Burgemeester Piet Buyse betreurt nieuwe procedure bij Raad van State

PERSMEDEDELING

Op 15 december 2010 stelde de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde’ definitief vast, waarna de bevoegde Vlaamse minister op 25 januari 2011  zijn handtekening onder het PRUP zette. Hierdoor werd de inplanting van een nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde opnieuw mogelijk en zag minister van justitie Stefaan De Clerck de realisatie van zijn masterplan voor de Belgische gevangenissen weer een stukje dichterbij komen. Voor minister De Clerck staat Dendermonde immers met stip genoteerd als locatie voor een nieuwe gevangenis. Zowel de diensten van de stad Dendermonde als de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook de Regie der Gebouwen en de nv Waterwegen en Zeekanaal zijn ondertussen hard aan het werk om dit dossier rond te krijgen.

Bij de Raad van State werd nu echter opnieuw een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging ingediend, na een eerdere vernietiging van het PRUP in 2009. De verzoekers zijn het Actiecomité Oud Klooster en het (nieuwe) Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg.

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse betreurt deze nieuwe procedure bij de Raad van State. Wat hem vooral tegen de borst stuit, is dat beide actiecomités andermaal elke dialoog met de stad of de provincie hebben geweigerd. “Van het Actiecomité Oud Klooster wisten we al lang dat ze niet met het stadsbestuur wensen te praten. Naar het nieuwe Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg heb ik op 16 maart jongstleden een e-mail gestuurd om hen rond mijn tafel uit te nodigen. Zij zijn hier niet op ingegaan. Ik vind het spijtig dat ik het dossier niet voor hen heb kunnen toelichten.”

Piet Buyse benadrukt dat het PRUP de democratische toets van de gemeenteraad, de provincieraad en de Vlaamse regering heeft doorstaan. “In het uitgebreide milieueffectenrapport werden ondermeer de mogelijke locaties opnieuw onderzocht en werd de impact op het leefmilieu gemeten. Dit rapport herbevestigt dat het Oud Klooster de beste locatie voor de nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde is. Dat de twee actiecomités dit niet aanvaarden, betekent dat een kleine minderheid zijn wil aan de meerderheid van de bevolking wil opdringen via een juridische procedure. Dit is in democratisch opzicht unfair”.

De burgemeester hoopt op een goede afloop maar houdt zijn hart vast: “Dendermonde heeft een tweede en laatste kans gekregen om de gevangenis op zijn grondgebied te houden. Als dit mislukt is dit ronduit slecht voor de ontwikkeling van onze stad!”

Burgemeester Piet Buyse kondigt aan dat de bevolking binnenkort inzage zal krijgen in de plannen voor de nieuwe gevangenis en dan zal kunnen vaststellen hoe sterk rekening wordt gehouden met de ingediende bezwaren en hoe zorgvuldig alles in het landschap wordt ingepast.

3 gedachten over “Burgemeester Piet Buyse betreurt nieuwe procedure bij Raad van State

 1. Beste,

  Een uitstekend artikel die alles in de juiste proportie plaatst. We leven in een tijd van grote veranderingen ( globalisering, ..) . Als we ons geroemd Westers model ( sociaal gecorrigeerde markteconomie) en een verhaal van “rechten en plichten” willen in stand houden zullen ook hier veranderingen noodzakelijk zijn. Dit vraagt op diverse niveau’s politieke moed. En dus de moed , als het verstandig is en na overleg, om tegen actiecomites in te gaan. Anders kan er niets meer democratisch beslist worden en staat alles stil. Ik denk dat er genoeg stil staat ……. Niet gemakkleijk om dit te zeggen maar zeer noodzakelijk.
  Ivan Ryckaert
  Antwoord
  Bedankt voor je reactie. Dit is een moeiiljke en ook delicate discussie. We moeten inderdaad verhinderen dat de democratie niet meer degelijk functioneert. En dat wil zeggen dat het democratisch gekozen bestuur regeert, dus beslissingen neemt en ook dat de burger de kans heeft om hierover zijn zeg te doen en ook eventueel naar de rechtbank kan stappen om tegen foute beslissingen te protesteren. Een evenwicht dat soms uit balans raakt.
  Doel is hier een mooi voorbeeld. De machtige Antwerpse havenbaronnen dachten geen rekening te moeten houden met de paar mensen in Doel en lapten een serie nochtans goede gekende verordeningen gewoon aan hun laars. Gelukkig was daar de rechtstaat om die arrogantie en onwettigheden een halt toe te roepen.
  Verder is het ook duidelijk dat overheden moeten regeren en zich niet altijd laten beïnvloeden door enkele luide schreeuwers. Mensen die bij windmolens overal rondvliegende rotors opmerken of bij een doodlopende weg een snelweg zien verschijnen verkopen gewoon onzin en dienen dan ook als verkopers van prietpraat te worden gezien.
  Willy Van Damme

  • Volledig eens met deze reacties al vind ik, qua “burgerdemocratie”, dat de slinger teveel naar één kant uitgaat.Ik dacht? dat ik de minister-president Peeters ook al zoiets had horen zeggen ergens in de zevende dag.Die (meestal zeer kleine actiecomités) hebben,overal in het land, al enorme economische schade veroorzaakt door vertragingen in de dossiers.Vraag is of drie man en een hond zomaar straffeloos alles kunnen en mogen blokkeren?Ik denk dat het wondermiddel”de Raad van State”meer dan overbelast is met soms terechte maar ook zeer dikwijls puur egoïstische dossiers. Hoog tijd dus om hier een efficiënte buffer tussen te plaatsen.
   Peter Beeckman
   Antwoord
   Je moet hier toch erg oppassen. Ik begrijp de frustraties van velen in verband met de vertragingen en obstructie rond soms erg belangrijke dossiers. De rechten van het individu in zaken die hen persoonlijk aanbelangen zijn echter in een rechtstaat heilig. Het zal je maar overkomen dat een lokaal of gewestelijk bestuur bijvoorbeeld besluit je woning neer te knallen om reden die soms dubieus zijn. De rechter is dan je soms enig houvast. Respecteer dat. Uiteraard stelt zich de vraag naar sommige rechtspraak zoals ik die analyseerde in de kwestie van de Raad van State hier bij het Hoogveld J en de gevangenis. Maar ook rechters moeten in alle objectiviteit en vrijheid kunnen oordelen. Want zonder dat is ook de rechtstaat dood. En dat is toch het heilige der heilige.
   Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening en het faalbaar werk van mensen.
   Willy Van Damme

   • Dag Willy
    Akkoord met uw antwoord; ik weet dat ook wel; maar toch…het blijft een moeilijke evenwichtsoefening.Het recht van een individu versus een overheid.Soms terecht:remember de demping van de Dender en de (voor mij ) terechte procedure indertijd, als ik mij niet vergis, ingesteld door Ferdi Willems.Maar in veel gevallen het “not in my backyard” principe of veel erger pure speculatie zoals in een nu heikel dossier in Dendermonde.
    Peter Beeckman
    Antwoord
    Uw ergernis is ook soms de mijne en dat zal U al hier wel eens gelezen hebben.
    Maar zie het (cynisch) zo. Dankzij al die gerechtelijke pesterijen hebben de advocaten in Dendermonde en elders veel werk en verdienen ze goed hun boterham en dat zorgt voor meer welvaart in onze stad.
    Willy Van Damme
    Peter Beeckman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s