Beroep bij Raad van State tegen nieuwe gevangenis

Ter informatie laten wij u weten dat door het actiecomité Oud Klooster en het actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging tegen het nieuwe PRUP Dendermonde bij de Raad van State werd ingediend.  Dit nieuwe PRUP moest de inplanting van de gevangenis op het Oud Klooster opnieuw mogelijk maken.
Zoals u weet werd het verzoek tot schorsing en vernietiging tegen het eerste PRUP door de Raad van State ingewilligd.  De bezwaren tegen de inplanting op de site Oud Klooster blijven grotendeels bestaan, terwijl er voor sommige inwoners nieuwe nadelen ontstaan.
Actiecomité Oud Klooster en Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg

Email van 12 april 2011

Een persbericht zelf is er ondanks beloften niet echt gekomen.

Piet Buyse

“Burgemeester Piet Buyse betreurt de weigering tot een gesprek van beide actiecomités en ziet een kleine minderheid de meerderheid gijzelen.” 

De reactie van Piet Buyse (CD&V), burgemeester van Dendermonde:

“Wat ik vooral betreur is dat beide comités elke vraag van ons voor een gesprek, een dialoog tot heden weigerden. Het actiecomité Oud Klooster doet dat al lang en ook de mensen in Krijgem die protesteren doen dat. In plaats van een dialoog aan te gaan en de zaak met ons te bespreken kiezen zij voor een juridische guerrilla in de rechtbanken. Dat is zeer spijtig en in feite poogt een kleine minderheid hier de meerderheid te gijzelen. Dit plan is goedgekeurd door de provincieraad en heeft de goedkeuring van zowel de federale als Vlaamse gewestregering alsmede van de overgrote meerderheid van onze gemeenteraad.

Uiteraard moeten wij nu afwachten wat de Raad van State zal zeggen maar ons dossier is een goed dossier dat juridisch ook zeer grondig is afgetoetst op mogelijke fouten. Bovendien is die plaats van het Oude Klooster driemaal aangeduid als de meest geschikte plek in Dendermonde. Zowel onze administratie, de provincie als het gewest via haar milieueffectenrapport hebben die plaats steeds aangeduid als de beste voor de inplanting van die gevangenis. Dan komen stellen dat dit daar niet kan is niet serieus te noemen.

Wij werken ondertussen gewoon verder aan dit dossier en verwachten eerstdaags de bouwvergunning voor die ontsluitingsweg van de gevangenis naar de Gentse Steenweg. Dat ze naar de Raad van State stappen wil zeker ook niet zeggen dat ze het er gaan halen. De aanbesteding voor die weg is intussen ook al rond en eens de bouwvergunning is bekomen wordt onmiddellijk de aannemer aangeduid. Beweren zoals het actiecomité Oud Klooster in haar petitieactie en bezwaarschrift stelde dat de ontsluiting van de gevangenis toch nog via de Gasthuisstraat zou gaan is dan ook pertinent gelogen. We gaan bovendien weldra het ontwerp aan de bevolking tonen en dan zal men zien hoe zorgvuldig dit allemaal gemaakt is hoe goed het in het landschap werd ingepast.”

Willy Van Damme

3 gedachten over “Beroep bij Raad van State tegen nieuwe gevangenis

 1. Het is goed dat de gevangenis-industrie in België die tot schrijnende toestanden leidt omdat de gevangenen geen rechten hebben, een halt wordt toegeroepen.
  De zaak ‘Arbi Zarmaev’ toont nog eens de manier aan waarop onze gevangenen (en hun familieleden) soms behandeld worden (meer info via Google).

 2. En dan nodig ik iedereen uit, liefst gewapend met een verrekijker vanop de Denderdijk te kijken in de richting van de Krijgem-bewoners.U zal het kleine stulpje (in zijn garage kan het Ros Beiaard moeiteloos in) van een ingeweken arts, alsook een tandtechnisch bedrijf niet kunnen ontwaren wegens te ver afgelegen. Er zit minstens een km tussen. Wat een zielig stel egoisten.
  Peter Beeckman
  Antwoord. Dat was mij al bekend. Een commentaar komt mogelijks nog vandaag.

 3. Is er eigenlijk ergens (online) een kaart terug te vinden hoe het hele complex (met de ontsluitingen) er uit gaat zien ?
  Bedankt voor uw antwoord.
  Vriendelijke groeten
  Nicky Van Geert
  Antwoord
  Bedankt voor je reactie. Je kunt het PRUP normaal online vinden op de website van de provincie. Ook het MER moet normaal online staan. Er is daar speciaal een website voor gemaakt waar men alle milieueffectenrapporten kan zien.
  De gevangenis is ongeveer 9 à 10 ha groot en komt zoals geschreven in de zuidwestelijke hoek van het gebied tegen de spoorweg en tegen de Dender en daar waar men die ooit wou rechttrekken. De parking voor personeel komt westelijk, tussen Dender en het gebouw om zo elke hinder van startende auto’s en autolichten voor de buurt te vermijden. Zo ver gaat men hier.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s