Sluiting Gentse Poort lijkt onafwendbaar

De sluiting van het woon- en zorgcentrum (WZC) de Gentse Poort aan de Gentsesteenweg in Dendermonde lijkt onafwendbaar nu de beroepscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid het beroep heeft verworpen van Ria Aelvoet, eigenares van de Gentse Poort, tegen het eerdere voorstel tot sluiting van het 30 bewoners tellend rusthuis.

Reeds meer dan een jaar is er twijfel over het voortbestaan van de Gentse Poort, een gevolg van de financiële problemen van Ria Aelvoet met onder meer de seniorie Klein Veldeken in Asse. Dit moest midden 2009 sluiten wegens financiële problemen en werd nadien overgenomen door een private groep. Schuldeiser is hier de bank BNP Paribas Fortis die ook bij de Gentse Poort op de eerste rij staat.

WZC de Gentse Poort

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal vermoedelijk de komende dagen de sluiting betekenen van het WZC Gentse Poort.

Eigenares Ria Aelvoet is verre van onbesproken en een goede klant van de rechtbanken. Zo ging ze voorheen al in faling met de NV Royal Astrid Thermaal Centrum, de Oostende thermen. Dit werd door haar begin 1995 overgenomen maar ging al in oktober ‘96 over kop, een miljoenenput achterlatend. Men beloofde in de media een grote toekomst maar dat bleek al snel nep.

Het jaar nadien begon zij met De Luxemburger Carlo Wetzel, in het groothertogdom een specialist in het opzetten van nepbedrijven, en ex-bankier Luc Haegeman met de verkoop van Luxemburgse obligaties maar die bleken eveneens nep. De obligaties van de Hermes Invest SA Holding waren immers thuis op een simpele printer gemaakt. Weer enkele miljoenen euro’s die verdwenen bleken, ditmaal niet bij banken, leveranciers en personeel zoals in Oostende maar bij nietsvermoedende beleggers.

En ook op andere dan het financiële waren er in Asse bij de seniorie Klein Veldeken klachten. Zo sleurde een bejaard echtpaar haar wegens slagen en verwondingen voor de strafrechter. Volgens de klacht nadat men had geklaagd over de dienstverlening in de seniorie. Zowel voor de uitgifte van de valse obligaties als voor de slagen en verwondingen werd zij in Brussel in eerste aanleg al veroordeeld tot celstraffen en geldboetes. Beide zaken komen dit jaar voor debat voor bij het Brusselse hof van beroep.

WZC de Gentse Poort - Klein Veldeken 

Het einde van het WZC Gentse Poort is een gevolg van de financiële problemen bij de seniorie Klein Veldeken.

En alsof dit nog niet genoeg is begon het parket in Oudenaarde – mevrouw Aelvoet woont in Ronse vlakbij Oudenaarde – met een strafonderzoek naar witwassen. Het gerecht stapte om die reden trouwens al af in het WZC Gentse Poort. Maar Ria Aelvoet bijt van zich af en ontkent in al die dossiers enige schuld. Voor haar is het niet zij en haar vroegere kompanen maar de bank BNP Paribas Fortis die de schuldige is. “Zij hebben in de zaak van Klein Veldeken en ook hier met de Gentse Poort zaken gedaan die niet door de beugel kunnen. Ik heb tegen hen daarom bij de onderzoeksrechter strafklacht neergelegd. Ook ben ik naar de burgerlijke rechtbank getrokken om tegen hen mijn gelijk te halen. Verder ga ik zeker in beroep tegen de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid”, aldus Ria Aelvoet die ditmaal wel bereid bleek tot het geven van commentaar in dit dossier.

Bij de Gentse Poort wonen op dit ogenblik 30 bejaarden en werken er 13 personeelsleden. Eerdere pogingen van directeur Marc Lippens om, gesteund door Ria Aelvoet, het rusthuis over te nemen botsten op verzet van BNP Paribas Fortis. Bij het gewestelijke Agentschap Zorg en Gezondheid speelt op de achtergrond ook mee dat Dendermonde volgens de door de regering vastgelegde normen teveel rusthuisbedden heeft dan mag.

De sluiting van de Gentse Poort komt voor hen dan ook als een soort godsgeschenk die hen helpt bij de verdere afbouw van het aantal rusthuisbedden. Vanuit het gewest is immers bepaald dat zogenaamde niet-zorgbehoevende bejaarden niet meer thuishoren in een Woon- en Zorgcentrum maar in bejaardenwoningen of serviceflats. Het is een van de methoden van de Vlaamse regering om de kosten der vergrijzing van de bevolking op te vangen. Bij de Gentse Poort betwist men echter dit tekort aan rusthuisbedden in Dendermonde.

WZC Gentse Poort

Op 1 april zal het WZC Gentse Poort vermoedelijk definitief de deuren sluiten.

Vermoed wordt dat het Agentschap Zorg en Gezondheid het besluit van de beroepscommissie zal volgen. Iets anders zou een heel groot mirakel zijn en veel vragen doen rijzen. Het verlies van haar vergunning zou de komende dagen aan het rusthuis betekend worden en vermoedelijk dan op 1 april in voege treden. Bij de OCMW ’s in de regio is men zich ondertussen aan het voorbereiden op de opvang van die 30 bejaarden. Dat zou naar verluid geen probleem zijn. Ook voor het 13-koppige personeel lijken er amper problemen. Zowat alle rusthuizen smeken immers om personeel. Vermoedelijk zullen de gebouwen nadien verkocht worden door de bank BNP Paribas Fortis.

Over dit dossier werden hier voorheen al enkele artikels geplaatst. Zij kunnen uiteraard op deze blog nog steeds geraadpleegd worden.

Willy Van Damme

Advertenties

7 thoughts on “Sluiting Gentse Poort lijkt onafwendbaar

 1. Geachre Heer Van Damme,

  Ik stel vast dat naast de onjuiste interpretatie door een gebrek aan kennis van de volledige achtergrond ,in de diverse zaken die u aanhaalt, toch een paar WAARHEDEN ALS EEN KOE DOOR U WORDEN BEVESTIGD:

  – ONGEZIENE PRAKTIJKEN VAN DE FORTIS BANK : SINDS 2002 HEB IK DE SENIORIE KLEIN VELDEKEN OVERGENOMEN , WAARVOOR IK GANS DE NV RESIDENTIE DE GENTSE POORT, met diverse onroerende goederen 2,5M€ IN PAND HEB GEGEVEN/ IN EEN PANDREKENIG MET DE vzw KLEIN VELDEKEN. MAAR de vzw Gentse Poort =de exploitatie van het rustoord, WERD NIET IN PAND GEGEVEN ! IN 2007 GING MIJN RUSTHUIS DIRECTEUR MARC LIPPERNS MIJN RUSTOORD KOPEN VOOR 1,2M€ / WAT DE AFSPRAAK WAS MET DE DESTIJDS DOSSIERBEHEERDER WILLY VANDRIESSCHE .DIT WERD GEWEIGERD DOOR FORTIS / HIERBIJ WAS DE LENING AFGELEGD OP 0.3M€ NA . Na 3JAAR PROCEDEREN , WAARBIJ FORTIS DE VZW GENTSE POORT DAGVAARDE IN FOUTIEVE EN ONNAUWKEURIGE DERDEN BESLAVERKLARING in vereffening, is onontvankelijk verklaard en IS FORTIS PAS 1 jaar later in HOGER BEROEP GEGAAN MET MEESTER VAN LEMBERGEN PATRICK , DIE SAMEN MET EEN JURISTE VAN DE RECOVERY ANTWERPEN CATHERINE VAN EDOM ,MIJ IN DE GOOT WENST EN MIJ MEERMALEN HEEFT BEDRIJGT : ” ZE ZULLEN U NE KEER UIT UW BED KOMEN OPLICHTEN ” LETTERLIJK OP DE ZITTING VAN 10.04.09 VOOR DE BESLAGRECHTER TE DENDERMONDE.

  DIEZELFDE DAG HEB IK MIJ OP DE GEMEENTE UITGESCHREVEN IN RONSE, OM MIJN RESIDENTIE TE NEMEN BIJ AXEL MEES, DIE IN OUDENAARDE MET ZIJN VRIENDIN VEONIQUE ANCKAERT, EEN HOTEL RUNT DA VINCI, DIE MIJ GELD HADDEN GELEEND EN OM MIJ NIET TE MOETEN TERUG BETALEN MIJ EEN CO-LOCATIE HEBBEN AANGEBODEN IN ZIJN APPARTEMENT TE MONACO, WAAR HIJ RESIDENT IS . ZO WERD IK RESIDENT IN MONACO , DOOR DE “JOALLIER /JUWELIER” FINANCIEEL TE HELPEN. HIJ HOUDT NOG ALTIJD EEN ARMBAND VAN MIJ ACHTER / DIT ALLES WERD OP VERZOEK VAN FORTIS IN GEUREN EN KLEUREN MEDEGEDEELD AAN DE DIENSTEN VAN DE GERECHTELUIJKE POLITIE TE OUDENAARDE, WAARTOE IK 2 DAGEN WERD UITGENODIGD, WAAR FORTIS MIJ TEN LASTE POOGDE TE LEGGEN VAN ” WITWAS IN DE VEREFFENING VAN DE OUDE vzw Klein Veldeken” ,EEN VEREFFENING die ik heb toegestaan , EVENWEL door de rechtbank van DENDERMONDE, en waar de MEEST ONBESCHOFTE VEREFFENAAR KJELL VERLEYSEN UIT HOFSTADE NOG STEEDS” GEEN VERSLAG HEEFT DIENEN NEER TE LEGGEN ( TOEGESTAAN DOOR DE RECHTER) ! TWEEDE TEN LASTE LEGGING: AANWENDEN VAN GELDEN VAN DE VZW GENTSE POORT , VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN HET FUNGEREN VAN DE VZW! HET IS DUIDELIJK, NADAT KLEIN VELDEKEN WERD GEKAAPT OP 28.09.09 TE ASSE( SLOTEN VERVANGEN/ VEILIGHEIDSFIRMA DE INGANG WEIGERT) DAT DE VZW GENTSE POORT DIE DEEL UITMAAKT VAN DE GROEP VENNOOTSCHAPPEN , DE JURIDISCHE VERDEDIGING OP ZICH NEEMT! ER IS EEN MILJOENEN SCHADECLAIM TEGEN FORTIS. DOOR MIJ DE VERGUNNING AF TE NEMEN OP BASIS VAN INFRASTRUCTUUR AANPASSINGEN, WAARVOOR IK DE 75.000€ KLAAR STAAN HEB , MAAR VERWIJZEND NAAR FINANCIELE MOEILIJKLHEDEN, ZIJN DROGREDENEN OM BROODROOF , PERSONEEL EN BEWONERS OP STRAAT TE ZETTEN. BOVENDIEN WERD IKGEHOORD DOOR EEN COMMISSIE, MET MEVROUW DOMS VAN HET VAZG DIE ALLE ARGUMENTEN UIT HET LOPEND GERECHTELIJK ONDERZOEK AANHAALDE, WAT DUS NIET KAN!
  UW OPMERKING BETREFFENDE ” EEN GESCHENK UIT DE HEMEL”SPREEKT OOK BOEKDELEN. EEN ANDER ADVOCAAT ALBERT COPPENS SPPRAK 4JAAR TERUG VAN DE STEKKER UIT TE TREKKEN! IK WEET NIET OF IK HET PERSONEEL NOG DIEN TE BETALEN NA ZO EEN CHAOS VAN REEDS GEEN SUBSIDIES MEER TE KRIJGEN EN DE EERSTE 7 BEWONERS AL WEG ZIJN EN VOLGENDE WEEK 8BEWONERS WEG GAAN. Vnl. NAAR OCMW RUSTOORDEN. ZIJ KUNNEN MIJN SCHADE VERGOEDEN TTZ MIJNPERSONEEL BETALEN.
  Ria Aelvoet
  Ronse
  Bedankt voor uw reactie.
  Het is spijtig dat U niet reageerde toen ik bij het schrijven van dit artikel een boodschap achterliet op de voicemail van Uw GSM. Zodra er tijd is kom ik zeker nog op dit verhaal terug. Wel dient de lezer te beseffen dat zowel BNP Paribas Fortis als zijn raadsman toen eveneens wensten te zwijgen toen ik hen om een reactie vroeg. De bezoeker van deze blog dient bij het lezen van bovenstaande daarmee dan ook rekening te houden.
  Willy Van Damme

 2. CORRECTIE VAN BOVENSTAANDE TEKST:
  FORTIS HEEFT DE vzw GENTSE POORT wzc 2x GEDAGVAARD
  -DE DAGVAARDING IN VEREFFENING DOOR FORTIS :ONONTVANKELIJK
  -DE DAGVAARDING IN FOUTIEVE EN ONNAUWKEURIGE DERDENBESLAGENE VERKLARING / WERD DOOR DE BESLAGRECHTER NA 3 JAAR PROCEDEREN , TOEGSTAAN OMDAT HIJ NIETS BEGREEP VAN DE KASMATIGE HANDELINGEN DIE DOOR HET KANTOOR VANGEET DENDERMONDE WERDEN UIT HUN CONTEXT GEHAALD , DOCH DOOR MIJN AUDITOR VAN EEN BEURSGENOTEERD BEDRIJF , TIENTALLEN KEREN AANGEHAALD.

  LAATSTE VERGADERING MET MIJN AUDITOR EN FORTIS IN 2006!

  TYPISCH: FORTIS WIL NIET ONDERHANDELEN, ENKEL TIJD WINNEN EN PROCEDEREN . ALS DAT DAN NOG NIET VOLSTAAT DOEN ZE BIJ KLAARLICHTE DAG DE ILLEGALE ZAKEN WAARVOOR KLACHT IS NEERGELEGD BIJ ONDERZOEKSRECHTER VAN ESPEN.
  DAT HET VAZG SAMENWERKT IN OPDRACHT VAN FORTIS/ BNPPARIBAS EN DEZE OP HUN BEURT HEBBEN DE GERECHTELIJKE POLITIE OP /MIJ AFGESTUURD VAN OUDENAARDE, ZOU MENIG MENS AL LANG TOT ZELFMOORD HEBBEN GEDREVEN.

  HET BETREFT EEN AFREKENING ,OMDAT IK IN 2008 OP MIJN RECHTEN STOND EN “NIET ALLES ( gebouwen en handelszaken Asse en Dendermonde) WOU AFTEKENEN OM MIJN HUIZEKE OVER TE HOUDEN IN RONSE”/ HEEFT ARNOLD DE CLERCK UIT FORTIS CHARLEROI / die de vergadering leide in Antwerpen/ MIJ LETTERLIJK PER BRIEF LATEN WETEN: GEEN ONDERHANDELINGEN !HET NIET LATEN VERKOPEN VAN ACTIVA OM MIJN LENING AAN TE ZUIVEREN / IDEM IN ASSE : GEEN BASISACTE MOGEN LATEN OPSTELLEN OM DE APPARTEMENTEN INDIVIDUEEL TE VERKOPEN EN ENKEL DE DIENSTEN AAN TE BIEDEN , IS EEN CRIMINELE DAAD VAN MACHTSWELLUST!
  HAD IK DE ACTIVA MOGEN VERKOPEN, WAS IK NU LENINGSVRIJ!

  DE STRIJD IS BIJ LANGE NOG NIET GESTREDEN: FORTIS HEEFT SOPRIMMA MISLEID BIJ DE VERKOOP VAN ASSE ( ZWARE FINANCIELE KATER) EN HEBBEN TE SNEL GEDACHT DAT ZIJ DENDERMONDE OP DEZELFDE MANIER (KAPING) ZOUDEN OVERDRAGEN. WELNU SOPRIMMA HEEFT ER EEN PUNT ACHTERGEZET. ZIJ HADDEN TOCH BIJ DE BESLAGRECHTER EEN BOD VAN1M€ IN TUSSENKOMST GEBODEN VOOR HET GEBOUW DENDERMONDE. DIT IS AL BIJNA MEER DAN 1,5 JAAR EN DEGROEP SOPRIMMA TONEN DUIDELIJK AL GERUIME TIJD GEEN INTERESSE MEER! FORTIS ZIET NU LIEVER DE SLUITING= BROODROOF DOKTER RIA AELVOET. DR.RIA AELVOET HEEFT VAN EEN ROB IN 1990 EEN MOOI ,GOEDDRAAIEND RVT RUSTOORD GEMAAKT IN 1997-1998 met fondsen van HERMES INVEST( OFFICIEEL IN MIJN BOEKEN OPGENOMEN) ,MET MENSEN DIE AL 20 JAAR IN DIENST ZIJN, MOET NU MACHTELOOS TOEZIEN DESONDANKS PROCEDURES, HOE HAAR LEVENSWERK EEN DOODSTRIJD TEGEMOET GAAT!

  BEDANKT Mr.VAN DAMME VOOR UW TEL OPROEP ; OOK MIJN VORIGE GSM, WERD DOOR VEREFFENNAAR KJELL VERLEYSEN GESCHRAPT, OMWILLE ALLE CONTACT MET DE WAARHEID AF TE BAKENEN!
  IK WENS MENSEN DIE INDEZELFDE SITUATIE ZITTEN TE STEUNEN .
  ZIJ KUNNEN MIJ CONTACTEREN OP 0474 37 0606 OF E-MAIL ria.aelvoet@skynet.be

  Antwoord:
  De Hermes Invest die hier genoemd wordt als investeerder is de Luxemburgse vennootschap die elders in het artikel ter sprake komt. Een rechtszaak rond deze Luxemburgse holding komt later dit jaar in beroep voor. Mevrouw Aelvoet en haar twee partners werden in eerste aanleg hier veroordeeld voor het uitgeven van waardeloos gebleken obligaties. Als eerder gezegd kom ik zeker nog op die zaak terug.
  Willy Van Damme

 3. KAN MIJN REACTIE OP FACEBOOK?

  HEB REEDS UW WEBLOG GELINKT MET FACEBOOK.

  OOK DE JUWELIER UIT MONACO , LEEST DAGELIJKS UW WEBLOG. IK WENS HEM VEEL PLEZIER MET HET ONTHULLEN VAN ZIJN OPLICHTINGS PRAKTIJKEN, WAARDOOR HIJ MIJ VERDACHT MAAKT BIJ DE OVERHEID EN ZEKER FORTIS, DIE DAT IN AL HUN CONCLUSIES AANHALEN!

  VERGETEN WE NIET , DAT ALS FORTIS BANQUE IS VERKOCHT? GANS DETOP IN MONACO HEEFT GEVIERD, DAT DE MENSEN STRAATARM GEWORDEBN ZIJN , KA

 4. FORTIS TOP HEEFT ZELF DE VERKOOP VAN DE FORTIS BANK , GEVIERD IN MONACO .DAT DE BELGISCHE BEVOLKING GERUINEERD IS , ZAL HEN WORST WEZEN! ARTIKEL STANDAARD : BERNARD ‘TSERSTEVENS : HOOGMOED , LEUGEN EN DIEFSTAL HEEFT DE FORTIS TEN VAL GEBRACHT
  Rai Aelvoet
  Ronse
  Antwoord: Het is soms eens goed in het eigen hart te kijken.
  Willy Van Damme

 5. Wat lees ik hier toch allemaal? Kan men deze reacties niet VERTALEN in behoorlijk Nederlands? Enige duiding, alhoewel juridisch waarschijnlijk gevoelig, zou welkom zijn. Als inwoner van Dendermonde heb ik wel enige interesse in het reilen en zijlen van de diverse rusthuizen in de stad.
  Peter Beeckman
  Dendermonde

  Antwoord
  Ik heb inderdaad al beter taalwerk gelezen. Soms is het publiceren van ruwe tekst als dit wel interessant om zo de persoon die het schreef beter te leren kennen.
  Bovendien wordt hier een zeer belangrijke sluier gelicht die over het dossier hangt. De vraag van velen is steeds geweest wat er gebeurde met het geld van die waardeloos gebleken obligaties van de Luxemburgse Hermes Invest waarmee o.m. Ria Aelvoet ooit leurde. Dat weten we nu dankzij de reacties van Mevrouw Aelvoet hier: Het zit/zat in Klein Veldeken en de Gentse Poort. Wat doet vermoeden dat Ria Aelvoet niet de enige eigenaar is van wat nog overblijft van de NV en VZW Gentse Poort. Ook haar twee medeverdachten in de zaak zouden dus mede-eigenaar kunnen zijn.
  De zaak komt later dit jaar voor debat voor het Brusselse hof van beroep en zou daar wel eens ter sprake kunnen komen. Verder als reeds geschreven: Voorlopig geen tijd wegens mijn komend boek wiens geboorte stillaan maar zeker dichterbij komt.
  Willy Van Damme

 6. Weet iemand mischien hoe wij Ria Aelvoet kunnen bereiken?
  Het rusthuis is gesloten en de meubelen die Ria Aelvoet bij onze firma huurde zijn niet teruggekomen, vermoedelijk staan zij nog in het rusthuis. Graag zouden wij die meubelen recupereren vermits er niet meer betaald wordt. Wie meer weet kan ons bereiken op het nummer 03/8895615.
  Chris Rens voor de firma D Project te Bornem
  Antwoord:
  Het gebouw van het vroegere woon- en zorgcentrum Gentse Poort is wegens het niet betalen van haar schulden aangeslagen door de bank BNP Paribas Fortis. Deze bank heeft de Dendermondse notaris De Wulf de opdracht gegeven het gebouw te verkopen. De burelen van deze notaris zijn gevestigd in de Sint-Christianastraat 17 te Dendermonde met als telefoonnummer 052/21.40.51. Een datum voor deze verkoop was vorige week nog niet bekend.
  Officieel woont de dame na een kort verblijf in Monaco terug in Ronse, maar haar huidige officiële verblijfplaats is mij onbekend. Dit adres kan men via gerechtelijke weg wel bekomen. Of ze daar ook effectief verblijft is natuurlijk een gerechtigde vraag.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s