel alleen tegen stemde. Het verdict was 18 stemmen voor en 12 tegen. Robert Van Overloop (VB) was wegens ziekte afwezig (de man zal wegens een ernstige ziekte bijna zeker nooit meer komen) terwijl Kristel Gevaert (CD&V) en Anne Vander Donckt (Open VLD) andere bezigheden hadden en daardoor nog maar eens afwezig waren.

Het kartel likte haar wonden maar had de nederlaag duidelijk al zien aankomen waardoor vermoedelijk de pijn nog meeviel. “Men doorbreekt hier het cordon sanitair tegen het Vlaams Blok”, opperde raadslid Jozef Dauwe (CD&V) ietwat bitsig. Wat men bij sp.a ontkende. “Wij hebben hen zelfs niet eens gebeld om te weten hoe ze gingen stemmen”, opperde men daar.

Willy Van Damme

3 gedachten over “Een kleuterschool voor Appelbloesem

 1. Ik vind het heel positief dat er een Freinet kleuterschool komt in Appels. Dankzij uw blog wist ik dat er gisteren gestemd zou worden (volg het al een tijdje) en wist ik vandaag dat de stemming positief was. Dank u.
  Sandra Vrijdags
  Antwoord
  Bedankt voor uw reactie.
  Willy Van Damme

 2. Pingback: Sluit Dendermondse gemeenteschool Appelbloesem? | Willy Van Damme's Weblog

 3. Pingback: Met veel spijt | Willy Van Damme's Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s