SKEPP zijn kwakzalvers

Iedereen zal ze wel nu al kennen, de heren en dames van SKEPP, wat staat voor De Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. Al een aantal jaren hebben die hun pijlen gericht op de homeopathie als een soort schietschijf voor wat voor hen pseudowetenschap is, een soort van oplichterij dus. Recent nog organiseerden zij een wat ze noemden massale ‘zelfmoordactie’ door grote hoeveelheden homeopathische producten te drinken. Gewoon belachelijk. Het probleem met hun acties en beweringen is nu eenmaal dat wat zij homeopaten verwijten in feite zelf praktiseren, namelijk kwakzalverij.

Zoeken naar begrip voor de feiten

Wetenschappers zijn soms elke dag van bij het opstaan tot het slapengaan bezig met het bestuderen van de wereld, de natuur, de mens, historische feiten, fysica, etc… Men ziet feiten, poogt die op een rijtje te zetten, ze te begrijpen en haalt daaruit een hypothese, een vermoeden. Dat wordt dan later een thesis, iets wat al steviger op de grond staat en, met heel veel geluk en nog meer hard werk, een wet, een wetmatigheid. Iets waarvan men na veel onderzoek van de feiten zeker is dat het niet anders kan. Tot – verdomme – het tegendeel wordt bewezen en die wet dient aangepast.

Het is een frustrerend werk, een dikwijls eenzaam werk ook. Saai voor de meeste buitenstaanders maar voor de betrokken wetenschapper een kwestie van echte passie. En dat een wetenschapper zijn gans leven kan zitten studeren op fenomenen en nooit niet de achterliggende problematiek kan vinden is gekend. De zwaartekracht was er ook voor Newton geboren werd. Alleen, hij begreep het fenomeen.

Er zijn in onze maatschappij, in de natuur oneindig veel fenomenen die we nog niet begrijpen. Weet al iemand veel over de communicatie onder de dieren? We sturen nochtans wel al boodschappen naar vermeende buitenaardse wezens. Neem een ander veel gekend probleem, dat van ME of CVS, het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Men spreekt van en syndroom omdat men na tientallen jaren studie wereldwijd nog steeds niet weet wat hier aan de hand is. Iedereen tast hier nog steeds in het duister, zelfs al beweert er wel eens een  wetenschapper dat hij de zaak kan oplossen. Wat als steeds voorbarig blijkt. En als de wetenschapper het niet begrijpen dan zwijgen ze over oorzaak, gevolg en oplossing. Neen, zoals het een wetenschapper hoort zoekt deze verder door het woud van feiten op zoek naar hypothese, these en wetmatigheid. Zo werkt wetenschap. Het is niet voor de simpele van geest die overal antwoorden hebben maar nooit vragen.

Genezingen die we niet begrijpen zijn mirakels

In zijn column “Verzoek aan de Hogere Homeopathische Macht” in De Morgen van 8 februari toont Tim Trachet, erevoorzitter van SKEPP, zo een simpele van geest te zijn, de kwakzalver par excellence. Al in het begin van zijn tekst toont hij zijn ware natuur. “Toch beweren homeopaten dat dergelijke extreem verdunde stoffen mensen kunnen genezen”, stelt hij. Een fout van jewelste. Homeopaten beweren dat niet, het is een feit zo vaststaande als het draaien van de aarde om de zon. Het toont dat hij niet eens de essentie van wetenschap snapt: het onderzoek der feiten.

En wie grossiert in dergelijke simplismen gaat natuurlijk op dit pad verder. Zo stel hij iets later in deze column: “… blijft iedere wetenschappelijke verklaring achterwege. Dan kunnen we enkel spreken van een bovennatuurlijk verschijnsel of nog liever een mirakel, veroorzaakt door een Hogere Homeopathische Macht…. Maar als het bestaan van zo’n mirakel zwart op wit wordt aangetoond, beloven we op onze knieën te vallen.”

Dieper kan men moeilijk zakken. We zitten met een inderdaad merkwaardig fenomeen dat miljoenen mensen wereldwijd dankzij homeopathische geneeskunde genezen. Tot heden is voor dit fenomeen nog een onvoldoende wetenschappelijke basis in de zin dat ze door de geneeskundige wereld algemeen aanvaard wordt. Mogelijks speelt hier de maffia van de medische lobby een grote rol. Die verdiende dankzij de Wereldgezondheidsorganisatie WGO, fortuinen met hun inentingscampagnes tegen bijvoorbeeld de Mexicaanse griep en haat de homeopathie.

Maar het is niet omdat men op wetenschappelijk gebied nog deels in het duister tast dat men deze feiten zomaar moet negeren en het hebben over mirakels of als anderen bij SKEPP over het placebo-effect. Het getuigt van een wel heel groot misprijzen voor de wetenschap om iets wat men nog niet geheel begrijpt zo te behandelen. We begrijpen het niet,  dus is het zever, placebo of een mirakel. We begrijpen CVS niet, dus is het allemaal nep en zit het in het hoofd. Wie in ‘s hemelsnaam neemt dergelijk onzinverkopers voor vol aan? Het is een attitude die helemaal niets met wetenschap te maken heeft. Het is er zelfs de antithese van.

Als men een geneeskundig fenomeen wetenschappelijk weet te verklaren dan wijzigt er aan het feit zelf in wezen helemaal niets. Het enige dat anders is, is dat wij het feit begrijpen, het kunnen vatten. Dan komen spreken als Tim Trachet doet over mirakels is gewoon gelul van een absoluut hoog niveau. Een wetenschapper zal de feiten aanvaarden zoals ze zijn en gaat op onderzoek. SKEPP ziet feiten, spreekt daarover als zijnde ‘mirakels’ en ‘placebo’ en gooit dus die miljoenen data gewoon de vuilbak in. Van kwakzalvers gesproken. Begrijpelijk dat een geneesheer als Kim Geybels die voor haar minnaar drugs ging halen, zich hier solidair toonde. Maar het was natuurlijk geen homeopathie waarnaar zij in Nederland op zoek ging.

Willy Van Damme

27 gedachten over “SKEPP zijn kwakzalvers

 1. Dag Willy,

  Je maakt een juiste analyse. SKEPP zou beter eens langsgaan bij de culturen die deze homeopathische gebruiken dagdagelijks toepassen.
  Hierbij is het werk van Mark Plotkin (etno-botanicus) een echte aanrader.
  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/29510-in-de-leer-bij-de-sjamanen.html

  mvg
  Antwoord.
  Bedankt voor de info. PDW en zijn clubje zouden eens moeten beseffen dat als men iets niet weet men beter zwijgt en luistert. Dat siert.
  Willy Van Damme

 2. Het eerste deel van uw artikel is prachtig, maar in het tweede deel raakt u de trappers volledig kwijt.

  “Homeopaten beweren dat niet, het is een feit zo vaststaande als het draaien van de aarde om de zon. ”
  Het spijt me, de werking homeopathie is geen feit en is niet eens bewezen. Ik hoor graag van u welke harde feiten (geen getuigenissen want die gelden niet als bewijs) en bewijzen u voor homeopathie heeft.

  Uw uitspraak over de maffia van de medische wereld is een dooddoener van jewelste. Heeft u bewijzen voor wat u hier beweert? Want dit is een zware beschuldiging.

  Uw persoonlijke uithaal naar Kim Geybels is van een verfoeilijk allooi. Om het met uw eigen woorden te zeggen: als u er niets over weet, zwijg dan.

  Kortom, u weet duidelijk hoe goede wetenschap werkt. U past het jammer genoeg zelf niet toe.
  Herman Boel
  Antwoord. Bedankt voor uw reactie. Aangezien in de wereld op jaarbasis miljoenen mensen na een homeopathische behandeling genezen zijn acht ik dat wel bewezen. En als getuigenissen geen bewijs vormen dan hebt U wel een zeer merkwaardige visie op wat wetenschap hoort te zijn. Het verzamelen van getuigenissen en de evaluatie daarvan is een essentieel onderzoek van het werk van elke wetenschapper, welke discipline ook.
  Maar ja, als getuigenissen zomaar overboord worden gekiepert dan is de wetenschappelijke bewijsvoering snel geleverd. Ik noem dat kwakzalverij en geen wetenschap de naam waardig.
  Wat betreft Kim Geybels kan ik alleen maar stellen dat een geneesheer zich mijlenver van drugs moet houden. Dat niet doen is pas getuigen van een laag allooi.
  Over de ‘maffia’ in de medische lobby is al een ganse bibliotheek volgeschreven. Bijvoorbeeld recent nog over schandelijke misbruiken door een Amerikaans farmabedrijf in Nigeria. Als U zozeer voor wetenschap bent dan zou dat toch een U niet onbekende materie moeten zijn. Maar dat was het onderwerp van mijn stuk niet. Leest u verder ook de andere antwoorden op gelijkaardige reacties.
  Willy Van Damme

  • Homeopatie kan eens ‘helpen’ maar het geneest niet door een bewezen effect door het actieve middel. Dat de arme drommels in de ontwikkelingslanden zouden genezen worden door homeopathie is volledige flauwekul. Het is bovendien immoreel bedrog! De werking ervan is niet (en zal niet) bewezen (worden). Mijnheer Van Damme, als u niet meer kritsiche zin kan opbrengen in uw commentaren, dan bent u zelf een kwakzalver en nog niet een beetje pretentie is u vreemd, zonder van wetenschap een jota verstand te hebben, want u past er niets van toe. Skepp zo beschuldigen is grotesk en dom.
   Dirk Schepens
   Antwoord:
   U beweert het op te nemen voor de wetenschap en kunt nu al voorspellen dat de werking van homeopathie nooit bewezen zal worden. Wow zeg, eindelijk een waarzegger in het debat. Het enige dat U hier bewijst is niets af te weten van wat wetenschappelijk onderzoek hoort te zijn. U bewijst dat men hier bij SKEP met kwakzalverij te doen heeft. Grotesk?
   Willy Van Damme

 3. Beste Willy,

  Je maakt zelf in het begin een stevige fout: als we naar de feiten kijken zien we NIET dat homeopathie geneest. Er is niets dat dat onderschrijft in tegenstelling tot de zwaartekracht die aanhaalt. Deze zien we steeds opnieuw werken, de feiten kunnen steeds worden herhaald. Jammer genoeg voor de homeopathie heeft nog niemand de feiten, namelijk dat het mensen geneest, kunnen aantonen. Elk geneesmiddel dat geregistreerd is kan deze feiten wel voorleggen.
  joeri Mesens
  Antwoord: Bedankt voor je reactie.
  Mensen genezen nu eenmaal na een homeopathische behandeling. Zoals ik al schreef dient daar nog verder wetenschappelijk onderzoek naar gedaan te worden. Als U het woord NIET gebruikt dan maakt U alle verdere discussie onder wetenschappers over dit fenomeen overbodig. U maakt dus dezelfde essentiële fout als SKEPP. Zie verder mijn antwoord op andere reacties.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,

   U zou zich best even verdiepen in hoe men aan degelijke wetenschappelijke bewijsvoering doet. Er zijn veel redenen waarom je makkelijk aan veel positieve getuigenissen van genezingen komt voor gelijk welke behandeling: een eerste belangrijke reden is dat we voor heel veel aandoeningen vanzelf genezen, een tweede dat vele aandoeningen cyclisch zijn en dus beter en slechter en beter wordt, een derde het bekende placebo effect en er zijn er nog meer. Om al die redenen kunnen we makkelijk om de tuin geleid worden door getuigenissen en daarom zal geen enkele wetenschapper getuigenissen als bewijs aanvaarden. Wat telt wel: een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarbij het middel met placebo wordt vergeleken. Het geteste middel is een geneesmiddel als het duidelijk beter werkt dan het placebo. Alle geneesmiddelen op de markt moeten zulke tests ondergaan alvorens toegelaten te worden. Homeopathie is er tot dusver nog niet in geslaagd aan te tonen dat het beter werkt dan placebo.
   Joeri Mesens
   Antwoord
   Ook dit is hier al uitvoerig aan bod gekomen. Niemand zegt dat je getuigen zomaar op hun woord moet geloven. Getuigenisen – zoals ik al schreef – dienen onderzocht te worden, geanalyseerd. Dat is toch de essentie van wetenschappelijk onderzoek. Een getuigenis is wel altijd een subjectief gegeven en daarmee zal elke wetenschapper de naam waardig, of een journalist als hier, rekening mee houden. Maar ze verwerpen is te zot voor woorden.
   Willy Van Damme

 4. Beste Willy,

  Buiten de sterke “claim” dat het werkt zie ik niets in je betoog dat een bewijs levert dat homeopathie een geneeskundig positieve bijdrage levert. Ikzelf heb homeopathie gedurende jaren tegen allergie gebruikt en geloofde er ook in, dus zelfs placebo op zijn hoogst, maar werd er jaar na jaar enkel slechter van. Tot de dag dat ik reguliere geneesmiddelen nam, toen overwon ik mijn klachten. Sindsdien drink ik alleen nog Spa water. Misschien spijtig om horen maar er zijn ook believers die door ondervinding skeptisch worden.
  Raoul Heremans
  Antwoord
  Bedankt voor uw reactie. Er zijn dagelijks massa’s mensen die na een homeopathische behandeling genezen zijn. Dat is toch een positieve bijdrage dacht ik. En die genezing is een feit welke men niet kan negeren. Homeopathie is zoals alle andere vormen van geneeskunde geen wondermiddel. Mij ging het ook niet om het verdedigen van homeopathie als een soort van wondermiddel of als de ultieme vorm van geneeskunde, maar om de simpele vaststelling dat men al die genezingen niet zomaar kan weglachen als ‘placebo’ of ‘mirakels’. Dan zit men op het niveau van o.m. het Vaticaan die als ze nog eens iemand heilig willen verklaren dan maar gemakshalve spreken van mirakels en elk wetenschappelijk onderzoek hiernaar weigeren. Mijn opiniestuk was in wezen een pleidooi voor de wetenschap en niet voor of tegen homeopathie.
  Willy Van Damme

 5. Nee het is helemaal geen feit dat dergelijke verdunde stoffen kunnen genenzen.
  Als homeopathen zo overtuigd zijn dat hun middelen werken, dan kunnen ze met een redelijke eenvoudige dubbelblind proef dat aantonen. Maar homeopathen gaan altijd op de vlucht als je voorstelt om hun middelen op die manier te onderzoeken.

  Voor een typische manier waarop homeopathen reageren kan je dit relaas lezen over hoe de homepathen in Nederland eerst hun ministers uitdaagden maar toen skepsis in de plaats van de ministers op de uitdaging wilde ingaan en voor een wetenschappelijk verantwoordelijk proefopstelling wilden gaan, verdween elk animo bij de homeopathen om samen te werken: http://www.skepsis.nl/geneesmiddelproef.html en http://www.skepsis.nl/nvkh.html
  Antwoord
  Bedankt voor je reactie. Zoals ik al in mijn opiniestuk stelde is het gewoon belachelijk te stellen dat die miljoenen mensen genezen dankzij placebo-effecten of mirakels. U stelt dat ze NIET genezen door die homeopathische geneesmiddelen. Hoe weet U dat zo zeker? En als U zo slim bent, door wat dan wel? U doet een bewering die U niet eens kunt staven.
  Verder zijn er zoals in de klassieke geneeskunde ook in het wereldje van de homeopathie veel bedriegers. Maar dat is geen reden om een van beiden simpelweg als bedrog af te doen.
  Willy Van Damme

 6. Beste Willy,

  “Maar ja, als getuigenissen zomaar overboord worden gekiepert dan is de wetenschappelijke bewijsvoering snel geleverd. Ik noem dat kwakzalverij en geen wetenschap de naam waardig.”

  Het probleem is net dat het placebo effect iets zeer krachtig is. Hoeveel gelovigen worden er niet ‘geholpen’ door wat wijwater? Hoeveel keer helpt een beetje speeksel niet bij kinderen? U kan zelf nog oneindig veel voorbeelden bedenken van het placebo effect.
  Getuigenissen die de fantastische werking van pakweg homeopathie bewijzen zijn echter vanuit wetenschappelijk standpunt van nul en generlei waarde net vanwege dat placebo effect dat uiteraard nog versterkt wordt door de vooringenomenheid (iemand die naar een homeo arts stapt zal vermoedelijk redelijk positief staan tov homeopathie). De enige manier om te achterhalen dat een middel beter resultaat boekt dan een placebo is het (ik geef het toe, saaie en omslachtige) dubbel blind onderzoek waarbij noch patiënt noch arts weten wie het echte en wie het placebomiddel krijgt toegediend. Al de rest is inderdaad waardeloos.
  Tot heden heeft geen enkel herhaald dubbelblind onderzoek de werking van homeo aangetoond. De proeven die bij dieren gedaan worden schieten meestal te kort bij de tweede voorwaarde, nl de toediener weet welk beest homeo krijgt en welk beest een placebo krijgt, dus daar hebben we weer de vooringenomenheid.
  Dat er mistoestanden zijn in de reguliere pharmaceutische wereld dat zal wel kloppen, ook al zullen die minder groot zijn dan u wil doen geloven en zal SKEPP daar hoegenaamd geen euro aan verdienen. Wat ik wel weet dat bijvoorbeeld boiron vorig jaar een half miljard euro heeft verkocht aan suikerbollekes en flesjes water zonder enig bewijs te moeten leveren van hun werking. Dat is pas een maffia!
  Stefaan Depraetere
  Antwoord
  Bedankt voor je reactie. Niemand kan het effect van een placebo ontkennen. Ook in de homeopathie. En dat heb ik ook niet gedaan. Het is echter zeer gemakkelijk, sloganesk en onwetenschappelijk het allemaal daaraan te wijten. Zoals U echter roep ik op tot een wetenschappelijke benadering van het fenomeen. En daar hoort het onderzoek van getuigenissen bij. Wat u ook in wezen schrijft. Verder moeten wij ook kunnen aanvaarden dat wij nooit alles 100% zullen kunnen doorgronden. We moeten daarmee leren leven.
  Zoals in alle andere takken van de industrie schrikt men ook in de medische sector echter voor zeer weinig terug. De vele volumes die hier al over geschreven zijn zeggen voldoende. En dat is ook niet verbazend, kijk naar andere economische sectoren als de grondstroffenhandel bijvoorbeeld of, natuurlijk ook bepaalde sectoren als de zogenaamde gezonde voeding en homeopathie. Waar geld te rapen valt komen steevast hyena’s op af.
  Verder heb ik op geen ogenblik willen insinueren dat SKEPP voor zijn activiteiten geld zou krijgen van die medische lobby. Die gebruiken andere professionele kanalen om hun doel te bereiken.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,

   Het onderzoek van getuigen is net iets dat nagenoeg onbruikbaar is. Een goed voorbeeld daarvan is de ‘selective attention test’ van Simons en Chabris. Je krijgt een filmpje te zien waarin gevraagd wordt om het aantal passen te tellen dat de spelers in het wit gekleed aan elkaar geven. Tijdens het filmpje loopt een man verkleed als aap door het beeld. Nagenoeg geen enkele ‘getuige’ heeft de aap opgemerkt.
   Nog veel erger wordt het als getuigen over een fantastische genezing moeten onderzoeken. Buiten het placebo en nocebo effect spelen er nog andere zaken mee :
   1. Het inkleuren van herinneringen. Als ik u vandaag vertel dat ik gedroomd heb dat mijn zus de lotto wint volgende maand en over een maand wint uw zus in het casino dan is er veel kans dat u zich mijn ‘perfecte’ voorspelling herinnert.
   2. Als er na een maand niets gebeurt dan komt die voorspelling niet meer ter sprake, de zgn confirmation bias, waar ook regulier onderzoek moet voor opletten.
   3. Cherry picking : Opvallende, onvolledige resultaten worden onterecht geextrapoleerd naar het volledige probleem.
   4. Het verdwijnen van ziektes en/of het schommelen van ziektebeelden op een natuurlijke manier.

   Dit is maar een beperkte opsomming van het getuigen probleem. Hoe gaat u met andere woorden een getuigenis onderzoeken? Ik heb water van de homeopaat gedronken en mijn weet ik veel welke klacht is verdwenen. Ok begin maar te onderzoeken. Dat is gewoon onmogelijk om dat degelijk op een wetenschappelijke manier uit te voeren. Er zijn trouwens duizenden dankgetuigenissen terug te vinden aan het adres van de Griekse of Egyptische goden (dankplaatjes in de tempels en zo). Zijn de Griekse goden dan ook echt? Of mogen we die duizenden getuigenissen WEL aan het placebo effect toeschrijven en die duizenden getuigenissen over het geschud water NIET?

   Zoals door sommigen al aangehaald : homeo mag best waar blijken te zijn (zeker voor mij als wetenschapper want dan mogen we de volledige fysica en scheikunde herschrijven en ben ik de rest van mijn leven zeker van een job) maar dat ze op zijn minst zich ook onderwerpen aan een controleerbare methode (iets wat ze altijd weigeren te doen!).
   Stefaan Depraetere
   Antwoord
   Ook dat is hier al wel gesteld. Getuigen zijn subjectief en dat weet iedereen die serieus met dat soort zaken bezig is. Aan mij die al meer dan dertig jaar aan journalistiek doe en een naam heeft op het vlak van onderzoeksjournalistiek moet je dat niet komen zeggen. Je trapt daarmee een wel heel wijde deur in. En toch doe ik nog steeds onderzoek door mensen te ondervragen. Maar dan, zoals sommigen hier stellen schrijven dat je getuigenissen moet negeren is grof en maakt je als wetenschapper gewoon verdacht. Dat is gewoon kwakzalverij. Niemand die serieus wil blijven twijfelt aan het probleem van dit soort onderzoek, maar toch dient het te gebeuren en gebeurde het al ontelbare keren in dit en andere zaken.
   Verder zou je als wetenschapper ook horen te weten dat wij op het vlak van wetenschappelijk onderzoek feitelijk nog nergens staan. We denken veel te weten maar zijn in wezen op wetenschappelijk vlak nog analfabeten.
   Een wetenschapper is per definitie ook een bescheiden man die zwijgt als hij het niet weet en zich alleen maar vragen stelt. Jullie hebben echter al alle antwoorden klaar. Ik stel mij alleen vragen en vraag om onderzoek en geen slogans van mensen die het allemaal al denken te weten.
   Willy Van Damme

   • Beste Willy,

    Ook al “trap ik een zeer wijde deur in”, het verandert niets aan het standpunt. Het verandert ook niets aan het feit dat u heel mooi rond de hete brij blijft dansen. : als je de werkzaamheid van een geneesmiddel wil onderzoeken dan zijn getuigen zeer moeilijk te gebruiken en is een dubbelblind methode veel eerlijker. Als homeo werkzaam is dan zal het zijn werkzaamheid aantonen. De enige reden waarom homeopaten zich daar willen aan onttrekken is omdat ze maar al te goed weten dat ze enkel het placebo effect gebruiken (wat door blogs als de uwe nogmaals versterkt wordt).
    Dat we op het vlak van wetenschappelijk onderzoek nog nagenoeg nergens staan is een hatelijk dooddoener van de eerste orde. We weten gigantisch veel. Op sommige vlakken valt er zelfs bijna geen fundamenteel onderzoek meer te doen (klassieke mechanica bijvoorbeeld). Op andere vlakken valt er nog veel te ontdekken.
    Uw toch wel pretentieuze ‘ik stel mij alleen vragen en vraag om onderzoek en geen slogans van mensen die het allemaal denken te weten’ is toch wel zwaar beneden het niveau van iemand die een ‘naam heeft op het vlak van onderzoeksjournalistiek’. Het feit dat homeo en ander bijgeloof populair is heeft het juist te denken aan de sloganeske propaganda die er voor gevoerd wordt. Ik verwijs u hierbij graag naar de lezersbrief in de morgen de dag voor de Skepp actie die ondertekend werd door 8 dokters (dr. vermoedelijk allen artsen) die homeo verdedigden. In een reactie aan één van de artsen, louter over de scheikundige kemels die er in stonden, kreeg ik als respons dat het er niet toe doet want dat ze weten dat het werkt. Tjah, slogans, iemand?
    Stefaan Depraetere
    Antwoord:
    Wat is er pretentieus aan mijn stelling: ‘ik heb alleen vragen en vraag om onderzoek’? In dat geval zijn alle wetenschappers één stuk pretentie. Bent U wel wetenschapper? En spreken van een ‘hatelijke dooddoener’ als ik het heb over het feit dat we wetenschappelijk nog nergen staan, is eveneens zeer merkwaardig voor iemand die zich wetenschapper noemt. Bescheidenheid is een typische eigenschap voor een wetenschapper de naam waardig. Die zie ik niet bij U. Integendeel, U begrijpt iets niet en stelt dan maar gemakshalve: dit is kwakzalverij. Maar als ik vragen stel en wetenschappelijk onderzoek voorstel dan steigeren jullie hier. Een wel heel rare houding voor iemand die zich wetenschapper noemt. Het is het verwijt dat ik hier bij U continu hoor over homeopathen. Merkwaardig.
    Willy Van Damme

 7. Citaat van hierboven: “Maar ja, als getuigenissen zomaar overboord worden gekieperd dan is de wetenschappelijke bewijsvoering snel geleverd. Ik noem dat kwakzalverij en geen wetenschap de naam waardig.”

  Mag ik er even op wijzen dat vele ziekten (ik dacht zo’n 60%, maar steek ik mijn hand niet voor in het vuur) spontaan genezen. Moet er dan ook onderzocht worden of ‘niets doen’ werkt en terugbetaald moet worden door het ziekenfonds?
  Getuigenissen worden niet zomaar overboord gekieperd, maar ze moeten wel op een degelijke manier geëvalueerd worden. Als dat gebeurd valt homeopathie door de mand.
  Als je wil weten hoe een homeopathisch geneesmiddel tot stand komt, kijk dan hier eens naar. ’t Is een beetje ludiek, maar niet fout. Wat hier wordt bereid is evengoed als eender welk homeopathisch ‘middel’.
  Antwoord
  Bedankt voor je reactie. Het onderwerp heeft blijkbaar de gemoederen beroerd. Ik heb hier weinig extra aan toe te voegen bij mijn eerdere antwoorden.
  Uw reactie wordt gewaardeerd maar brengt weinig nieuws aan. Uiteraard genezen veel ziekten spontaan. We beschikken immers over een immuunsysteem. Maar wilt U zeggen dat het bestuderen van getuigenissen hier in dit wetenschappelijk onderzoek niet hoeft?
  Discussie over wetenschappelijke fenomenen dient in alle ernst en zonder emoties te gebeuren. Ik heb de indruk dat sommigen hiervoor nog te veel hun emoties laten blijken. Wat niet wil zeggen dat men zijn emoties niet mag laten horen en zien. Bij wetenschappelijk onderzoek echter is dit totaal uit den boze.

 8. Mensen waren heel tevreden over aderlatingen. Miljoenen mensen zijn genezen na aderlatingen. Dat is volgens u sluitend bewijs dat we weer aderlatingen moeten invoeren. Er zijn ontstellende verhalen neergeschreven door artsen die hun patienten dood verbloedden in opeenvolgende aderlatingen, en dan hoofdschuddend becommentariëerden dat ze er te laat bij waren gehaald, en niet snel genoeg voldoende slecht bloed hadden kunnen doen wegvloeien. Mensen overleefden desondanks, en waren blij met dergelijke krachtdadige behandeling.

  Gezien uw grote kennis over homeopathie wil ik u wel een vraagje voorleggen. Volgens de homeopathische theorie wordt informatie overgedragen aan oplosmiddel door een bepaalde manier van verdunnen. Deze informatie gaat een tegengestelde actie uitvoeren aan het gebruikte middel. Veronderstellen we even dat dat kan. Een perfect zuivere stof bestaat niet (of kost een fortuin). Bij ieder contact, zowel met de lucht als met het recipient, komt het oplosmiddel in contact met onzuiverheden in de lucht, zowel als stoffen uit het recipient (tenzij u het in een magnetisch vacuum zou vangen). Bij de herhaalde verdunningen worden deze onzuiverheden mee verdund. Waarom worden deze onzuiverheden niet gepotentiëerd? Het is er maar eentje uit de velen, hoor.

  U vervangt kennis door geloof, met als argument imperfecte kennis. Waarom zou de paus dan niet onfeilbaar kunnen zijn? Er is immer zoveel dat we niet kunnen bevatten en niet kunnen kennen, dus ook niet de onfeilbaarheid van de paus, en meer bepaald DEZE paus.

  De zon is geen hete koperen schotel, opgehangen in de lucht. Dat geloofden de mensen ook (volgens u is het dus waar). Wij twijfelen aan de randen van onze kennis, maar over de kernen zijn we zeker: de aarde is rond, en draait rond de zon, de zon is een ster, en alle sterren zijn zonnen. Zo zijn we ook zeker over de kernen van scheikunde en fysica. Het enige wat U daar tegen kan plaatsen is een irrationeel geloof dat het onmogelijke mogelijk zou zijn.

  We denken overigens vrij goed te weten hoe ME, CVS en dergelijke functionele aandoeningen kunnen ontstaan. U merkt veel kabaal aan de randen van onze kennis op, maar over de kernen zijn we vrij zeker. Niet rotsvast van overtuigd, maar wel vrij zeker en steeds zekerder. Het heeft wat met pijnperceptie te maken, en hoe deze wordt ingeslepen langs neuronale weg. Er is nog heel veel wat we niet weten, en we kunnen er nog niet veel aan veranderen. Maar goede geneeskunde bedriegt deze mensen niet, zegt hen eerlijk dat ze met deze aandoening moeten leren leven en tracht hen daarbij te helpen. Als we hen behandelen met experimentele methoden zeggen we dat eerlijk en voeren we het uit als zorgvuldig gecontroleerd experiment, om er van te kunnen leren voor latere patienten.

  U zou beter kunnen weten, maar u verkiest gebrek aan kennis te etaleren als Diepere Inzichten en bent daarmee medeplichtig aan oplichting door een industrie die enkel in de EU meer dan een miljard Euro waard is. Het is gewone kansrekening, beste Willy. De kans dat homeopathie werkt is een breuk met in de teller het aantal onverklaarbare mirakelen, en in de noemer een miljard Euro aan belangen in bedriegelijke praktijken (de geschatte waarde van Big Homeo in Europa is volgens Businessweek 1.1 miljard).
  Luc Bonneux
  Antwoord
  Bedankt voor uw reactie. Een lang epistel die mij lijkt aan te tonen dat U niet begrepen hebt waarover ik het had. En dit was een pleidooi voor een wetenschappelijke benadering van dit fenomeen los van de slogans van SKEPP. Wat dat met aderlatingen en de pauselijke onfeilbaarheid te maken heeft is mij een heel groot raadsel.
  Verder wil ik wel stellen dat men tot heden nog nergens staat wat betreft CVS/ME. Als iemand die al sinds 1993 met de ziekte zit weet ik een beetje wat ik zeg. Tot heden is er hier alleen veel giswerk en bijna nergens op gestoelde verklaringen van dokters die beweren het te weten. Dus zoals bij homeopathie: Meer wetenschappelijk onderzoek graag. Maar blijkbaar is dat bij sommigen al teveel gevraagd.
  Wat betreft mijn kennis over homeopathie is die zeer beperkt. Het opiniestuk ging feitelijk zelfs in essentie niet eens over homeopathie maar over hoe iets wetenschappelijk te benaderen.
  Willy Van Damme

 9. Er is overigens een vracht aan medisch wetenschappelijke literatuur over waarom mensen denken dat medische therapieën werken, terwijl ze dat niet doen. Dokters hebben dat heus al eerder opgemerkt. Daar is echt veel onderzoek naar gedaan. Deze oorzaken zijn veel meer dan het loutere placebo fenomeen. Die literatuur is goed toegankelijk.
  Luc Bonneux
  Antwoord
  Uiteraard is er hier al veel over gestudeerd en geschreven, dat is ook logisch. En wat betekent dat dan?
  Willy Van Damme

 10. Willy,

  Is het ooit al eens bij je opgekomen dat ook jij er eens naast kan zitten? Als je de geschiedenis van de homeopathie even naleest dan kan je zien dat na een oorspronkelijk succes (bij de toenmalige geneeskundige technieken, aderlaten en zo, was het vaak beter niets te doen dan iets te doen!) de homeopathie terug in de vergeethoek geraakte toen de dokters echt werkzame geneesmiddelen zoals vaccins en antibiotica in handen kregen. Maar in de huidige antiwetenschappelijke, charlataneske tijd is die methode weer opgekomen. Internet is een mooi ding, maar het maakt ook zwendel op een voorheen ongeziene schaal mogelijk.
  Mag ik je “BEKOCHT of behandeld” van Simon Singh en Edzard Ernst aanbevelen? Een standaardwerk voor leek en vakman die op de hoogte wil blijven van alternatieve technieken en hun waarde.
  Antwoord
  Het feit dat jij me vraagt of ik wel eens besef fout te kunnen zijn toont dat je de essentie van wetenschappelijk onderzoek niet snapt. Dat is niet een kwestie van ‘ik heb gelijk’ en ‘jij zit fout’. Het is een kwestie van onderzoek naar de feiten, niet die naar het groot gelijk want dat interesseert mij niet. Daarom ook laat ik hier soms wild discussiëren toe om zo eventueel van elkaar te leren.
  Jullie zijn allen overtuigd van jullie ‘groot gelijk’ en alles wat niet in dit kader van jullie past wordt dan omschreven als een stelletje kwakzalvers, oplichters, aderlaters en dergelijke. Jammer voor jullie maar zo zit de wereld niet in elkaar. Een wetenschapper de naam waardig werkt met een open geest. Die van jullie is dichtgemaakt met een groot opschrift erop IK HEB GELIJK. Dat ik ook vraagtekens bij homeopathie plaatste hebben jullie niet eens opgemerkt. Het toont een groot gebrek aan openheid, de essentie om aan wetenschap te doen. Leer eens vragen stellen.
  Willy Van Damme

 11. Dag Willy,

  buiten het feit dat ik 31 jaar geleden een homeopathisch middel heb gebruikt ( voorgeschreven door een internist en veel voor betaald, zonder resultaat ) heb ik weinig ervaring ivm homeopathie en SKEPP. Als ik hier lees in de reacties dat dubbel blind onderzoek een basis is voor wetenschappelijk bewijs voor een geneesmiddel ( hetgeen mij vrij logisch lijkt ) dan heb ik enkele vragen: is dit dubbel blind onderzoek bij homeopathie de laatste tientallen jaren onderzocht? Zo ja, met welke resultaten? Zo nee, waarom niet? Want die feiten vermijd je en omzeil je voor 100 % ( zoals gewoonlijk ). Ik hoop dat je hier een antwoord op geeft.
  Je schrijft: zoals in alle andere takken van de industrie schrikt men in de medische wereld echter voor zeer weinig terug. Groot gelijk. Dus ook in de sector van de homeopathie veronderstel ik? Dus ook kritisch aanpakken. Of zijn de miljoenen getuigenissen van bedevaarders in Lourdes en andere bedevaardsoorden ook een bewijs van de mirakels van Maria? Het lijkt mij dat je de bestaande maffiapraktijken van de medische en farmaceutische wetenschap gebruikt als bewijs om je gelijk te te dwingen, ipv wetenschappelijke studies ter sprake te brengen.
  Ongetwijfeld zijn er miljoenen getuigenissen van mensen die genezen of gedeeltelijk hersteld zijn van homeopathie. Maar wat met die miljoenen die geen verbetering ondervonden hebben en flink betaald hebben? Overboord gekieperd?
  Wat het persoontje van Kim Geybels of de drugsproblematiek bij artsen als argument van belang is in deze discussie over homeopathie is mij ook een raadsel.
  Misschien wat meer argumenten gebruiken en wat minder verwijten sturen naar mensen en instanties die je haat.
  Wat ziekten betreft zoals CVS en ME kan ik je echter alleen maar gelijk geven. Als een patient een ziekte heeft waarvan de oorzaak onbekend is en moeilijk te genezen, wordt hij of zijn door de medische wetenschap stiefmoederlijk behandeld en kan hij of zij in de maatschappij minder snel op begrip rekenen. Zodat de ziekte voor de patient extra zwaar om dragen is. Maar deze attitude van de medische wetenschap is geen bewijs dat de werking van homeopathie genezend is.
  Ik heb de indruk dat mensen die je mening niet delen kwakzalvers zijn, belachelijk doen, simplisten zijn, onzin verkopen, grof zijn en verdacht, sloganeske taal uitkramen. Het kwaad waar je tegen vecht, namelijk de onverdraagzaamheid, zit in jezelf verborgen.

  mvg

  Rik Neerinckx
  Antwoord:
  Als steeds bedankt voor je reactie.
  Waar het hem hier in essentie over ging is dat men al die genezingen niet zomaar overboord kan kieperen. Men snapt het niet en dus wordt het weg gegooid.
  Verder heb ik in een of meerdere antwoorden ook gesteld dat er in deze sector van de homeopathie zeer zeker ook misbruiken zullen zijn en kwakzalvers. Wat wil je. Hier werd door een van de mensen gesteld dat het over zakencijfer van ongeveer 1 miljard euro ging (volgens Business Week dacht ik). Nou dat is als omzetcijfer voor een medische sector in Europa peanuts.
  Waar ik mij wel zeer aan ergerde is de beweringen dat het gebruik van het woord maffia voor de medische sector niet kan. Wie dat stelt kent zijn onderwerp niet.
  Verder is het ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt belangrijk om al die zogenaamde mirakuleuze genezingen waar het Vaticaan soms in grossiert wetenschappelijk te onderzoeken. Ik herinner mij een reportage over zo’n genezing gezien te hebben en daar bleken die dokters in Hawaii geknoeid te hebben met hun onderzoek. Of dat liet men in de reportage toch zo uitschijnen.
  En dat er in de homeopathie mensen niet genezen worden is een feit. Ook in de gewone klassieke geneeskunde trouwens. Ik ga bijvoorbeeld niet bij een homeopaat voor genezing van mijn CVS/ME.
  Mijn pleidooi was en is er een van wetenschappelijk onderzoek van fenomenen die we inderdaad soms niet begrijpen. En iets niet begrijpen is geen enkel probleem. En als we het nu niet begrijpen dan mogen wij over die feiten zeker niet geringschattend gaan doen.
  Verder is het hebben van een mening en het verdedigen ervan geen vorm van onverdraagzaamheid. De mensen die hier reageren hebben perfect recht op hun mening, alleen deel ik die niet en zijn sommige hier gedane uitlatingen volgens mij een blijk van onbegrip voor wat wetenschap hoort te zijn.
  Ik heb trouwens gesteld dat bescheidenheid essentieel is. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen mening mag hebben en die niet mag verdedigen. En in wezen is die visie: Ik weet het niet. Kan het bescheidener. Ik dacht van niet.
  Willy Van Damme

 12. Beste Willy,

  Aangezien u zelfs de mogelijkheid niet meer laat om te antwoorden ga ik hier verder.
  Er is helemaal niets pretentieus aan de stelling dat we in de wetenschap al zeer veel weten. Zoals ik al vermeld heb : er is ook nog veel dat we niet weten, maar stellen dat we nog bijna niets weten is gewoon onzin.
  Ik begrijp homeo perfect. Het is zo klaar als pompwater dat het puur bedrog is. Het valt me trouwens op dat u steeds de man speelt en nooit antwoord op argumentatie. Heel bedenkelijk voor een onderzoeksjournalist (mijn opsomming van problemen ivm het werken met ‘straffe verhalen’, de vergelijking met de fantastische werking van het bidden tot Griekse goden en zo…).

  Wetenschappelijk onderzoek naar homeo is al meer dan genoeg gedaan (teveel eigenlijk) maar zolang het resultaat is dat het niet beter werkt dan een placebo wordt het niet aanvaard. Moeten we ook wetenschappelijk onderzoek doen naar tarotkaarten, voodoo, magische stenen,….?
  Stefaan Depraetere
  Antwoord
  U kan toch vrij reageren en een repliek geven. Zelfs al kost dat mij pakken tijd.
  Wat betreft onze wetenschappelijke kennis praten we een beetje naast elkaar denk ik. U zegt: er is veel dat we nog niet weten, en ik zeg: dat we amper iets weten. Dat is een appreciatie van de stand van onze wetenschappelijke kennis.
  U zegt er is al genoeg onderzoek gedaan naar homeopathie. Ik zeg van niet en het fenomeen zomaar afdoen als placebo is naar mijn smaak onwetenschappelijk. Het is een bewering die U trouwens niet kan staven.
  Het probleem met mensen als U is dat U vastgeroest zit in een bepaalde wetenschappelijke filosofie waarbij alleen dat wat voor U verklaarbaar is aanvaard wordt.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,
   “het fenomeen zomaar afdoen als placebo is naar mijn smaak onwetenschappelijk”
   Het is een probleem dat mensen die geen argumenten aandragen de andere rap verwijten van vastgeroest te zijn.
   Geen enkel proef heeft de werking van homeo boven de placebowerking aangetoond. Geen enkel, geen enkel, geen enkel.
   Bovendien ziet u ook hopelijk in dat indien homeo wel werkt dat een aardverschuiving zonder voorgaande is. Uitzonderlijke stellingen vereisen uitzonderlijke bewijzen. Die bewijzen kunnen niet geleverd worden door straffe getuigenissen.
   Hebt u eigenlijk wel een idee van hoeveel onderzoek er al gedaan is/nog steeds wordt naar homeo? Er bestaat zelfs een tijdschrift homeopathy dat gewoon tussen wetenschappelijke tijdschriften staat.
   Getuigt het volgens u echt van vastgeroest zitten om van een “geneeswijze”, die inhoudt dat alle inzichten over thermodynamica, kinetica, vloeistofdynamica, microbiologie, geneeskunde en nog een paar takken van de wetenschap in de prullenbak mogen gegooid worden, net iets meer bewijs te vragen dan de zweetvoeten van tante Ursula net iets minder stinken na de homeo kuur dan voor de homeo kuur?
   Als uit studies blijkt dat homeo niet boven het placebo effect geraakt, waarom moeten die proeven dan blijven herhaald worden? Ah nee, sorry de homeo’s hebben zich goed ingedekt. Stuur een patiënt tien keer met hetzelfde verhaal naar tien verschillende homeo’s en hij krijg tien keer een verschillende remedie voorgesteld : ha ja want zijn “ingesteldheid” op het moment is anders. Dubbel blind testen? ha nee want homeo is individueel (daarom natuurlijk dat apothekers massaal homeo verkopen, maar goed).
   Homeo bevat niets meer op moleculair niveau : ha nee, domme wetenschapper, je snapt het niet he, homeo werkt op energetisch niveau (jawel die onzin verkondigde die homeo op het nieuws na onze reactie). Dat door heel hard schudden in een sonificator een beetje de temperatuur en dus de kinetische energie kan toenemen, dat weten we. Dat daarmee ook de bewegingen van de moleculen nog chaotischer verlopen, mjah, geen probleem dat water is slim genoeg om te weten wat de oorspronkelijke molecule waren.
   Maar goed, dat ligt natuurlijk aan mijn verstarde, vastgeroeste wetenschappelijke filosofie. Dat er binnen die verstarde vastgeroeste filosofie miljoenen experimenten gedaan zijn die die filosofie bevestigen en verfijnen doet vermoedelijk ook niet terzake want die zweetvoeten van tante Ursula natuurlijk.
   Stefaan Depraetere
   Antwoord:
   In mijn opinietekst stond in essentie het volgende: Wij zitten hier met een probleem daar we met de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek deze zaak niet kunnen doorgronden. Dan kan men twee houdingen aannemen: zeggen, zoals U doet, dat het placebo, kwakzalverij, oplichterij en ‘mirakels’ zijn. Men kan ook een andere visie hebben: We begrijpen het niet, we staan nog voor een raadsel. Het lijkt mij dat dit vanuit wetenschappelijk standpunt de enige serieuze positie is die men kan innemen. Dat was ook de essentie van mijn stuk.
   Verder wens ik te stellen dat de stukken die vandaag tot nu zijn binnengekomen geplaatst worden. De anderen worden, alleen in geval er nieuwe belangrijke feiten worden gegeven, geweigerd.
   In wezen wordt er hier ook niets nieuws meer aangebracht en krijgen we een herhaling van de standpunten. Het is de eerste maal dat ik op mijn blog een debat ga moeten afbreken en doe dat met tegenzin.
   Gezien mijn ziekte heb ik al minder tijd dan een normale sterveling en bovendien wens ik nog iets anders in mijn leven te doen dan te antwoorden op deze reacties.
   Niet dat ik het debat schuw, maar ik heb nog een gezin, een huis met tuin, en wil en moet nog andere dingen schrijven. De reacties op dit opiniestuk hebben mij al veel uren werk gekost, een veelvoud van datgene wat ik nodig had om het opiniestuk te schrijven. Blijkbaar is het bestaan van deze blog tot zowat alle uithoeken des lands doorgedrongen. Ik wil iedereen hier verder ook bedanken om dit debat mee gevoerd te hebben.
   Willy Van Damme

   • Beste Willy,

    Mijn argumenten komen inderdaad geregeld terug, voornamelijk omdat u ook steeds blijft herhalen dat de juiste wetenschappelijke ingesteldheid is dat we voor een raadsel staan terwijl er helemaal geen raadsel is. U kan mijn gedrevenheid om in te gaan tegen kwakzalverij toch niet echt kwalijk nemen hoop ik?
    met vriendelijke groeten,
    stefaan
    Antwoord. Geen probleem en ik heb alle begrip voor jou. Dit is wel echt het einde van deze discussie.
    Willy Van Damme

 13. Beste Willy, je gaat er prat op heel erg veel over wetenschap te weten. Ongetwijfeld is het begrip ‘hypothesetest’ je niet onbekend. Vereenvoudigd komt het hier op neer: je begint met een hypothese. Die hypothese mag zo zot zijn als je maar wil. Ze mag zelfs een flagrante contradictie zijn met de rest van de wetenschap. Om een hypothese te bedenken is het heel interessant om je te baseren op getuigenissen van mensen. Geen enkele wetenschapper die beweert dat je verplicht bent om getuigenissen te negeren. Evenmin de mensen hierboven die homeopathie larie vinden. Waar zij op hameren is de tweede fase: die van het testen van de hypothese. Bij het testen van de hypothese komt het erop neer om zoveel mogelijk andere verklaringen uit te sluiten (in onderzoek naar geneesmiddelen vnl. placebo-effect). Vandaar het belang van RCT’s; randomized controlled trials. Controlled, omdat men tracht zo goed als mogelijk eventuele andere verklarende factoren onder controle te houden, zodat het effect dat overblijft kan toegeschreven aan de behandeling en niet aan al het andere (spontane genezing enz.). Het is net in die RCT’s dat het “effect” van homeopathie even onzichtbaar wordt als het geheugen van water. Ik zou je enkele vraagjes willen stellen:
  1. Erken je het belang van RCT’s in het onderzoek naar medicijnen?
  2. Vind je dat RCT’s van geen belang zijn voor homeopathie, zo ja waarom?
  3. Vind je dat er nog andere vormen van geneeskunde zijn die zich niet hoeven te onderwerpen aan RCT’s? Zo ja, welk objectief criterium moeten we gebruiken om die medicijnen te onderscheiden waarvoor getuigenissen van patiënten volstaan, en die medicijnen waarvoor we absoluut RCT’s nodig hebben?
  4. Als de getuigenissen betrouwbaar zijn , en de werkzaamheid van homeopathie onmiskenbaar, wat loopt er dan fout in RCT’s waardoor die werkzaamheid opeens niet meer tot uiting komt?
  John Vos
  Antwoord:
  Ik ben geen geneesheer, homeopaat, verpleger of apotheker van vorming en verwacht van mij dan ook geen detailantwoorden op het vlak van medisch onderzoek.
  Wat ik over wetenschap weet is in algemene termen en hoe ik dat poog toe te passen in mijn werk van journalist. Over mijn wetenschappelijk ‘kennis’ heb ik nooit ‘prat’ gegaan.
  Waar ik nu al een hele tijd op hamer is dat men met een open geest moet werken. Als journalist begin ik aan een dossier met een bepaalde visie en die dien ik bij het onderzoek continu bij te stellen. Zo simpel is dat.
  En misschien is er een probleem met die RCT’s waar je het over hebt. Nogmaals, het is niet omdat men op dit ogenblik met de huidige stand van de wetenschap iets niet kan vatten/begrijpen dat men het zomaar moet weggooien.
  Willy Van Damme

  • “Waar ik nu al een hele tijd op hamer is dat men met een open geest moet werken”
   Daarmee ben ik volledig akkoord. Je vraagt ons om de mogelijkheid te aanvaarden dat homeopathie misschien toch werkt, mogen wij dan ook aan jou vragen om te aanvaarden dat het mogelijk is dat homeopathie misschien NIET werkt? Dan komen we bij de volgende stap: hoe kunnen we uitmaken of het werkt of niet? De positie van SKEPP is niets anders dan de logische conclusie van 200 jaar negatieve resultaten. En toch houden skeptici een open geest: bewijs gewoon dat het werkt en je verdient er een smak geld mee: 10.000 euro bij SKEPP ; 1 miljoen USD bij James Randi! Wat mogen wij verwachten als tegenprestatie voor deze gulle openheid? Welk experiment of wetenschappelijk bewijs kan jou van gedacht doen veranderen?
   John Vos
   Antwoord
   Ik heb er uiteraard geen probleem mee om eventueel te stellen dat homeopathie als dusdanig voorgesteld niet werkt. Ik heb dat als antwoord trouwens al gesteld. En als je mijn opiniestuk herleest dan zul je lezen dat ik niet stel dat het wel werkt. Ik roep gezien de raadsels waarmee we zitten alleen op tot wetenschappelijk onderzoek. Met dien verstande dat het zeer goed mogelijk/waarschijnlijk is dat onze huidige kennis van de wetenschap dit onmogelijk maakt. Ik heb daar geen probleem mee, anderen duidelijk wel. Gelieve ook rekening te houden met mijn voorgaande antwoord op een reactie van Stefaan Depraetere.
   Willy Van Damme

  • Beste Willy,

   U bezigt een vaak gehoord drogargument. De huidige stand van de wetenschap kan heel goed homeopathie verklaren. Namelijk : placebo effect en niets meer. Pakweg de processen in de zon kan wetenschappelijk nog niet volledig uitgelegd worden maar geen enkele wetenschapper zal beweren dat er gewoon niets gebeurt in de zon.
   Bij homeo speelt dat helemaal niet. De wetenschap is perfect in staat om uit te leggen waarom het niet kan werken en er zijn voldoende correcte studies (experimenten dus die een hypothese ‘homeo kan niet werken’ ondersteunen/falsifiëren) uitgevoerd die dat bewijzen ook. Een open geest hebben wil dan ook zeggen : ok homeo is inderdaad kwak en verder onderzoek is tijdverlies.
   Stefaan Depraetere
   Antwoord
   We vallen inderdaad in herhaling maar nogmaals erg bedankt voor uw reacties.
   Willy Van Damme

 14. Geachte heer Van Damme,
  Tussen het zomaar overboord kieperen van getuigenissen en het zomaar aanvaarden ervan bestaat een tussenweg : het op een correcte manier afzetten van de positieve getuigenissen tegenover de negatieve. Als dat zorgvuldig gebeurt is dát in essentie de kern van het wetenschappelijk onderzoek. Kan u aangeven of de homeopaten ooit dergelijk onderzoek gedaan hebben en zo ja, waar, zo neen, waarom niet ?
  Johan Torfs
  Antwoord:
  Bedankt voor uw reactie. Toch iemand die getuigenissen blijkbaar wil laten onderzoeken. Zoals ik al eerder stelde ben ik geen wetenschapper die in detail het debat rond deze kwestie volg en ik kan daarom dus ook niet antwoorden op uw vraag. Gelieve ook rekening te houden met de opmerking die ik maakte bij de vorige reactie van Stefaan Depraetere. Dit debat is nu gesloten.
  Willy Van Damme

 15. Beste Willy,
  Ik las net uw tekst over homeopathie, alsook een groot deel van de reacties erop, en ik word er zowaar triestig van! Als iemand die dagelijks aan den lijve ondervindt hoe moeilijk het is om een wetenschappelijke waarde van iets te bewijzen en deze bewijzen ook nog aan de collega’s wetenschappers op een overtuigende wijze verkocht te krijgen word ik moedeloos wanneer bestaande zekerheden zonder geldige argumenten onderuit gehaald of op z’n minst aangevallen worden. Het niet-werken van homeo is perfect verklaarbaar én het wel-werken is absoluut nooit aangetoond. Jammer hoor, wij hadden allemaal zeer graag gehad dat het wél werkt, al was het maar voor één enkele onbeduidende ziekte of zo, dat bespaart ons heel veel moeite en kosten die dan aan ander onderzoek gespendeerd kunnen worden. Helaas is er geen enkele serieuze wetenschapper meer te vinden die nog enig geloof hecht aan homeo. Hebben we het onderzoek naar homeo dan opgegeven, iets wat u hier aan de kaak stelt? Ik denk dat ik dat kan bevestigen ja, maar dat is niet gebeurd vooraleer op elk mogelijk denkbare manier tóch geprobeerd is de werking te bewijzen, vruchteloos dus…

  Bon, dit gezegd zijnde: persoonlijk kan het mij niks schelen of u wél nog gelooft in homeo of pakweg paranormale krachten, horoscopen, levensbedreigende stralingsvelden of wat dan ook. Wat ik wél vreselijk vind is dat u zo’n mening durft verspreiden (zonder de nodige achtergrondkennis, in tegenstelling tot de mensen die u tegenspreken) als ware het een bewijsbare waarheid! Het zijn populistische opiniestukken als deze die ervoor zorgen dat lichtgelovige mensen bij ziekte niet voor de nodige (en wel degelijk werkende) therapie kiezen maar voor een flesje puur, onverdund water. Ze voelen zich dan misschien wel goed bij hun keuze maar hun ziekte gaan ze er niet mee genezen!
  Kortom: neem zoveel homeopathische geneesmiddelen als u wil, deel ze met iedereen die er wat van wil, maar zeg alstublieft nooit meer dat ze echt werken. Tenzij u zo natuurlijk streeft naar het uitroeien van het soort mensen dat liever gelooft in pseudo-wetenschappen dan in ‘echte’ wetenschappen, want dan is dit wel dé manier!

  Vriendelijke groeten,
  Pieter Goossens, wetenschappelijk onderzoeker én stadsgenoot

  (O, en meer algemeen wat uw site betreft, leest u dit aub een keer wanneer u tijd hebt: http://homes.esat.kuleuven.be/~athomas/werkwoorden.html )

  Antwoord:
  Alhoewel dit debat gesloten werd heb ik toch nog besloten deze vriendelijke brief te plaatsen.
  Op de discussie zelf wens ik niet meer verder in te gaan daar naar mijn smaak alles hier al gezegd is. Behalve dan toch nog dit. Als het allemaal onzin is en puur een kwestie van een placebo-effect en geloof hoe komt het dan dat baby’s via homeopathie genezen en dat het ook met succes in de dierengeneeskunde wordt gebruikt. Placebo? Kom nou. Mijn kinderen waren nog baby’s toen ze bij een U vermoedelijk wel gekende Dendermondse homeopaat geneesheer op consultatie gingen. Ze zijn alle drie steeds genezen geraakt. En dat telt.
  Willy Van Damme

 16. kijk, beste allemaal, of het nu wetenschappelijk bewezen is of niet, het DOET ER NIET TOE. Het voornaamste is dat mensen worden geholpen door homeopathie,acupunctuur, handoplegging of noem het mitrakel of zelfs geloof. Als ik zie tot welke resultaten GELOOF in iets kan leiden , dan hoeft voor mij daar geen wetenschappelijk tekeningske bij gemaakt te worden. Lucht, kan je dat vastpakken? Snelheid van het licht, electriciteit, kan je dat zien? Het is niet omdat je het niet ziet dat het er niet IS !!! Illusie? Droom? verklaar even… Hoeft alles verklaard te worden ? Is het overklaarbare dan niet het boeiende in dit oeverloos bestaan? Het voornaamste is wel dat iemand wordt geholpen of zich geholprn VOELT. Of moet dat ook weeral GEMETEN worden.
  Het maakt allen deel uit van de, jawel ,SKEPPING. ( dixit DE CROO).
  Paul Ielegems
  Bornem
  Antwoord:
  Bedankt Pol voor je wijze woorden, van U had ik niets anders dan deze logica verwacht. De heren en dames van Skepp hebben dat nog steeds niet door. Ze kunnen het niet vatten en dus is het kwakzalverij. Amaai wetenschap. Ondertussen maakten mensen mij er attent op dat homeopathie ook werkt in de dierengeneeskunde en bij baby’s. Placebo…
  Normaal is deze discussie wel gesloten wegens de zeer vele en soms erg fantieke maar wel beleefde reacties die er op dat opiniestuk binnenkwamen. Het zijn immers geen fans van den dikke van frituur Den Draak. Maar voor U graag een uitzondering.
  Willy Bostroë.

 17. Twee grote dt-fouten in de laatste alinea, en ook enkele in uw reacties op de reacties.

  Zegt genoeg.
  Darren Cole
  Antwoord:
  U hebt wel heel rap een mening over pakken tekst gemaakt. Enkele door U opgemerkte dt-fouten en gans de boel is blijkbaar onzin. Zegt ook genoeg.
  Maar zo kennen we de fans van SKEPP, op en top wetenschappers. Ze geven elkaar nu al medailles. Zegt eveneens genoeg.
  Willy Van Damme

 18. ‘ mocht men weten wat men deed, dan zou het géén onderzoek heten ‘ A.E.
  het probleem van véél mensen bij SKEPP lijkt mij dat ze van nature niet kunnen omgaan met onzekerheid, het lijken dogmatici.
  ik zie er geen humanisten in. de wetenschap moet kennelijk autoriteit hebben i.p.v. mensen helpen.
  blijkbaar moet de waarheid als een stenen tablet, kant en klaar, uit de lucht komen vallen. zij kunnen dan de nieuwe hogepriesters spelen.
  ikzelf heb die neiging spijtig genoeg ook nog véél te véél, maar het besef dat men die neiging heeft, is al iets.
  ‘ ik vind de kern in het betoog van dhr. Vandamme zéér goed ‘ – de kern van het betoog gaat trouwens niet over homeopathie, velen begrijpen er kennelijk weinig van. het probleem met homeopathie is dat de prijs niet in verhouding staat tot de luttele kosten, maar dat geldt in zeer sterke mate voor héél de medische sector, wat maakt het nu uit dat het niet helpt op zich, iemand beterschap wensen werkt ook niet op zich, binnenkort wil SKEPP ook dat nog verboden zien.
  wie dit kattebelletje als kwetsend beschouwt, welnu, laat het dan buiten beschouwing.

  P.S. beste willy, i.v.m. ME neem eventueel contact op via mijn mail voor uitwisseling van ervaringen.
  Geïnteresseerd
  Antwoord:
  Ik hoorde recent de stichter van Skepp op de radio en toen men over homeopathie begon klonk hij plots veel minder zeker als voorheen.
  Nadien maakte iemand mij attent op het feit dat homeopathie ook werkt bij dieren en baby’s. Raar placebo-effect zou ik zeggen.

  In wezen is Skepp gewoon een stelletje fanatiekelingen die zonder te weten wat wetenschap echt is allerlei praatjes verkoopt. Ik denk dat hun reacties op deze blog dat voldoende bewezen.
  Als ze niet beter weten toveren ze dan maar gemakshalve als laatste argument het woord placebo boven. Placebo … nu ook bij dieren.

  De discussie verliep wel hoffelijk en op het scherp van de snee en daar hou ik wel van. Wat betreft mijn ME of CVS is dat al veel beter maar geheel verdwijnen zal het wel nooit vrees ik.
  Mijn recente reis naar Damascus lukte maar nadien moest ik wel bekomen van de zware corvee.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s