Van cannabis word je dom en ga je dood .

 

 

Het toenemend druggebruik kan niet langer meer worden ontkend. Ook de link met het toenemende zinloze geweld kan de gewone burger niet zijn ontgaan.

Een snelle kentering in deze problematiek dringt zich op.

De drug leidt tot normverlaging en het moeilijk omgaan met frustraties. Tevens zal het alcoholeffect door een jointje worden versterkt met een factor 2, 3 tot 4…

Ondertussen staat het wetenschappelijk vast dat door de invloed van cannabis op het ongeboren kind, men bij deze kinderen een gebrek aan oordeelkundig inzicht vaststelt en al vanaf de leeftijd van zes jaar meer misdadig gedrag ziet.

Cannabis tast dus de hersenen aan. Dat is duidelijk .

Maar cannabis tast eveneens de longen aan. Het schadelijke effect van een jointje wordt vergeleken met 20 sigaretten . Longchirurgen in Vlaanderen zien ondertussen twintigers die, tgv hun cannabisgebruik, lijden aan zwaar longemfyseem en bijgevolg op de wachtlijst staan voor een longtransplantatie.

Ondertussen zijn in Nederland ,vanuit gespecialiseerde centra, campagnes tegen alcohol gestart, met de boodschap dat we onze kinderen alcohol , als het kan , tot de leeftijd van 21 jaar moeten verbieden. Dat “verbieden “ NIET leidt tot meer stiekem drinken . Wel integendeel.

We plukken stilaan de vruchten van de acties tegen tabak, gebaseerd op duidelijke en overtuigende informatie wat de schadelijkheid betreft voor de roker en zijn naasten. Daarna kwam het verbod , ondersteund door de noodzakelijke controles en , indien nodig, de boetes. Deze brede aanpak schept een klimaat waarin roken als a-sociaal wordt ervaren. Dezelfde stappen moeten worden gevolgd tegen het druggebruik.

Wat cannabis betreft zijn we nog niet eens aan een deftige informatiecampagne toe. Media, BV’s en intermediairen moeten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Deze gaan toch ook het roken en het risicovol rijden niet promoten? Waarom doen een groot aantal van hen dat dan wel wat druggebruik betreft?

Het lijdt immers geen twijfel: jointjes zijn zéér schadelijk.

Van vele pintjes word je dom.

Van vele sigaretten ga je dood .

Welnu: van vele jointjes word je dom, meer misdadig en ga je snel dood .

 

Niet het druggebruik, maar de drugscontroles moeten uit de taboesfeer. Niet met drugs moet verantwoord worden omgegaan, wél met drugscontrole. Zonder controle werkt immers geen enkele wet.

Wie had 5 jaar geleden gedacht dat de sigaret in gans Europa uit restaurant en café zou worden verbannen ?

Wie had 5 jaar geleden gedacht dat zones van 30 km per uur zouden worden ingevoerd?

Dezelfde ommekeer moet dus ook mogelijk zijn voor het angstaanjagend toenemende druggebruik.

Rookvrije scholen zijn een feit. En drugsvrije scholen niet?

Niet aan Nederland, maar aan Zweden moeten we een voorbeeld nemen, waar naast een goede primaire preventie, een restrictief drugsbeleid wordt gevoerd, ingebed in de welzijnszorg. Vanuit een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, wordt in Zweden het druggebruik als a-sociaal ervaren en is de prevalentie van het druggebruik tot 5 maal lager dan in Nederland met zijn gedoogbeleid.

In Denemarken wordt elk bezit van cannabis sinds 2004 beboet en is het voorstel voor gratis heroïne snel en radicaal in het parlement weggestemd .

Gedaan dus met het hypocriete gedoogbeleid. Schep duidelijkheid en beboet het gebruik en het bezit van cannabis. De samenleving heeft dringend nood aan een duidelijk signaal en het zal vele gezinnen véél leed besparen.

Mireille Vergucht – Lezersbrief Gazet Van Antwerpen – 8 januari 2009

Zij is een dermatoloog met een praktijk in Haacht en Dendermonde. Mede als een gevolg van persoonlijke ervaringen met druggebruik voert zij al jaren in het land een intense campagne tegen elke vorm van drugsgebruik, ook zogenaamde softdrugs als cannabis.

3 gedachten over “Van cannabis word je dom en ga je dood .

 1. Beste,

  Ik rook al 5-6 jaar cannabis en ben vorig jaar afgestudeerd in Wiskunde Wetenschappen. En volg sinds dit jaar Sociologie aan de universiteit van antwerpen. Ik kan perfect de lessen volgen hoewel ik de exacte wetenschappen wel mis. En al mijn samenvattingen zijn bij.

  Dus u zegt dat u van cannabis dom, misdadig en dood ga?

  U hebt nog nooit cannabis gerookt en ik zit al 5-6 jaar tussen mensen die elke dag cannabis gebruiken. Ze worden niet dom maar lui. Niet misdadig maar als men cannabis fout gebruikt, en men spendeert 100 euro per dag aan cannabis. Zijn er mensen die het beroven van mensen niet erg vinden. En dood? Dat is gewoon de tabak als je cannabis vaporiseert heb je (nihil) geen bijeffecten.

  Dus doe alsjeblief uw research vooraleer zo’n onwetenschappelijke artikels op uw blog te plaatsen.

  Vriendelijke groeten
  Vincent Domen

  Verklaar !
  Vincent

  Antwoord:
  Bedankt voor uw reactie. De betrokken tekst is van derden, Dr. Mireille Vergucht en zij wordt nu op de hoogte gebracht van uw reactie.
  Willy Van Damme
  Antwoord van Dr. Mireille Vergucht:

  Beste Vincent

  Wou beginnen met je te feliciteren met je diploma van Wiskunde Wetenschappen. Het is al een belangrijk doel dat je hebt behaald.
  Verder wil ik opmerken dat er nogal wat schort aan de zinsbouw van je tekst ook inhoudelijk is ze dunkt mij nogal verwarrend.
  Zijn er mensen die het beroven van mensen niet erg vinden? Wat bedoel je daar in deze context eigenlijk mee?
  Een van mijn kinderen zei me: “hij was blijkbaar onder invloed toen hij je mailde ..”

  Maar dit terzijde

  Welnu ik zal trachten je wat uit te leggen alhoewel het uiteraard veel eenvoudiger zou zijn om dat mondeling te kunnen doen. Ik zou zou er namelijk een gans boek over kunnen schrijven. En dat gaan we hier uiteraard niet doen.
  In bijlage:
  1: Cannabishersenen krimpen. Je kunt dat met scanners zien. Die beelden geven perfect weer hoe cannabis je hersenen doen krimpen.
  2: De Standaard: Daar kun je lezen hoe een longchirurg aan de noodrem trekt omdat hij bij een aantal twintigers merkt dat zij reeds op de wachtlijst staan voor een longtransplantatie ten gevolge van hun cannabisgebruik.
  3. Dr. Keymeulen is een arts van het Gentse Universitaire Ziekenhuis die na een overzicht van internationale studies over de neveneffecten van cannabis op het ongeboren kind vertelt dat met uitsluiten van andere variabelen als er zijn tabak, alcohol en sociale context, ze merken dat die kinderen wiens moeder tijdens de zwangerschap cannabis rookte een impulsief gedrag vertonen en het moeilijker hebben met het maken van plannen en het uitvoeren van taken en … op de leeftijd van 6 jaar reeds meer misdadig gedrag vertonen en meer. (Zie Tijdschrift voor Geneeskunde 64, Nr. 9, 2008 – Pagina’s 450 tot 455)
  4: Visie-middelengebruik van minister Inge Vervotte: Daarin kan je lezen dat het ondertussen wetenschappelijk vaststaat dat cannabisafhankelijkheid, zowel gedragsmatig als fysiek, 7 tot 10 percent van de gebruikers bedraagt. Daarenboven kan je op de website van het Trimbosinstituut van Nederland terugvinden dat er Australische studies zijn die aantonen dat de verslavingscapaciteit van cannabis 30 % bedraagt
  5: Het Franse “Institut National de la Consomation ( INC)” toonde aan dat een joint roken zeven maal schadelijker is dan het roken van een sigaret. Ook de British Lung Foundation deed gelijkaardige studies. In New Zeeland deed men studies die aantoonden dat de schadelijkheid van een joint te vergelijken is met die van 20 (!) sigaretten. Een cijfer dat tevens door Minister Rudi Demotte ook vernoemd werd tijdens een uitzending van Villa Politica van 11 januari 2007.
  Verder werd aangetoond dat een uurtje lurken aan een waterpijp even schadelijk zou zijn als 100 sigaretten.
  Persoonlijk denk ik dat jullie allemaal samen veel te graag luisteren naar alles wat jullie bevestigt dat je genot met je joint helemaal onschadelijk is. Deze boodschappen geven jullie onder mekaar door. Jullie zijn doordrongen van jullie eigen verzinsels om zo excuses te hebben om maar niet met je geneugten te moeten stoppen.
  Jouw research bestaat blijkbaar uit je eigen ervaring en de vrienden gebruikers om je heen. Wel dat is zeker geen research. Dat zou je als wetenschapper in spe wel moeten weten.
  Mijn eigen vader bijvoorbeeld rookte gans zijn leven 2 tot 3 pakjes sigaretten per dag en kreeg geen longkanker. De meesten in zijn omgeving ook niet. Conclusie: tabak is niet schadelijk! FOUT toch, niet?
  Want dat is de soort redenering die je maakt.
  Verder heb ik een collega wiens dochter zo enorm intelligent is dat ze ondanks haar cannabisverslaving haar studies van burgerlijk ingenieur afmaakt. Zij kon inderdaad die studies met 60 – 80 % van haar capaciteiten toch afwerken met eens een 2de zit en depressies tussendoor. Daar waar ze in haar ingangsexamen zonder veel voorbereiding met Grote Onderscheiding was geslaagd.
  Toch is ze dan 2-3 jaar later in een ambulant centrum moeten gaan afkicken. Natuurlijk zijn er die, ondanks hun gebruik toch hun studies kunnen afmaken. Het tegendeel heb ik niet beweerd. Maar ik ken er nog meer die onderweg hebben afgehaakt, of toch maar hun thesis niet afgemaakt krijgen en soms ook niet eens beginnen.
  Verder nog dit: Mijn tekst “van cannabis wordt je dom en ga je dood” is een opiniestuk, en tracht een beknopte analyse te maken maar heeft niet de pretentie “een absolute waarheid” voor alles en iedereen te zijn. Dit heeft als enige bedoeling om aan de alarmbel te trekken daar waar de verslavingszorg schuldig is door verzuim. Deze organisatie die onze kinderen zou moeten beschermen tegen druggebruik heeft o.a. de niet gebruikende jongeren opgeofferd door te verzuimen om een éénduidige boodschap te geven over dat zeer schadelijke jointje. Onder meer om op die manier laagdrempelig te kunnen zijn om de zware coke- en heroïneverslaafde te kunnen bereiken.
  Het opofferen van een aan de basis onschuldige jeugd is misdadig. Daar zijn niet de jongeren van vandaag verantwoordelijk voor maar dat is de verantwoordelijkheid van mijn generatie en van deze ietwat jonger dan ikzelf.
  Want nogmaals, de jeugd is onschuldig, het jointje helemaal niet!

  En verder hoef je niet alles zelf mee te maken om er kennis van op te doen. Dat is immers de basis van wetenschap: kennis vergaren zonder zelf alle testen eerst over te doen. Wat weet je van alcoholverslaving als je ooit 1 pint drinkt? Moet ik dan eerst zelf een alcoholieker worden om te weten hoe schadelijk alcohol kan zijn? Dat is gewoon te belachelijk als uitgangspunt niet? Idem dito voor drugs.

  De kennis over de eerste relatie tussen tabak en longkanker dateert zowat van de jaren 1950. Pas na meer dan vijftig jaar was het duidelijk dat er iets ernstigs moest tegen worden gedaan, namelijk goede info en verboden.
  Welnu, met cannabis hebben we geen 50 jaar de tijd, want het tast tevens de hersenen aan en verandert bij veelvuldig gebruik de persoonlijkheid van de gebruiker wat betekent dat het druggebruik een hypotheek legt op de toekomst van de gebruiker. Welnu, massaal druggebruik legt een hypotheek op de toekomst van de ganse samenleving, op de toekomst van de volgende generatie !

  Hoop dat dit “korte” antwoord enigszins beantwoordt aan je vragen .
  Met beleefde groeten,

  Dr Mireille Vergucht


 2. Bettina Billiau
  Antwoord
  Bedankt voor je bijdrage aan dit debat. De link die je opstuurde betreft een filmpje dat o.m. gaat over het medisch gebruik van cannabis. Het bevat ook echt klinklare onzin alsof cannabis alle problemen in de wereld zou oplossen. Lachwekkend en zelfs hilarisch moest cannabis zo geen gevaar voor de gezondheid betekenen.
  Over het medisch gebruik van cannabis wens ik mij als leek niet uit te spreken. Dat dient overgelaten aan experts, niet aan leken. Ik ben wel heel erg sceptisch en zeker dit filmpje maakte dit er niet beter op. Integendeel.
  Willy Van Damme

  Hierbij ook een reactie van de auteur van het stuk.

  Geachte mevrouw

  Heb uw filmpje aandachtig bekeken en het is nogal duidelijk dat het hier om een propagandafilmpje gaat van het zuiverste soort.
  Dan kan je op 2 manieren reageren: oftewel kritisch, en dan gooi je dat filmpje in de vuilbank en wens je het naar de verdoemenis, ofwel ben kritiekloos, slik je dit en stuur je het door …

  Misschien toch eerst mijn opiniestuk deftig lezen proberen te begrijpen, en dan het antwoord op de “kritische ” vraag van de jongeman nalezen als je die beiden goed zou hebben gelezen en begrepen, dan zou er geen haar op je hoofd aan denken zulke naieve filmpjes door te sturen.

  Verder nog dit: Cannabis als medicijn:
  1/ Als je pijn hebt en je drinkt 2 glaasjes wijn, dan voel je minder pijn. Als je pijn hebt en je neemt een slaapmiddel, dan voel je minder pijn.
  MAAR: niemand haalt het (gelukkig) in zijn hoofd om te beweren dat alcohol en slaapmiddelen “pijnstillers ” zijn: idem dito voor cannabis.
  2/ Ik heb vorig jaar contact opgenomen met de Vlaamse Liga van Multiple Sclerose en hen de vraag gesteld of zij soms cannabis of jointjes voorschreven aan de patiënten met MS.
  Hun antwoord was zonder enige aarzeling en zeer duidelijk: “Neen”, want ook zij waren niet overtuigd van de efficiëntie van cannabis en/of marihuana voor de verschillende aspecten van de ziekte MS.

  Vriendelijke groeten

  Dr. Mireille Vergucht
  Vlaams Platform tegen Drugs

 3. Mijn complimenten voor deze interessante blog maar helaas slaat dit artikel de plank mis. Ook een beetje jammer hoe de auteur de eerste reactie(s) probeert te schofferen. Naar mijn mening zijn de tegenargumenten nogal selectief en kort door de bocht. Ik rook zelf geen cannabis en zal niet beweren dat cannabis bij recreatief gebruik gezond is maar ben er van overtuigd dat objectieve voorlichting vele malen beter is voor de volksgezondheid dan repressie.

  mvGroet,
  Frits
  Antwoord:
  Het waren uiteraard haar antwoorden op die zaak.
  Cannabis is een gevaarlijke drug en een aanslag op de volksgezondheid. Ik ben ook een radicaal tegenstanders van tabak en voor mij zijn die producenten misdadigers die mensen bewust vergiftigen. En dan hoort men in de gevangenis.

  Hetzelfde voor drugs. Maar, inderdaad, dan pak je niet de gebruikers aan, want zij zijn maar slachtoffers en dienen zorg te krijgen, geen straf als dusdanig. Maar men moet het wel streng verbieden en dan kan een simpele boete en het eventueel verplicht volgen van een ontwenningskuur nodig zijn.

  Het grote probleem is dat de drugproductie in essentie onder controle van de VS valt. Het zijn zij die al decennia de productie en groothandelsstromen beheren.
  Hier werden al eerder de Afghaanse gebroeders Karzai en de nu overleden Laotiaanse folteraar en drugskoning Vang Pao besproken.

  En zolang dat kan blijven voortduren is het voor de politie en de zorgsector dweilen met de kraan wagenwijd open. Waarna kleine garnalen en gebruikers opgepakt worden. Wat men dan drugsbestrijding noemt.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s